March 8, 2021
De parte de La Haine
375 puntos de vista


08/03/2021 :: Nacionales PP.Catalans
x Colze a colze
Es evidente que el objetivo de esta represi贸n no es investigar tal delito o perseguir tal persona, sino la desmovilizaci贸n en las calles mediante el miedo y la divisi贸n.

[Catal脿]

Si ha de cremar, que cremi

L鈥檈mpresonament de Pablo Has茅l ha sigut la guspira, que no la causa, de l鈥檈norme onada de protestes que a poc a poc s鈥檈stenen per tot el territori. Tenim tants motius, tants greuges acumulats que necessit脿vem ben poc per esclatar. I en aquest desbordament han anat cremant contenidors, botigues de luxe, bancs i ara diuen que tamb茅 una furgoneta de la policia. Milers i milers de persones hem decidit que abans de cremar-nos en la solitud de casa preferim sortir a compartir un incendi que sigui com煤, amb la nostra gent, als nostres carrers.

Com sempre passa quan el sistema vigent 茅s posat en q眉esti贸 es treu el fantasma de la viol猫ncia a passejar. Moltes altres companyes ja han parlat de la repressi贸 policial d鈥檃questes setmanes. 脡s evident que l鈥檕bjectiu d鈥檃questa repressi贸 no 茅s investigar tal delicte o perseguir tal persona sin贸 la desmobilitzaci贸 als carrers mitjan莽ant la por i la divisi贸.

Del que potser no s鈥檈st脿 parlant gaire 茅s que la divisi贸 tamb茅 es crea en el moment que decidim solidaritzar-nos selectivament amb algunes detingudes i no amb totes. 脡s una manera d鈥檃tacar la diversitat i la radicalitat existent en aquests sectors, intentant provocar difer猫ncies i ruptures dins ells. La creaci贸 d鈥檜n enemic intern a les lluites ha sigut emprat habitualment pel poder. L鈥檃ssenyalament d鈥檜n sector de la lluita, real o imaginari, com a un perill per a la resta de persones que participen d鈥檃questa lluita 茅s la millor manera d鈥檃feblir tot moviment emancipador. Ara estan assenyalant les anarquistes igual que altres vegades ho han fet amb Arran, els CDR o les okupes, per dir casos recents. No caure en aquest parany 茅s cosa de totes: som diverses, per貌 tamb茅 sabem que tenim una pr脿ctica en com煤.

La divisi贸 tamb茅 es crea quan s鈥檜tilitzen les manifestacions com una arma partidista a escala municipal, auton貌mic o estatal. Aix铆, no ens resulta gaire complicat pensar que, amb tot el tripijoc postelectoral, el fet d鈥檃cusar i detenir un 芦grup anarquista estranger i violent禄 com a caps de turc de tota una s猫rie de jornades combatives, 脿mplies i diverses, pot respondre a un joc d鈥檈quilibris i possibles aliances pol铆tiques. Situar (de moment), els culpables 芦fora禄 de l鈥櫭爉bit de la nostra catalana ciutadania, 茅s quelcom molt convenient per molts dels actors pol铆tics que en aquests dies es juguen el seu futur. Governi qui governi hem de ser ingovernables, fem que no sigui nom茅s un lema.

Durant les mobilitzacions antipolicials als Estats Units una de les cr铆tiques que feien les companyes d鈥檃ll脿 era el perill per part del poder (pol铆tic, judicial, medi脿tic i policial) d鈥檃ssimilar certes propostes per tal de buidar el carrer. En si mateix aquestes propostes no s贸n dolentes: prohibir les bales de foam? Dissoldre la Brimo? Evidentment no podem estar en contra, per貌 el perill 茅s acontentar-nos amb un canvi superficial i a curt termini que no podr脿 solucionar cap dels problemes pels quals estem al carrer. Sabent que la repressi贸 茅s inherent a les lluites, continuar lluitant 茅s l鈥櫭簄ica manera d鈥檃cabar amb ella, i per aix貌 no podem deixar que petites concessions o la por ens desmobilitzin i ens separin.

脡s l鈥檋ora de la veritat, de mirar al nostre voltant quan estiguem a la propera manifestaci贸 i adonar-nos que el que volen evitar a tota costa 茅s que siguem conscients de la for莽a que ja tenim. Una for莽a arrelada en la diversitat de les persones i organitzacions que ens estem veient colze a colze contra la policia, per貌 tamb茅 en la diversitat t脿ctica i de maneres de fer al carrer. Constru茂m un 芦nosaltres禄 des de les pr脿ctiques comunes, uns objectius que assenyalin un cam铆 conjunt des del qual ens podem trobar als carrers, i f贸ra d鈥檈lls. Cuidem aquesta diversitat, enfortim-la, siguem solid脿ries amb totes les represaliades i aquesta diversitat ser脿 la clau de la vict貌ria.

No hi han bons policies, no hi han mals manifestants!
Solidaritat inq眉estionable amb totes les represaliades!
Fins que caiguin!

6 de mar莽 del 2021

____________

[Castellano]

Si tiene que arder, que arda

El encarcelamiento de Pablo Has茅l ha sido la chispa, que no la causa, de la enorme oleada de protestas que poco a poco se ha ido extendiendo por todo el territorio. Tenemos tantos motivos, tantos agravios acumulados que necesit谩bamos muy poco para estallar. Y en este desbordamiento han ido quemando contenedores, tiendas de lujo, bancos y ahora dicen que tambi茅n una furgoneta de la polic铆a. Miles y miles de personas hemos decidido que antes de quemarnos en la soledad de casa preferimos salir a compartir un incendio que sea com煤n, con nuestra gente, en nuestras calles.

Como siempre pasa cuando se cuestiona el sistema vigente se saca a pasear el fantasma de la violencia. Otras muchas compa帽eras ya han hablado de la represi贸n policial de estas semanas. Es evidente que el objetivo de esta represi贸n no es investigar tal delito o perseguir tal persona, sino la desmovilizaci贸n en las calles mediante el miedo y la divisi贸n.

De lo que quiz谩s no se est谩 hablando mucho es de que la divisi贸n tambi茅n se crea cuando decidimos solidarizarnos selectivamente con algunas detenidas y no con todas. Es una manera de atacar la diversidad y la radicalidad existente en estos sectores, intentando provocar diferencias y rupturas dentro de ellos. La creaci贸n de un enemigo interno a las luchas se ha utilizado por el poder habitualmente. El se帽alamiento de un sector de la lucha, real o imaginario, como un peligro para el resto de personas que participan de esta lucha es la mejor manera de debilitar todo movimiento emancipador. Ahora est谩n se帽alando a las anarquistas igual que otras veces lo han hecho con Arran, los CDR o las okupas, por mencionar casos recientes. No caer en esta trampa es cosa de todas: somos diversas, pero tambi茅n sabemos que tenemos una pr谩ctica en com煤n.

La divisi贸n tambi茅n se crea cuando se utilizan las manifestaciones como un arma partidista a escala municipal, auton贸mico o estatal. As铆, no nos resulta muy complicado pensar que, con todo el trapicheo postelectoral, el hecho de acusar y detener a un 芦grupo anarquista extranjero y violento禄 como cabezas de turco de toda una serie de jornadas combativas, amplias y diversas, puede responder a un juego de equilibrios y posibles alianzas pol铆ticas. Situar (de momento) los culpables 芦fuera禄 del 谩mbito de nuestra catalana ciudadan铆a, es algo muy conveniente para muchos de los actores pol铆ticos que en estos d铆as se juegan su futuro. Gobierne qui茅n gobierne tenemos que ser ingobernables, hagamos que no sea solo un lema.

Durante las movilizaciones antipoliciales en los Estados Unidos una de las cr铆ticas que hac铆an las compa帽eras de all铆 era el peligro de que el poder (pol铆tico, judicial, medi谩tico y policial) asimilase ciertas propuestas para vaciar la calle. En s铆 mismo estas propuestas no son malas: 驴prohibir las balas de foam? 驴Disolver la Brimo? Evidentemente no podemos estar en contra, pero el peligro es contentarnos con un cambio superficial y a corto plazo que no podr谩 solucionar ninguno de los problemas por los cuales estamos en la calle. Sabiendo que la represi贸n es inherente a las luchas, continuar luchando es la 煤nica manera de acabar con ella, y por eso no podemos dejar que peque帽as concesiones o el miedo nos desmovilicen y nos separen.

Es la hora de la verdad, de mirar a nuestro alrededor cuando estemos en la pr贸xima manifestaci贸n y darnos cuenta de que lo que quieren evitar a toda costa es que seamos conscientes de la fuerza que ya tenemos. Una fuerza arraigada en la diversidad de las personas y organizaciones que nos estamos viendo codo a codo contra la polic铆a, pero tambi茅n en la diversidad t谩ctica y de maneras de hacer en la calle. Construyamos un 芦nosotras禄 desde las pr谩cticas comunes, unos objetivos que se帽alen un camino conjunto desde el cual nos podamos encontrar en las calles, y fuera de ellas. Cuidemos esta diversidad, fortalezc谩mosla, seamos solidarias con todas las represaliadas y esta diversidad ser谩 la clave de la victoria.

隆No hay buenos polic铆as, no hay malas manifestantes!
隆Solidaridad incuestionable con todas las represaliadas!
隆Hasta que caigan!

6 de marzo del 2021
Fuente: Ppcc.lahaine.org