June 21, 2021
De parte de La Haine
188 puntos de vista


21/06/2021 :: Barcelona
x El Punt Avui
El jutjat de menors no veu delicte en cap dels quatre joves que van ser detinguts el 18 d鈥檕ctubre del 2019 a la Via Laietana

 El jutjat de menors no veu delicte en cap dels quatre joves que van ser detinguts el 18 d鈥檕ctubre del 2019 a la Via Laietana

 El magistrat considera que no s鈥檋an aportat proves de culpabilitat

Qua颅tre cors menys dins d鈥檜n puny. El jut颅jat de menors n煤mero 5 de Bar颅ce颅lona ha absolt el Gui颅llem, l鈥橧van, la Sarah i en Roc, qua颅tre joves que el 18 d鈥檕ctu颅bre del 2019 van ser detin颅guts a la Via Laie颅tana per efec颅tius de la Polic铆a Naci颅o颅nal quan es mani颅fes颅ta颅ven con颅tra la sent猫ncia del Tri颅bu颅nal Suprem. A tots qua颅tre, se鈥檒s acu颅sava d鈥檃temp颅tar con颅tra la poli颅cia i el cas del Gui颅llem 茅s el m茅s cone颅gut perqu猫 la seva detenci贸 va ser enre颅gis颅trada per diver颅ses c脿meres que van cap颅tar com un grup d鈥檃gents es tira颅ven damunt d鈥檜n jove ves颅tit amb una des颅su颅a颅dora taronja.

Segons ha pogut saber aquest diari, el jutge del cas no ha con颅si颅de颅rat pro颅vada l鈥檃cu颅saci贸 con颅tra els qua颅tre acu颅sats, que en el moment dels fets eren menors, i ha resolt la seva abso颅luci贸. De tots qua颅tre, l鈥櫭簄ic cas que ha sus颅ci颅tat el dubte del magis颅trat 茅s el de la Sarah, perqu猫 el dia del judici els poli颅cies que van tes颅ti颅fi颅car la van asse颅nya颅lar com una de les per颅so颅nes que 鈥渄urant hores鈥 鈥搗an dir鈥 van estar llan莽ant tot tipus d鈥檕bjec颅tes con颅tra el cord贸 poli颅cial que cus颅to颅di颅ava la fa莽ana de la comis颅sa颅ria de Via Laie颅tana.

En el judici no va decla颅rar cap agent dels que van dete颅nir en Gui颅llem, tot i que en les imat颅ges que hi ha del seu cas queda clar que va ser arres颅tat per entre qua颅tre i cinc poli颅cies. Al Gui颅llem, se li va atri颅buir el llan莽ament de pedres i ampo颅lles con颅tra la poli颅cia per貌 el dia del judici ning煤 va tes颅ti颅fi颅car en aquest sen颅tit, ni tam颅poc es va apor颅tar cap prova de la seva supo颅sada acti颅tud vio颅lenta.

Tamb茅 en el trans颅curs del judici, un dels agents va expli颅car que el dia que es van fer les deten颅ci颅ons van rebre una forta pressi贸 dels mani颅fes颅tants amb llan莽ament de coses i crits, entre els quals, segons va dir, hi havia 鈥渓鈥檌nsult cl脿ssic de 芦fora les for颅ces d鈥檕cu颅paci贸禄鈥.

Les deten颅ci颅ons dels qua颅tre acu颅sats es van pro颅duir en dos moments dife颅rents i en dos llocs dife颅rents de la Via Laie颅tana. En el cas del Gui颅llem, se鈥檒 va dete颅nir a quarts de cinc de la tarda, al mig del car颅rer, quan en el trans颅curs d鈥檜na c脿rrega poli颅cial el jove va tri颅gar a aixe颅car-se de terra donant temps als agents a tirar-s鈥檋i a sobre, en unes imat颅ges que es van fer molt cone颅gu颅des. La detenci贸 dels altres tres joves es va fer una hora abans quan la poli颅cia va entrar dins d鈥檜n bar que hi ha davant de la pre颅fec颅tura per treure鈥檔 uns mani颅fes颅tants que s鈥檋i havien refu颅giat.

L鈥檃cci贸 poli颅cial dins del bar va ser molt vio颅lenta i va gene颅rar moments d鈥檃ngoixa a les per颅so颅nes que hi eren. La Sarah i l鈥橧van expli颅quen que van rebre mal颅trac颅ta颅ments, aix铆 com en Gui颅llem, que va arri颅bar a denun颅ciar el mal tracte que li van donar els agents de poli颅cia, amb agres颅si颅ons f铆siques, insults i vexa颅ci颅ons de tot tipus.

Per als qua颅tre acu颅sats, es dema颅nava la impo颅sici贸 d鈥檜na pena d鈥檜n any de lli颅ber颅tat vigi颅lada, i en el cas del Gui颅llem, que no pogu茅s acos颅tar-se a la pre颅fec颅tura.

 LA XIFRA

1anyde llibertat vigilada 茅s el que l鈥檃cusaci贸 p煤blica demanava de condemna per als quatre acusats.

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/1988796-absolt-en-guillem-el-jove-de-la-dessuadora-taronja.html?ItemId=2786
Fuente: Ppcc.lahaine.org