January 27, 2021
De parte de CGT Pais Valencia I Murcia
186 puntos de vista  • El sindicat llibertari crítica que es denegue l’Ingrés Mínim Vital (IMV) en funció dels ingressos de 2019 quan l’ajut havia sorgit per paliar la crisi econòmica generada en 2020 a partir de la pandèmia del COVID-19.
  • L’organització anarconsindicalista reclama que es tinga en compte la situació econòmica durant 2020 que és la que está afectada per la pandèmia amb una enorme taxa de generación d’atur i situacions de precarietat.
  • CGT també denuncia que l’IMV és denegat a aquells que no han solicitat anteriorment cap ajut a aquelles perones que comparteixen habitatge amb altres perquè no es poden permetre res més per ser considerades de la mateixa unitat familiar.

L’aprovació de l’Ingrés Mínim Vital va ser anunciada i publicitada pel govern espanyol durant molts mesos com a solució a les situcions d’atur, pobresa i precarietat massiva generades per les mesures adoptades des de març per contenir l’extensió del COVID-19. Aquesta iniciativa que va donar esperança a milers de persones que, havent perdut el seu lloc de treball, almenys tenien un ingrés que esl permetria sobreviure. La situació actual, però, no podria ser més decebedora. Per això des de la Confederació General del Treball de la Safor es crítica que es denegue l’Ingrés Mínim Vital (IMV) en funció dels ingressos de 2019 quan l’ajut havia sorgit per paliar la crisi econòmica generada en 2020 durant la pandèmia del COVID-19.

L’organització anarconsindicalista reclama que es tinga en compte la situació econòmica que ha tingut la persona demandant durant 2020 que és la que está afectada per la pandèmia amb una enorme taxa de generación d’atur i situacions de precarietat. Si es fa tenint en compte el 2019, l’ajut per sentit i no ajuda a aquelles persones que s’estan quedan en situació de pobresa. GGT també denúncia que l’IMV és denegat a aquells que no han solicitat anteriorment cap ajut a aquelles perones que comparteixen habitatge amb altres perquè no és podin permetre cap de bestiar més per ser considerades de la mateixa unitat familiar.

Des de CGT s’assenyala que tota Llei o Decret deixa àmplia interpretació i que”si hi ha realment voluntat política d’aplicar altres supòsits, en aquest cas la situació sobrevinguda de desocupació arran de la crisi generada pel Covid, es pot fer “, afirma Cecília López. “Per això exigim que es prenguen mesures polítiques i legals urgents per a aprovar les sol·licituds de persones que estan en una situació de màxim risc d’exclusió perquè l’Ingrés Mínim”, indica Cecilia López de CGT-La Safor. A CGT s’atenen aquests casos i s’ajuda a tramitar aquestes solicituds, per això es coneix aquesta situació i coneixem casos concrets que s’ofereixen en un dossier adjunt.

 
Fuente: Cgtpv.org