October 19, 2020
De parte de CGT Pais Valencia I Murcia
2,478 puntos de vista


La Confederació General del Treball (CGT) presentava dissabte passat a Castelló “El Ravatxol”, la nova publicació de l’organització anarcosindicalista per al País Valencià, que naix arran de l’acord pres al Congrés Confederal i Ple Territorial del País Valencià i Múrcia del sindicat.

El dissabte a les 19 hores començaven els actes amb què CGT presentava a Castelló “El Ravatxol”, un fanzine llibertari que naix després de l’acord pres al Congrés Confederal i Ple territorial del País Valencià i Múrcia de l’organització anarcosindicalista. Es tracta d’una nova publicació que naix segons s’explica a la mateixa per “promoure i propiciar tota mena d’accions, formacions i reunions, especialment dirigides a la joventut, per obrir camins de solidaritat i suport mutu que ens porten a un món nou lliure de feixismes, d’explotació i de qualsevol atac a la llibertat, tant col·lectiva com individual”.

Des de CGT es mostren “contentes” de com va transcórrer l’acte de presentació destacant l’afluència de “molta gent jove” interessada en les xarrades en les quals integrants de col·lectius que han participat d’aquest primer número del fanzine com Riders X Derechos, Subversives, Col·lectiu Arada entre altres, explicaven “la seua visió al voltant del moment en què ens trobem i com fer front a aquesta realitat”. Paco Molpeceres, afiliat de CGT Castelló, recalca l’actuació de “A tiro hecho” amb la representació de la segona part de “Les solidàries”, homenatge a les dones anarcosindicalistes dels anys 30 i que tant varen lluitar perquè es reconeguera la lluita d’aquestes tant dins com fora de la CNT de l’època”.

L’acte es va tancar amb l’actuació de la rapera valenciana TESA i un sopar popular en el qual des de l’organització anarcosindicalista recalquen que “les converses giraven al voltant de l’aposta per la solidaritat i el suport mutu”.

CGT presenta “El Ravatxol”

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentaba el pasado sábado en Castelló “El Ravatxol”, la nueva publicación de la organización anarcosindicalista para el País Valenciano, que nace a raíz del acuerdo tomado en el Congreso Confederal y Pleno Territorial del País Valenciano y Murcia del sindicato.

El sábado a las 19 horas empezaban los actos con qué CGT presentaba en Castelló “El Ravatxol”, un fanzine libertario que nace después del acuerdo tomado en el Congreso Confederal y Pleno territorial del País Valenciano y Murcia de la organización anarcosindicalista. Se trata de una nueva publicación que nace según se explica en la misma para “promover y propiciar todo tipo de acciones, formaciones y reuniones, especialmente dirigidas a la juventud, para abrir caminos de solidaridad y apoyo mutuo que nos lleven a un mundo nuevo libre de fascismos, de explotación y de cualquier ataque a la libertad, tanto colectiva como individual”.

Desde CGT se muestran “contentas” de cómo transcurrió el acto de presentación destacando la afluencia de “mucha gente joven” interesada en las charlas en las cuales integrantes de colectivos que han participado de este primer número del fanzine como Riders X Derechos, Subversivas, Colectivo Arada entre otros, explicaban “su visión alrededor del momento en que nos encontramos y como hacer frente a esta realidad”. Paco Molpeceres, afiliado de CGT Castelló, recalca la actuación de “A tiro hecho” con la representación de la segunda parte de “Las solidarias”, homenaje a las mujeres anarcosindicalistas de los años 30 que tanto lucharon porque se reconociera la lucha de éstas tanto dentro, como fuera de la CNT de la época”.

El acto se cerró con la actuación de la rapera valenciana TESA y una cena popular en la cual desde la organización anarcosindicalista recalcan que “las conversaciones giraban alrededor de la apuesta por la solidaridad y el apoyo mutuo”.
Fuente: Cgtpv.org