July 15, 2021
De parte de Antagonistas
218 puntos de vista


Albert Hola (@holalbert)*锘

Aquest breu fragment del conte 芦El tratado de la Befana禄 de Gianni Rodari podria alimentar l鈥檈tern debat antropol貌gic entre els binomis formalisme 鈥 substantivisme i universalisme 鈥 particularisme. En filosofia ho podria ser entre el determinisme i el lliure albir, la llibertat, entre el jo i la societat. En sociologia occidental sobre la construcci贸 cultural dels 茅ssers, el control social des de les institucions dels poders (pol铆tic, econ貌mic, ideol貌gic). En literatura en Gianni Rodari sempre ens indic脿 el bell cam铆 de la fantasia. Talment sorpr猫n el ventall de sorpreses que s鈥檕bre en substituir el mot 芦ni帽os / nens禄 per 芦adults禄. La caixa de Pandora.

 En realitat ens interessa la pedagogia, per貌 abans d鈥檃rribar-hi seguirem els capricis com si d鈥檜na troca de llana es tract茅s.

 De manera continuada i constant al llarg de la vida tot hum脿, amb m茅s o menys consci猫ncia de fer-ho, planteja davant de qualsevol acci贸 uns objectius, unes maneres per dur-los a terme (sempre relacionats amb uns recursos) i unes reflexions o conclusions, que poden ser considerades finalistes o emp铆riques com a aprenentatges a desenvolupar en la vida: emocions, sentiments, raonaments, assaig 鈥 error, inducci贸 鈥 deducci贸 espont脿nies o mecanismes m茅s anal铆tics. 

 脡s sorprenent com aquesta brillant mec脿nica tan natural de la nostra esp猫cie com a 茅sser cultural s鈥檋a intentat copiar 芦a lo cutre禄 per les patronals empresarials amb l鈥檕bjectiu d鈥檈standarditzar cicles d鈥檈st铆mul de millora constant en la competitivitat interna: s贸n les normatives procedimentals ISO, que suporten molt b茅 la teoria per貌 que en la pr脿ctica es transformen en tedioses taules taxon貌miques que rebutgen tant qualsevol argument qualitatiu seri贸s com la cr铆tica; perqu猫 aquestes darreres habitualment van relacionades amb la necessitat d鈥檌mportants inversions en seguretat, higiene o b茅 amb la millora dels drets dels i les treballadores. La plusv脿lua no es toca! 

 Llavors ve el fam贸s feedback, la trampa de la millora continuada fins a l鈥檌nfinit鈥 empescant-nos amb quines millores constants podem sorprendre l鈥檃mo鈥 amb els mateixos recursos鈥: art i acrob脿cies.

  • Aqu铆 sempre s贸n millors les taules num猫riques quantitatives, ja que s贸n f脿cils de comptabilitzar i les propostes qualitatives donen massa feina i surten cares.
  • Si fem el feedback an貌nim haurem de filtrar molt les preguntes a fer, no fos cas que el resultat se鈥檔s pugui capgirar.
  • Si no 茅s an貌nim, hom coneix l鈥檃utocensura complaent i la indefensi贸 apresa. Recordo el cas d鈥檜n jove company revolucionari que va confiar al gerent que volia organitzar una secci贸 sindical per col路lectivitzar l鈥檈mpresa; no cal dir que el van acomiadar r脿pidament.

 Amb aquestes informacions de retorn els amos no pensen pas acceptar cap proposta que els toqui la plusv脿lua per millorar la gesti贸 de l鈥檈mpresa o els drets i condicions dels i les treballadores. Els recursos que hi volen destinar ja s贸n preestablerts d鈥檃ntuvi.

 Al final acaben sent un protocol inert, un paper mullat per貌 que requereix un gran esfor莽 de gesti贸 i implementaci贸 (que tampoc s鈥檋i dedica realment).

  • Quan alguna proposta o valoraci贸 es destaca del gruix est脿ndard majoritari es descarta per minorit脿ria sense tenir en compte la seva coher猫ncia -llevat que sigui dels interessos del gestor, 茅s clar, i es converteixi de facto en innovadora-. Si el gruix del feedback o retorn 茅s negatiu -o no conv茅 al gerent de torn- s鈥檃costuma a estripar l鈥檌nforme i a refer-lo com a no v脿lid, menystenint-ne el contingut.

Per貌 tot plegat no s贸n pas trampes al solitari. Hi ha tot un mal猫vol patr贸 de comportament sociocultural i emocional al darrera.

 Qui no recorda la trucada mec脿nica posterior a una atenci贸 telef貌nica per reclamaci贸, per avaluar el tracte rebut per la persona que ens ha at猫s, que no pas el servei que ens est脿 fent la companyia? O b茅 en ser atesos en uns grans magatzems se鈥檔s  convida a pitjar uns emoticons semaf貌rics per avaluar el tracte rebut pel dependent. I aquest insistir脿 en qu猫 hi participem perqu猫 cada client que en fa objecci贸 de consci猫ncia consta a l鈥檃lgoritme com a puntuaci贸 negativa. Qui no sent sintonia emocional amb aquell o aquella treballadora prec脿ria i l鈥檃valua b茅 per evitar-li complicacions? Per貌 malgrat tot no se鈥檔s possibilita l鈥檃valuaci贸 del servei integral de l鈥檈mpresa, sovint nefast i pel qual realitzem la majoria de les nostres queixes.

 I no parlem de les humiliacions que reben els riders o les persones contractades com a falses aut貌nomes per plataformes del sector social de les cures. 

ESTEM NORMALITZANT TOT PLEGAT DINS LA QUOTIDIANITAT

 I els de coll blanc de gamma mitja-alta? 

  • Quan se鈥檒s crida al despatx i se鈥檒s demana tal com raja 芦A qui del teu equip (nosaltres en dir铆em companys) fotries al carrer?禄, sabent que si no anomenen alg煤, i amb el corresponent pecat justificador, aniran ells mateixos al carrer per no cooperar prou. I tota la plantilla passar脿 pel cau del llop a descobrir les vergonyes alienes.
  • El s煤mmun del metaconeixement 茅s quan se鈥檒s convida obligat貌riament a assistir en el seu temps lliure a un scape room gammificant per ajudar-los a esbargir-se i auto con猫ixer-se.  
  • Com dir que no assisteixen al s煤per sopar d鈥檈mpresa on l鈥檃mo, animat pel seu coach trainer, comen莽a a viva veu el s煤per motivador joc de la coavaluaci贸 assertiva: 芦Ei Pere, tu qu猫 milloraries de la Maria? I per qu猫?禄. Imaginem, nom茅s imaginem鈥 tota la submissi贸 i brossa humiliant -i gratis- que aflora en aquestes situacions. Oro para el patr贸n. Iniquitat absoluta.

I ara s铆, la pedagogia! Educaci贸, coneixement, aprenentatge! L鈥檈scola, l鈥檌nstitut, els nostres estimats marrecs i joves. Amunt s鈥檈smenta que de manera intr铆nseca l鈥橦omo S脿piens integra el cicle racional: objectius 鈥 procediments/recursos 鈥 reflexions/conclusions. No 茅s pas gens dolent explicitar aquest cicle intermitentment com a un element m茅s dels processos d鈥檃prenentatge i coneixement. All貌 que surt de mare 茅s el bombardeig sistem脿tic d鈥檃quest element d鈥檃valuaci贸 per se, per moda oficial. Pitjor encara quan s贸n r煤briques empobrides d鈥檜ns est脿ndards reiteratius [googlegeu 芦Rubrica禄 imatges i veureu]: Posar un n煤mero o una creueta a una taula: 芦he ajudat a; he respectat; he col路laborat; he participat activament; m鈥檋e esfor莽at; m鈥檋e planificat鈥 + coses bones que he apr猫s i aspectes a millorar禄鈥 i aix铆 constantment i fins el monyo. De fet, per saturaci贸, les respostes ja acaben sent mec脿niques. Tanmateix all貌 preocupant d鈥檃quest 煤s redundant 茅s l鈥檃rrelament cultural, molt m茅s enll脿 de l鈥檃uto reflexi贸 personal, d鈥檈xplicitar els propis interiors a l鈥檃utoritat corresponent, que en pr脿ctiques ser脿 el o la mestra, per貌 dem脿 ser脿 el patr贸.

 Anem m茅s enll脿 encara. En els treballs grupals, naturalment bigarrats d鈥檌nteraccions i conflictes, ens trobem la s煤per moda d鈥檃valuar a la resta de companys i companyes seguint els mateixos 铆tems abans esmentats. La coavaluaci贸. Aqu铆 ja no entra ni amb cal莽ador la pr脿ctica de l鈥檃utoreflexi贸 sobre els coneixement i els processos: hi entren relacions de poder entre companys, corporativismes, emprenyamentes del moment, sentiments diversos鈥 tot un entrenament cultural per normalitzar la delaci贸 dels companys de feina en el futur.

 Hom podr脿 al路legar que s贸n simples activitats pedag貌giques metacognitives de la interacci贸 grupal. Respondrem que sempre s贸n, si fa o no fa, les mateixes taules estandarditzades i que es passen al final de cada proc茅s d鈥檃prenentatge. Destaquem aquest al final perqu猫 si realment la motivaci贸 fos purament pedag貌gica l鈥檈ducador no seuria amb els seu ordinador a la taula a fer 芦coses seves禄 -que 茅s all貌 que fan habitualment, deixant els estudiants que interactu茂n i recerquin aut貌nomament鈥 per 芦metacognicionar-los a posteriori禄.

 Si l鈥檕bjectiu 茅s pedag貌gic la persona que dirigeix el proc茅s ha de romandre hiperactiva per ajudar a buscar, orientar, resoldre dubtes, demanar activament com van, si tothom est脿 col路laborant, de quines maneres, corregir rols, mediar en els conflictes, 芦autoritzar禄 certes actuacions en cas que alg煤 decideixi unilateralment deixar de col路laborar. Tot aquest proc茅s 茅s molt cansat i desgasta, per貌 茅s aquesta interacci贸 芦directiva o de suport禄 constant i oral (la parla i la comunicaci贸 茅s all貌 que caracteritza la nostra esp猫cie) la que funcionalment atorga als estudiants la correcci贸 de les eines emprades, la confian莽a per aprendre amb una autonomia progressivament m茅s real aix铆 com el suport necessari, i coneixements futurs, perqu猫 les relacions d鈥檌nteractuaci贸 hagin estat prou bones com perqu猫 els resultats del propi treball ho reflecteixin de manera reeixida. Aix铆 potser no caldran munts de taules de delaci贸 per les properes vegades, sin贸 que s鈥檋auran adquirit en consci猫ncia i tot fent, 芦a lo tonto, macuto禄, els recursos corresponents per seguir madurant i coneixent tant individual com socialment sense haver de delatar els companys i companyes. L鈥橝MISTAT.

 Aquestes pr脿ctiques no s贸n pas innoq眉es i tenen com a objectiu ocult la normalitzaci贸 en el m贸n laboral adult, la generalitzaci贸 de pr脿ctiques d鈥檃utodelaci贸 i delaci贸 dels i les companyes en benefici de l鈥檈mpresari i sense que tot plegat els suposi cap mena de mala consci猫ncia. Encara avui els conceptes que carreguen mots com xivato, tra茂dor, esquirol o judes tenen una consideraci贸 social ben pejorativa. Potser de nosaltres dep猫n que entre els nostres fills i filles no la deixin de tenir.

 I tornem al dilema de les Befanes de Gianni Rodari: 

Les nenes i els nens d鈥檃vui, i adults del futur, pensem tots igual i ens agraden les mateixes coses, o b茅 ens acostumem a ser com diuen els qui fabriquen les idees de com hem de ser, tanmateix acostumant-nos a pensar com ells diuen, per貌 fent-nos creure que triem lliurement? Evidentment s鈥檕bre una infinita gamma de colors a l鈥檈ntremig.

Tanquem amb un poema de la Gl貌ria Fuertes. Interpretem-lo lliurement, si 茅s que podem.

Me dijeron:

鈥 O te subes al carro

o tendr谩s que empujarlo.

Ni me sub铆 ni lo empuj茅.

Me sent茅 en la cuneta

y alrededor de m铆,

a su debido tiempo,

brotaron las amapolas.


*Albert Hola 茅s membre de la redacci贸 d鈥橝ntagonistas.
Fuente: Antagonistas.org