March 26, 2022
De parte de La Haine
1,323 puntos de vista
26/03/2022 :: Nacionales E.Herria, Nafarroa
x Sustrai Erakuntza Fundazioa
Texto le铆do en concentraci贸n de hoy por acto de conciliaci贸n de macrogranja Caparroso

MARTXOAREN 26KO KONTZENTRAZIOKO MANIFESTUA

Dakizuen bezala, 15 talde eta hainbat elkartetako pertsonaK martxoaren 30ean, asteazkena, adiskidetzeko ekitaldi batera deituta gaude VAllde de Odieta – HTN enpresaren eksutik. Hain zuzen ere, Caparrosoko makroustiategiaren eta Noviercasen aurreikusitakoaren jabea. Adiskidetze ekintza hau nahitaezko urratsa da prozesu penalean, eta horren ondoren, eta adostasunik ez badago, enpresak kereila bat jartzea erabak dezake, antza denez, iraingarriak eta/edo kalumnagarriak direlako kolektibo horiek irailaren 10ean argitaratu zituzten informazioak.

Ustez kalumnagarriak diren informazio horiek txosten bati egiten diote erreferentzia. Txosten horretan, makrogranja horren egoerari buruzko hainbat informazio jasotzen zen, eta Nafarroako Parlamentua osatzen duten taldeei eman zitzaien eta ondotik prentsaurreko batean aurkeztu 2021eko irailaren 10ean.

Txostenak 178 orrialde ditu, dokumentu eta datu ofizialak barne, eta besteak beste, enpresak 2014az geroztik jaso dituen administrazio-espedienteei, Villafrancan eta Martzillan nitratoek eragindako kutsadurari, enpresak jasotako NPBren laguntzei eta Europakoei, enpresaren uraren kontsumoari eta dituen konzesioei, biometanizazio-plantako jarduerari edo 鈥渂io鈥 terminoaren erabilera desegokiari buruzko informazioa biltzen dute.

Gure asmoa talde politikoei enpresa horren egoeraren berri ematea (dokumentu eta datu ofizialen babesarekin) zen, eremu politikoko arduradunak jakinaren gainean egon zitezen eta Legebiltzarrari dagozkion galderak egin ahal izan diezazkioten. Halaber, iritzi publikoaren eta gobernuen aurrean adierazi nahi genuen abeltzaintza industrialaren ereduak, kasu zehatzaz gain, problematikoak, kutsagarriak eta ez oso jasangarriak direla.

Zaila da pentsatzea hainbat pertsonek beren adierazpen askatasun eskubidea erabiliz idatzitako dokumentu bat, informazio teknikoa eta datu ofizialak dituenak, kalte handiagoa egitea enpresa horren izen onari txostenean jasotako administrazio zigor espedienteek baino.

Badakigu egoera horrek enpresaren estrategia bati erantzuten diola, gu izutzeko asmoa duena eta, horrela, abeltzaintza industrialaren ereduak dituen ondorioak ez jendarteratzeko. Estrategia horiek SLAPP izenez ezagutzen dira: eragile boteretsuek, gehienetan enpresa handiek edo bulegoek, aurkeztutako salaketak direa, gai publikoen inguruan irregulartasunen bat salatzen dutenak isilarazteko.

Abeltzaintzako ustiapen eredu industrialak ondorio oso zehatzak dakarzkio bere inguruneari. Animalien tratu txarrei buruzko eztabaidatik haratago, ingurumen eta gizarte ondorio kaltegarriak daude. Sortzen den hondakin-kantitate handiaren kudeaketaz ari gara, lurrak eta akuiferoak nitratoen eta beste elementu batzuen bidez nahitaez kutsatzeaz. Eredu industrial honek nekazaritzak erregai fosilekiko, ongarriekiko eta antibiotikoekiko duen mendekotasuna sakontzen du, eta deforestazio dinamikak mantentzen ditu soja laborantzarako eta abereak elikatzen dituzten beste monolaborantza batzuetarako, bai gure inguruan, bai munduko beste leku batzuetan. Eredu horrek, enplegua sortu ordez, landa eremuan makroustiapenetan lan egiten duten pertsonen bizitza prekarizatzen du, baliabideak monopolizatzen ditu, ustiategi txikiak desagerrarazten ditu amaierarik gabeko odolaldi batean, eta epe ertainera ez du aberastasunik sortzen, galerak baizik.

Guk elikadura burujabetzan oinarritutako ereduetan sinesten dugu, lurrari eta lurraldeari lotutako ustiategi profesional txiki eta ertainetan oinarritutako abeltzaintza ereduan, eta jarduera horretan diharduten pertsonekin, biodibertsitatea sustatzen duten zikloak, baliabideak eta ondasun naturalak errespetatzen eta zaintzen dituztenekin, herritarrak kalitateko elikagaiez hornitzen dituztenekin prezio justuarekin, eta gure herrietarako garapen iraunkorreko etorkizuna bermatzen dutenekin. Larrialdi klimatikoaren atarian gaude, nazioarteko krisi ekonomiko bete-betean, erregai fosilen eskasia gero eta handiagoa dela eta. Ez da sekretua lehorte urteak datozela.
Horregatik, gure ingurunea gutxi batzuen onura ekonomikorako hipotekatzea arduragabekeria tamalgarria dela uste dugu, eta, beraz, informazioa sozializatzen, sareak eraikitzen eta itxaropen eta inertzia jasangarriak dakartzaten ereduak sustatzen jarraituko dugu.

Zitazioan agertzen diren ordena berean, hauek dira detuta dauden eragileak: Alnus, Marcilla Viva, Asamblea Soberan铆a Alimentaria, REAS Nafarroa, Asociaci贸n Hacendera, Compa帽铆a de las Tres Erres, Asociaci贸n Lurra, Ekologistak Martxan 鈥 Ecologistas en Acci贸n, Urbizi Nueva Cultura del Agua, Etxalde Nekazaritza iraunkorra, Greenpeace, Landare, Mugarik Gabe Nafarroa Asociaci贸n para la Ayuda y Cooperaci贸n con los Pueblos del Sur, y Fundaci贸n Sustrai Erakuntza.

Hala ere, azpimarratu nahi genuke 14 erakunde hauek ez garela bakarrik, milaka garela dagoeneko. Eskerrak eman nahi dizkiegu dagoeneko 1600 laguni baino gehiagori eta laguntza eman diguten 162 kolektibori, eta gaur hemen gurekin ditugun guztiei. Argi utzi nahi dugu baztertu egiten dugula Nafarroan ezarritako abeltzaintza industrialaren eredua, eta, presioak gorabehera, aurrera jarraituko dugula hori aldatu arte.

Stop Abeltzaintza industriala! Ez gaituzte isilduko!

[Castellano]

MANIFIESTO CONCENTRACION 26 MARZO

Como sab茅is, 15 colectivos y personas pertenecientes a diversas asociaciones hemos sido citadas a un acto de conciliaci贸n este mi茅rcoles 30 de marzo por parte de la empresa propietaria de la macrogranja de Caparroso y de la proyectada para Noviercas (Soria),Valle de Odieta 鈥 HTN. Este acto de conciliaci贸n es el paso previo obligatorio en el proceso penal si es que despu茅s del mismo, y en el caso de no haber acuerdo, la empresa decide interponer una querella, al parecer por resultarle injuriosas y/o calumniosas las informaciones que estos colectivos hicieron p煤blicas con fecha a 10 de septiembre.

Estas informaciones supuestamente calumniosas hacen referencia a un informe , que conten铆a diversa informaci贸n sobre la situaci贸n de dicha macrogranja, que fue entregado a los distintos grupos que conforman el Parlamento de Navarra y despu茅s presentado en Rueda de Prensa el pasado 10 de septiembre de 2021.

El informe consta de 178 p谩ginas entre las que figuran documentos oficiales que hacen referencia a expedientes administrativos que la empresa lleva recibiendo desde 2014, a la contaminaci贸n del agua por nitratos en Villafranca y Marcilla, a las ayudas de la PAC y europeas recibidas por la empresa, al consumo de agua y las concesiones de las que dispone, a la actividad en la planta de biometanizaci贸n o al uso inadecuado que hace del t茅rmino 鈥渂io鈥.

Nuestra intenci贸n era la de informar a los grupos pol铆ticos de la situaci贸n que se estaba dando respecto a esta empresa (con el respaldo de documentos y datos oficiales), para que las personas responsables dentro del 谩mbito pol铆tico estuvieran informadas y pudieran formular al parlamento las preguntas correspondientes.
Quer铆amos tambi茅n poner de manifiesto ante la opini贸n p煤blica y ante los gobiernos que estos modelos de explotaci贸n industrial, m谩s all谩 del caso concreto, son problem谩ticos, contaminantes y poco o nada sostenibles.

Es dif铆cil pensar que un documento que contiene informaci贸n t茅cnica y datos oficiales redactado por personas ejerciendo su derecho de libertad de expresi贸n, da帽e m谩s la reputaci贸n de dicha empresa que los propios expedientes administrativos sancionadores que se recogen en el informe.

Sabemos que esta situaci贸n responde a una estrategia de la empresa para amedrentarnos y as铆 evitar que se conozcan las consecuencias que el modelo de ganader铆a industrial acarrea. Este tipo de estrategias entran en lo que se conoce como SLAPP: demandas presentadas por actores poderosos, generalmente grandes empresas o despachos, para acallar a quienes denuncian alguna irregularidad en relaci贸n a asuntos p煤blicos.

El modelo ganadero de explotaci贸n industrial acarrea consecuencias muy concretas para el entorno en el que se ubica.
M谩s all谩 del debate sobre el maltrato animal, existen toda una serie de consecuencias ambientales y sociales nocivas. Hablamos de la gesti贸n de la enorme cantidad de residuos generados, de la inevitable contaminaci贸n de tierras y acu铆feros por nitratos y otros elementos. Este modelo industrial ahonda en la dependencia agraria de los combustibles f贸siles, de los fertilizantes y de los antibi贸ticos, sostiene din谩micas de deforestaci贸n para el cultivo de soja y otros monocultivos que alimentan al ganado, tanto en nuestro entorno como en otras partes del mundo. Este modelo lejos de generar empleo, precariza las vidas de las personas que viven en el medio rural de las macro-explotaciones, monopoliza recursos, provoca la desaparici贸n de las peque帽as explotaciones en una sangr铆a sin fin y a medio plazo no genera riqueza alguna sino p茅rdidas.

Nosotras creemos en modelos de soberan铆a alimentaria, en un modelo de ganader铆a de peque帽as y medianas explotaciones profesionales vinculadas a la tierra y al territorio, con personas dedicadas a la actividad, que respetan y cuidan los ciclos, los recursos y los bienes naturales, que promueven la biodiversidad, que abastecen de alimentos de calidad a la poblaci贸n a un precio justo y que garanticen un futuro de desarrollo sostenible para nuestros pueblos.
Estamos a las puertas de una emergencia clim谩tica, en plena crisis internacional y econ贸mica por la cada vez mayor escasez de combustibles f贸siles. No es un secreto que vienen a帽os de sequ铆as.
Por eso, creemos que hipotecar nuestro entorno para el beneficio econ贸mico de unos pocos es una irresponsabilidad lamentable, por lo que seguiremos socializando informaci贸n, tejiendo redes y promoviendo modelos que traigan esperanza e inercias sostenibles.

Las entidades citadas son, en el mismo orden que aparecen en la citaci贸n: Alnus, Marcilla Viva, Asamblea Soberan铆a Alimentaria, REAS Nafarroa, Asociaci贸n Hacendera, Compa帽铆a de las Tres Erres, Asociaci贸n Lurra, Ekologistak Martxan 鈥 Ecologistas en Acci贸n, Urbizi Nueva Cultura del Agua, Etxalde Nekazaritza iraunkorra, Greenpeace, Landare, Mugarik Gabe Nafarroa Asociaci贸n para la Ayuda y Cooperaci贸n con los Pueblos del Sur, y Fundaci贸n Sustrai Erakuntza.

Sin embargo, querr铆amos recalcar, que no somos solo estas 14 organizaciones, sino que ya somos miles. Quer铆amos agradecer a las ya m谩s de 1600 personas y 162 colectivos que nos han dado su apoyo, y a todas las que os encontr谩is aqu铆 hoy con nosotras. Queremos dejar claro que rechazamos el modelo de ganader铆a industrial instaurado en Navarra, y que a pesar de las presiones seguiremos adelante hasta que esto cambie.

隆STOP Ganader铆a industrial!隆No nos callar谩n!
Fuente: Eh.lahaine.org