October 28, 2020
De parte de La Haine
408 puntos de vista

La ‘Directa’ publica, en el n煤mero 510 de l’edici贸 en paper, un reportatge d’investigaci贸 que destapa m茅s d’una seixantena de correus falsos per captar informaci贸, almenys onze adreces suplantades i un mateix patr贸: remitent clonat o control no autoritzat d鈥檃dre莽a electr貌nica i demanda d鈥檌nformaci贸 d’organigrames, documents interns, calendaris, campanyes o properes assemblees.

鈥淓stem tenint alguns problemes inform脿tics i ens ha petat el lloc on des脿vem els documents de l鈥櫭簂tim Congr茅s Nacional. [鈥 Ens han dit que ens podr铆eu ajudar. Ens els podeu fer arribar?鈥. 鈥淗ola, el meu nom 茅s Lluna, actualment soc una de les portaveus de La Forja 鈥 Jovent Revolucionari, estem seguint per xarxes la vostra activitat i ens agradaria contactar amb vosaltres de manera discreta鈥. 鈥淓stem intentant solucionar uns problemes t猫cnics per貌 encara no ho tenim solucionat. Aquest cap de setmana fem formaci贸 i ens agradaria tenir les pon猫ncies per tal que els nous membres les poguessin llegir. No podem accedir a l鈥檈spai intern鈥. 鈥淯s donem el tel猫fon de la persona encarregada dels contactes amb altres organitzacions o iniciatives populars. [鈥 Si ho creieu oport煤 podeu afegir el tel猫fon en els vostres grups de difusi贸 per tal que tinguem coneixement de les vostres convocat貌ries鈥.

Un dels casos jur铆dicament m茅s greus 茅s la suplantaci贸 de la portaveu de La Forja Lluna Berlanga, que Alerta Solid脿ria ha decidit portar davant de la just铆cia en forma de querella criminal. Alg煤 es va fer passar per ella i va enviar un correu a Blanc Bloc 鈥 Catalunya Resisteix

En aparen莽a, tots aquests fragments de correus electr貌nics nom茅s tenen en com煤 que han estat enviats per sectorials o territorials d鈥檕rganitzacions de l鈥檈squerra independentista i del Sindicat de Llogateres que, suposadament, tenen la intenci贸 de solucionar problemes t猫cnics per accedir a documents interns i calendaris o coordinar-se. Per貌 les aparences, a vegades, enganyen. Darrere de cadascun dels remitents no hi ha ni la Forja de Badalona, ni Lluna Berlanga 鈥損ortaveu de La Forja鈥, ni la territorial de La Forja a la comarca del Baix Empord脿 ni el Sindicat de Llogateres. Totes aquestes identitats han estat falsejades.

Per貌 mentre ca莽ava, el ca莽ador tamb茅 va ser ca莽at. A trav茅s d鈥檜n n煤vol a internet 鈥揳 tall d鈥檈squer鈥, La Forja va penjar documentaci贸 sol路licitada per l鈥檌mpostor, que en aquella ocasi贸 es feia passar pel nucli del Baix Empord脿, i aix铆 茅s com va anar deixant rastres. La Directa ha pogut certificar i publicar en el reportatge d鈥檌nvestigaci贸 de la Directa 510 que dues IP (matr铆cula digital que identifica un dispositiu connectat a la xarxa) 鈥搎ue almenys es van connectar en sis ocasions al n煤vol鈥 pertanyen al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informaci贸 de la Generalitat de Catalunya (CTTI) i al Complex Central Egara dels Mossos d鈥橢squadra. Des del Departament de comunicaci贸 de la policia catalana no han contestat les preguntes que va formular aquest mitj脿 abans de tancar el reportatge, per貌 han publicat un comunicat en qu猫 neguen 鈥渓es acusacions de suplantaci贸 d鈥檌dentitat digital鈥 i afegeixen que quan 鈥淢ossos realitzen dilig猫ncies d鈥檌nvestigaci贸 en qualitat de Policia Judicial ho fa sota control judicial i cal destacar que, en l鈥檈xercici d鈥檃questes funcions, els Mossos d鈥橢squadra no han dut a terme cap acci贸 com la que descriu l鈥檃rticle ni similar鈥.

Tot i que, per ara, gran part dels correus falsejats s贸n de l鈥檈squerra independentista, tamb茅 s鈥檋an detectat comptes de correus suplantats de Vilaweb i el Sindicat de Llogateres, aix铆 com una adre莽a enva茂da sense autoritzaci贸 de l鈥橝teneu La Base del barri del Poble-sec de Barcelona.

Entre les dades de contacte facilitades pels impostors en els correus suplantats, hi ha un tel猫fon m貌bil que s鈥檋a utilitzat en m茅s d鈥檜na ocasi贸, associant-lo, per tant, a diverses identitats suplantades, com a Lluna Berlanga, portaveu de La Forja. Es tracta d鈥檜n dels casos jur铆dicament m茅s greus i que Alerta Solid脿ria ha decidit portar davant de la just铆cia en forma de querella criminal. Alg煤 es va fer passar per Berlanga i va enviar un correu a Blanc Bloc 鈥 Catalunya Resisteix on expressava la voluntat d鈥檈ntrar-hi en contacte: 鈥淓stem seguint per xarxes la vostra activitat i ens agradaria contactar amb vosaltres de manera discreta. Ens agradaria saber la vostra proposta per l鈥11-S i de pas comentar-vos la nostra鈥. 脡s una de les pautes que es repeteix en el contingut de la correspond猫ncia suplantada: cercar informaci贸 de les convocat貌ries, aconseguir completar els organigrames interns i mapejar els vincles entre les entitats de l鈥檈squerra transformadora.

Alhora, i avui en roda de premsa, tamb茅 han anunciat una altra querella per la resta de casos de La Forja i una altra per un cas de la CUP d鈥檃cc茅s i presa de control sense autoritzaci贸 d鈥檜n compte de correu.

Fuente

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Castellano:

La izquierda independentista, el Sindicato de inquilinos, Vilaweb y el Ateneo La Base, v铆ctimas de una trama de suplantaci贸n de identidad digital

La ‘Directa’ publica, en el n煤mero 510 de la edici贸n en papel, un reportaje de investigaci贸n que destapa m谩s de sesenta correos falsos para captar informaci贸n, al menos once direcciones suplantadas y un mismo patr贸n: remitente clonado o control no autorizado de correo electr贸nico y demanda de informaci贸n de organigramas, documentos internos, calendarios, campa帽as o pr贸ximas asambleas.

“Estamos teniendo algunos problemas inform谩ticos y nos ha estallado el lugar donde guardaba los documentos del 煤ltimo Congreso Nacional. […] Nos han dicho que nos podr铆a ayudar. Nos los puede hacer llegar? “. “Hola, mi nombre es Luna, actualmente soy una de las portavoces de La Forja – J贸venes Revolucionario, estamos siguiendo para redes vuestra actividad y nos gustar铆a contactar con vosotros de manera discreta”. “Estamos intentando solucionar unos problemas t茅cnicos pero todav铆a no lo tenemos solucionado. Este fin de semana hacemos formaci贸n y nos gustar铆a tener las ponencias para que los nuevos miembros las pudieran leer. No podemos acceder al espacio interno “. “Os damos el tel茅fono de la persona encargada de los contactos con otras organizaciones o iniciativas populares.

Uno de los casos jur铆dicamente m谩s graves es la suplantaci贸n de la portavoz de La Forja Luna Berlanga, que Alerta Solidaria ha decidido llevar ante la justicia en forma de querella criminal. Alguien se hizo pasar por ella y envi贸 un correo a Blanco Blog – Catalu帽a Resiste

En apariencia, todos estos fragmentos de correos electr贸nicos s贸lo tienen en com煤n que han sido enviados por sectoriales o territoriales de organizaciones de la izquierda independentista y del Sindicato de inquilino que, supuestamente, tienen la intenci贸n de solucionar problemas t茅cnicos para acceder a documentos internos y calendarios o coordinarse. Pero las apariencias, a veces, enga帽an. Detr谩s de cada uno de los remitentes no hay ni la Forja de Badalona, ni Luna Berlanga -portavoz de La Forja-, ni la territorial de La Forja en la comarca del Baix Empord脿 ni el Sindicato de inquilino. Todas estas identidades han sido falseados.

Pero mientras cazaba , el cazador tambi茅n fue cazado . A trav茅s de una nube en internet -a modo de izquierdas, La Forja colg贸 documentaci贸n solicitada por el impostor, que en aquella ocasi贸n se hac铆a pasar por el n煤cleo del Baix Empord脿, y as铆 es como fue dejando rastros . La Directa pudo certificar y publicar en el reportaje de investigaci贸n de la Directa 510 que dos IP (matr铆cula digital que identifica un dispositivo conectado a la red) -que al menos se conectaron en seis ocasiones al nube- pertenecen al Centro de Telecomunicaciones y Tecnolog铆as de la Informaci贸n de la Generalidad de Catalu帽a (CTTI) y el Complejo Central Egara los Mossos. Desde el Departamento de comunicaci贸n de la polic铆a catalana no han contestado las preguntas que formul贸 este medio antes de cerrar el reportaje, pero han publicado un comunicado en el que niegan “las acusaciones de suplantaci贸n de identidad digital” y a帽aden que cuando “Mossos realizan diligencias de investigaci贸n en calidad de Polic铆a judicial lo hace bajo control judicial y hay que destacar que, en el ejercicio de estas funciones, los Mossos no han llevado a cabo ninguna acci贸n como la que describe el art铆culo ni similar ” .

Aunque, por ahora, gran parte de los correos falseados son de la izquierda independentista, tambi茅n se han detectado cuentas de correos suplantados de Vilaweb y el Sindicato de inquilino, as铆 como una direcci贸n invadida sin autorizaci贸n del Ateneu La Base del barrio del Poble sec de Barcelona.

Entre los datos de contacto facilitados por los impostores en los correos suplantados, hay un tel茅fono m贸vil que se ha utilizado en m谩s de una ocasi贸n, asoci谩ndolo, por tanto, a varias identidades suplantadas, como Luna Berlanga, portavoz de La forja. Se trata de uno de los casos jur铆dicamente m谩s graves y que Alerta Solidaria ha decidido llevar ante la justicia en forma de querella criminal. Alguien se hizo pasar por Berlanga y envi贸 un correo a Blanco Blog – Catalu帽a Resiste donde expresaba la voluntad de entrar en contacto: “Estamos siguiendo por redes vuestra actividad y nos gustar铆a contactar con vosotros de manera discreta. Nos gustar铆a saber su propuesta para el 11-S y de paso comentaros nuestra “. Es una de las pautas que se repite en el contenido de la correspondencia suplantada: buscar informaci贸n de las convocatorias,

Asimismo, y en rueda de prensa, tambi茅n han anunciado otra querella por el resto de casos de La Forja y otra para un caso de la CUP de acceso y toma de control sin autorizaci贸n de una cuenta de correo.
Fuente: Ppcc.lahaine.org