January 19, 2021
De parte de La Haine
505 puntos de vista

[Euskara]

GARAIPENA ORMAETXEN
Ostalaritzan ere langileon autoantolakuntza

Langile Autodefentsa saretik, Bilboko Alde Zaharrean kokatutako Ormaetxe tabernakolangileekin batera, bertako lan gehiegikeriak salatzeko borroka bat abiatu genuen azaroan.Hurrengo arrazoiengatik abiatu genuen lan gatazka:

  • Tabernako lan baldintza negargarriek lan harremanarekin jarraitzea ezinezko bilakatuzuten: errealki lan egindako orduak islatzen ez zituzten kontratuak, komunikazio falta,hostalaritzaren itxieraren osteko erabateko babesgabetasun egoera eta abar.
  • Nagusiaren ausentziak eta jarrera oldarkorrak, akordioetan jasotako kontraesanak,ordutegi irregularrak…
  • Konfinamenduaren ostean, nagusiak babesgabetasun are handiagoan utzi zituenlangileak. Haien egoera erregularizatzeko akordioa erabat hautsiz, batetik, kontratuanzehaztutakoak baino ordu askoz gehiago lan egitera behartu zituen eta bestetik, ERTEmiserableekin denbora luzez mantendu ere.

Ormaetxe tabernak ateak ireki zituen berriz ere, baina nagusiak langileekin komunikatu gabejarraitu zuen. Horregatik, lan gatazka abiatu genuen kanpaina baten eta eskari batzuenbitartez.
Borrokaren bitartez honakoa lortu dugu:

  • Bidegabeko kaleratzearen ezarpena, dagokion finikitoarekin batera, bai A-n zein B-n. Honako arrazoiak direla eta: imposatutako lan baldintzen pean lan egitenjarraitzeko ezintasuna eta kaleratze ez-zuzena izatea.
  • 5 hilabetetako ERTEa osatzeko kalte ordaina soldataren gehiengoa B-nkobratzeagatik.

Hala ere, etorkizuneko Ormaetxeko langileei babesgabetasun egoera antzekoak ez eragitekoeta Bizkaizko hostalarien hitzarmena aplikatzeko konpromezu idatzia ez du hartu nahi izan.
Garaipen berri hau langileen auto-antolaketari eta borrokaren kolektibizazioari esker lortu da. Klase batasunaren eta elkartasunaren
garrantziaren adibide berri bat.Gaur egun, inoizbaino kasu gehiago heltzen zaizkigu, hostalaritza arlokoak gehienbat eta hoietako asko langileklaseko sektore kolpatuenen aldetik, adibidez emakume langileak edo pertsona migratuak.

Erabili dezagun garaipen hau, langile klase osoaren garaipena lortzera bidean, autodefentsaahalbidetzen duten tresnak indartzeko.

Gora langileon borroka!

___________________________________

[Castellano]

VICTORIA EN ORMAETXE
En hosteler铆a tambi茅n autoorganizaci贸n de clase

En noviembre, Langile Autodefentsa Sarea, junto con las trabajadoras del bar Ormaetxe situado en el Casco Viejo, iniciamos una lucha para denunciar los abusos laborales en la empresa. Elconflicto fue iniciado por los siguientes motivos:

  • Las pesimas condiciones de trabajo hicieron imposible seguir la relaci贸n laboral; contratosque no reflejaban las horas reales trabajadas, falta de comunicaci贸n, situaci贸n de granvulnerabilidad tr谩s el cierre de hosteler铆a.
  • La agresividad y ausencia del jefe, contradicciones en los acuerdos, horarios irregulares…
  • A la vuelta del confinamiento, el jefe provoc贸 situaciones de indefensi贸n todav铆a mayorespara las trabajadoras, y lejos de cumplir su palabra de regularizar la situaci贸n, les mantuvotrabajando muy por encima de sus horas contratadas, y despu茅s, con unos ERTEsmiserables, en contra de lo que hab铆an pactado.

El bar Ormaetxe abri贸 sus puertas de nuevo, pero el jefe segu铆a sin contactar con lastrabajadoras, por eso, iniciamos el conflicto con una campa帽a y unas reclamaciones. Hemos conseguido:

  • La aplicaci贸n de despido improcedente con el finiquito correspondiente tanto en Acomo en B, debido a la imposibilidad de seguir trabajando bajo las condicionesimpuestas, y ser un despido indirecto.
  • Compensaci贸n del ERTE durante 5 meses por cobrar la mayor parte del sueldo en B.

A pesar de esto, el jefe no se ha querido comprometer por escrito a no crear una situaci贸nparecida de indefensi贸n entre las futuras trabajadoras de Ormaetxe. Esta nueva victoria ha sidoposible gracias a la autoorganizaci贸n de las trabajadoras y la colectivizaci贸n de la lucha .Un ejemplo m谩s de la importancia de la uni贸n y solidaridad de clase. Actualmente, nos lleganm谩s casos que nunca, sobre todo de hosteler铆a, y muchos de ellos, de los sectores m谩sgolpeados; mujeres trabajadoras o personas migradas. Utilicemos esta victoria para fortalecerlas herramientas que posibiliten la autodefensa hasta conseguir la victoria para toda la clasetrabajadora.

Gora langileon borroka!
Fuente: Lahaine.org