January 19, 2021
De parte de La Haine
283 puntos de vista


[Euskara]

GARAIPENA ORMAETXEN
Ostalaritzan ere langileon autoantolakuntza

Langile Autodefentsa saretik, Bilboko Alde Zaharrean kokatutako Ormaetxe tabernakolangileekin batera, bertako lan gehiegikeriak salatzeko borroka bat abiatu genuen azaroan.Hurrengo arrazoiengatik abiatu genuen lan gatazka:

  • Tabernako lan baldintza negargarriek lan harremanarekin jarraitzea ezinezko bilakatuzuten: errealki lan egindako orduak islatzen ez zituzten kontratuak, komunikazio falta,hostalaritzaren itxieraren osteko erabateko babesgabetasun egoera eta abar.
  • Nagusiaren ausentziak eta jarrera oldarkorrak, akordioetan jasotako kontraesanak,ordutegi irregularrak…
  • Konfinamenduaren ostean, nagusiak babesgabetasun are handiagoan utzi zituenlangileak. Haien egoera erregularizatzeko akordioa erabat hautsiz, batetik, kontratuanzehaztutakoak baino ordu askoz gehiago lan egitera behartu zituen eta bestetik, ERTEmiserableekin denbora luzez mantendu ere.

Ormaetxe tabernak ateak ireki zituen berriz ere, baina nagusiak langileekin komunikatu gabejarraitu zuen. Horregatik, lan gatazka abiatu genuen kanpaina baten eta eskari batzuenbitartez.
Borrokaren bitartez honakoa lortu dugu:

  • Bidegabeko kaleratzearen ezarpena, dagokion finikitoarekin batera, bai A-n zein B-n. Honako arrazoiak direla eta: imposatutako lan baldintzen pean lan egitenjarraitzeko ezintasuna eta kaleratze ez-zuzena izatea.
  • 5 hilabetetako ERTEa osatzeko kalte ordaina soldataren gehiengoa B-nkobratzeagatik.

Hala ere, etorkizuneko Ormaetxeko langileei babesgabetasun egoera antzekoak ez eragitekoeta Bizkaizko hostalarien hitzarmena aplikatzeko konpromezu idatzia ez du hartu nahi izan.
Garaipen berri hau langileen auto-antolaketari eta borrokaren kolektibizazioari esker lortu da. Klase batasunaren eta elkartasunaren
garrantziaren adibide berri bat.Gaur egun, inoizbaino kasu gehiago heltzen zaizkigu, hostalaritza arlokoak gehienbat eta hoietako asko langileklaseko sektore kolpatuenen aldetik, adibidez emakume langileak edo pertsona migratuak.

Erabili dezagun garaipen hau, langile klase osoaren garaipena lortzera bidean, autodefentsaahalbidetzen duten tresnak indartzeko.

Gora langileon borroka!

___________________________________

[Castellano]

VICTORIA EN ORMAETXE
En hostelería también autoorganización de clase

En noviembre, Langile Autodefentsa Sarea, junto con las trabajadoras del bar Ormaetxe situado en el Casco Viejo, iniciamos una lucha para denunciar los abusos laborales en la empresa. Elconflicto fue iniciado por los siguientes motivos:

  • Las pesimas condiciones de trabajo hicieron imposible seguir la relación laboral; contratosque no reflejaban las horas reales trabajadas, falta de comunicación, situación de granvulnerabilidad trás el cierre de hostelería.
  • La agresividad y ausencia del jefe, contradicciones en los acuerdos, horarios irregulares…
  • A la vuelta del confinamiento, el jefe provocó situaciones de indefensión todavía mayorespara las trabajadoras, y lejos de cumplir su palabra de regularizar la situación, les mantuvotrabajando muy por encima de sus horas contratadas, y después, con unos ERTEsmiserables, en contra de lo que habían pactado.

El bar Ormaetxe abrió sus puertas de nuevo, pero el jefe seguía sin contactar con lastrabajadoras, por eso, iniciamos el conflicto con una campaña y unas reclamaciones. Hemos conseguido:

  • La aplicación de despido improcedente con el finiquito correspondiente tanto en Acomo en B, debido a la imposibilidad de seguir trabajando bajo las condicionesimpuestas, y ser un despido indirecto.
  • Compensación del ERTE durante 5 meses por cobrar la mayor parte del sueldo en B.

A pesar de esto, el jefe no se ha querido comprometer por escrito a no crear una situaciónparecida de indefensión entre las futuras trabajadoras de Ormaetxe. Esta nueva victoria ha sidoposible gracias a la autoorganización de las trabajadoras y la colectivización de la lucha .Un ejemplo más de la importancia de la unión y solidaridad de clase. Actualmente, nos lleganmás casos que nunca, sobre todo de hostelería, y muchos de ellos, de los sectores másgolpeados; mujeres trabajadoras o personas migradas. Utilicemos esta victoria para fortalecerlas herramientas que posibiliten la autodefensa hasta conseguir la victoria para toda la clasetrabajadora.

Gora langileon borroka!
Fuente: Lahaine.org