April 20, 2021
De parte de CGT-LKN Euskal Herria
202 puntos de vista

Urteetan zehar estatuko zein EAEko sindikatu nagusi guztiek behinbehineko langile publikoen egonkortze eskaerak eta beharrak alboratu izan dituzte, EPEtan oinarritutako bidea lehenetsiz; interinoen zein ordezkoen babesa eta defentsa bigarren mailako afera izan da haientzat, negoziazio mahietan trukerako beste txanpon bat.

Interinoak eta ordezkoak sindikatuetatik kanpo antolatzen eta borrokatzen hasi direnean (Interinoak plataforma, Langile Interinoen asanbladak, Interinoen Greba鈥) eta estatu mailako borroken ondorioz gai honek epaitegietan aurrera egin duenean EAEko sindikatu nagusiak gaiari lotu dira.

Ildo honetan behinbehinekotasunaren murrizketa aldarrikatzeko datorren apirilaren 22rako EAEko administrazio guztian greba deialdi bat egin dute, baina ez dute langileon artean haien proposamen eta eskari zehatzen gaineko informazio gehiegirik zabaldu eta, hezkuntzako zentruetan behintzat, ez dira mobilizazioaren aldeko informazio eta antolaketa lan handirik egiten ari.

鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹

A lo largo de los a帽os todos los sindicatos mayoritarios tanto del Estado como de la CAV han obviado las demandas y necesidades de estabilizaci贸n de los empleados p煤blicos eventuales, priorizando la v铆a basada en las OPEs; la protecci贸n y defensa de interinos y sustitutos ha sido para ellos un asunto secundario, otra moneda de cambio en las mesas de negociaci贸n.

Cuando interinos y sustitutos empiezan a organizarse y a pelear fuera de los sindicatos (Plataforma Interinoak, Asambleas de Trabajadores Interinos, Huelga de Interinos, etc.) y cuando este tema avanza en los juzgados como consecuencia de las luchas a nivel estatal, los sindicatos mayoritarios de la CAV se han volcado en el tema.

En este sentido, han convocado una huelga en toda la administraci贸n vasca para el pr贸ximo 22 de abril para reivindicar la reducci贸n de la temporalidad, pero no han difundido demasiada informaci贸n sobre sus propuestas y demandas concretas y, al menos en los centros educativos, no est谩n realizando grandes tareas de informaci贸n y organizaci贸n a favor de la movilizaci贸n.

ShareFuente: Cgt-lkn.org