March 8, 2021
De parte de La Haine
2,793 puntos de vista
08/03/2021 :: Nacionales PP.Catalans
x Colze a colze
Es evidente que el objetivo de esta represión no es investigar tal delito o perseguir tal persona, sino la desmovilización en las calles mediante el miedo y la división.

[Català]

Si ha de cremar, que cremi

L’empresonament de Pablo Hasél ha sigut la guspira, que no la causa, de l’enorme onada de protestes que a poc a poc s’estenen per tot el territori. Tenim tants motius, tants greuges acumulats que necessitàvem ben poc per esclatar. I en aquest desbordament han anat cremant contenidors, botigues de luxe, bancs i ara diuen que també una furgoneta de la policia. Milers i milers de persones hem decidit que abans de cremar-nos en la solitud de casa preferim sortir a compartir un incendi que sigui comú, amb la nostra gent, als nostres carrers.

Com sempre passa quan el sistema vigent és posat en qüestió es treu el fantasma de la violència a passejar. Moltes altres companyes ja han parlat de la repressió policial d’aquestes setmanes. És evident que l’objectiu d’aquesta repressió no és investigar tal delicte o perseguir tal persona sinó la desmobilització als carrers mitjançant la por i la divisió.

Del que potser no s’està parlant gaire és que la divisió també es crea en el moment que decidim solidaritzar-nos selectivament amb algunes detingudes i no amb totes. És una manera d’atacar la diversitat i la radicalitat existent en aquests sectors, intentant provocar diferències i ruptures dins ells. La creació d’un enemic intern a les lluites ha sigut emprat habitualment pel poder. L’assenyalament d’un sector de la lluita, real o imaginari, com a un perill per a la resta de persones que participen d’aquesta lluita és la millor manera d’afeblir tot moviment emancipador. Ara estan assenyalant les anarquistes igual que altres vegades ho han fet amb Arran, els CDR o les okupes, per dir casos recents. No caure en aquest parany és cosa de totes: som diverses, però també sabem que tenim una pràctica en comú.

La divisió també es crea quan s’utilitzen les manifestacions com una arma partidista a escala municipal, autonòmic o estatal. Així, no ens resulta gaire complicat pensar que, amb tot el tripijoc postelectoral, el fet d’acusar i detenir un «grup anarquista estranger i violent» com a caps de turc de tota una sèrie de jornades combatives, àmplies i diverses, pot respondre a un joc d’equilibris i possibles aliances polítiques. Situar (de moment), els culpables «fora» de l’àmbit de la nostra catalana ciutadania, és quelcom molt convenient per molts dels actors polítics que en aquests dies es juguen el seu futur. Governi qui governi hem de ser ingovernables, fem que no sigui només un lema.

Durant les mobilitzacions antipolicials als Estats Units una de les crítiques que feien les companyes d’allà era el perill per part del poder (polític, judicial, mediàtic i policial) d’assimilar certes propostes per tal de buidar el carrer. En si mateix aquestes propostes no són dolentes: prohibir les bales de foam? Dissoldre la Brimo? Evidentment no podem estar en contra, però el perill és acontentar-nos amb un canvi superficial i a curt termini que no podrà solucionar cap dels problemes pels quals estem al carrer. Sabent que la repressió és inherent a les lluites, continuar lluitant és l’única manera d’acabar amb ella, i per això no podem deixar que petites concessions o la por ens desmobilitzin i ens separin.

És l’hora de la veritat, de mirar al nostre voltant quan estiguem a la propera manifestació i adonar-nos que el que volen evitar a tota costa és que siguem conscients de la força que ja tenim. Una força arrelada en la diversitat de les persones i organitzacions que ens estem veient colze a colze contra la policia, però també en la diversitat tàctica i de maneres de fer al carrer. Construïm un «nosaltres» des de les pràctiques comunes, uns objectius que assenyalin un camí conjunt des del qual ens podem trobar als carrers, i fóra d’ells. Cuidem aquesta diversitat, enfortim-la, siguem solidàries amb totes les represaliades i aquesta diversitat serà la clau de la victòria.

No hi han bons policies, no hi han mals manifestants!
Solidaritat inqüestionable amb totes les represaliades!
Fins que caiguin!

6 de març del 2021

____________

[Castellano]

Si tiene que arder, que arda

El encarcelamiento de Pablo Hasél ha sido la chispa, que no la causa, de la enorme oleada de protestas que poco a poco se ha ido extendiendo por todo el territorio. Tenemos tantos motivos, tantos agravios acumulados que necesitábamos muy poco para estallar. Y en este desbordamiento han ido quemando contenedores, tiendas de lujo, bancos y ahora dicen que también una furgoneta de la policía. Miles y miles de personas hemos decidido que antes de quemarnos en la soledad de casa preferimos salir a compartir un incendio que sea común, con nuestra gente, en nuestras calles.

Como siempre pasa cuando se cuestiona el sistema vigente se saca a pasear el fantasma de la violencia. Otras muchas compañeras ya han hablado de la represión policial de estas semanas. Es evidente que el objetivo de esta represión no es investigar tal delito o perseguir tal persona, sino la desmovilización en las calles mediante el miedo y la división.

De lo que quizás no se está hablando mucho es de que la división también se crea cuando decidimos solidarizarnos selectivamente con algunas detenidas y no con todas. Es una manera de atacar la diversidad y la radicalidad existente en estos sectores, intentando provocar diferencias y rupturas dentro de ellos. La creación de un enemigo interno a las luchas se ha utilizado por el poder habitualmente. El señalamiento de un sector de la lucha, real o imaginario, como un peligro para el resto de personas que participan de esta lucha es la mejor manera de debilitar todo movimiento emancipador. Ahora están señalando a las anarquistas igual que otras veces lo han hecho con Arran, los CDR o las okupas, por mencionar casos recientes. No caer en esta trampa es cosa de todas: somos diversas, pero también sabemos que tenemos una práctica en común.

La división también se crea cuando se utilizan las manifestaciones como un arma partidista a escala municipal, autonómico o estatal. Así, no nos resulta muy complicado pensar que, con todo el trapicheo postelectoral, el hecho de acusar y detener a un «grupo anarquista extranjero y violento» como cabezas de turco de toda una serie de jornadas combativas, amplias y diversas, puede responder a un juego de equilibrios y posibles alianzas políticas. Situar (de momento) los culpables «fuera» del ámbito de nuestra catalana ciudadanía, es algo muy conveniente para muchos de los actores políticos que en estos días se juegan su futuro. Gobierne quién gobierne tenemos que ser ingobernables, hagamos que no sea solo un lema.

Durante las movilizaciones antipoliciales en los Estados Unidos una de las críticas que hacían las compañeras de allí era el peligro de que el poder (político, judicial, mediático y policial) asimilase ciertas propuestas para vaciar la calle. En sí mismo estas propuestas no son malas: ¿prohibir las balas de foam? ¿Disolver la Brimo? Evidentemente no podemos estar en contra, pero el peligro es contentarnos con un cambio superficial y a corto plazo que no podrá solucionar ninguno de los problemas por los cuales estamos en la calle. Sabiendo que la represión es inherente a las luchas, continuar luchando es la única manera de acabar con ella, y por eso no podemos dejar que pequeñas concesiones o el miedo nos desmovilicen y nos separen.

Es la hora de la verdad, de mirar a nuestro alrededor cuando estemos en la próxima manifestación y darnos cuenta de que lo que quieren evitar a toda costa es que seamos conscientes de la fuerza que ya tenemos. Una fuerza arraigada en la diversidad de las personas y organizaciones que nos estamos viendo codo a codo contra la policía, pero también en la diversidad táctica y de maneras de hacer en la calle. Construyamos un «nosotras» desde las prácticas comunes, unos objetivos que señalen un camino conjunto desde el cual nos podamos encontrar en las calles, y fuera de ellas. Cuidemos esta diversidad, fortalezcámosla, seamos solidarias con todas las represaliadas y esta diversidad será la clave de la victoria.

¡No hay buenos policías, no hay malas manifestantes!
¡Solidaridad incuestionable con todas las represaliadas!
¡Hasta que caigan!

6 de marzo del 2021
Fuente: Ppcc.lahaine.org