September 12, 2021
De parte de Nodo50
161 puntos de vistaLes entitats organitzadores de la concentraci贸 del 19S, entre elles Ecologistes en Acci贸, considerem que la ciutadania organitzada ha fet un pas molt important en aquesta lluita, que encara no s鈥檋a guanyat; per aix貌, mantenim i refermem la crida a la convocat貌ria per dir no a les ampliacions dels aeroports i del tr脿nsit aeri en general.

Afirmem que cap anunci pol铆tic assegura, ara per ara, que l鈥檃mpliaci贸 de l鈥檃eroport del Prat s鈥檃turi indefinidament i, per tant, 茅s imperatiu seguir lluitant per defensar el Delta del Llobregat i per revertir el model de creixement, que s鈥檋a demostrat insostenible.

Constatem que la mobilitzaci贸 social ha provocat una crisi en el si de diferents governs (Barcelona, Generalitat i Estat) i partits. I considerem que l鈥檃nunci d鈥檃hir del govern espanyol no deixa de ser un moviment t脿ctic enmig de la total irresponsabilitat dels governants, que, en plena emerg猫ncia clim脿tica i ambiental, es dediquen a jugar amb inversions ecocides i catastr貌fiques.

Les cinc demandes exposades per les entitats el passat 7 de setembre en roda de premsa segueixen vigents. Per tant renovem la crida a moviments socials i ecologistes i a les lluites del territori a sortir al carrer el 19S per exigir la paralitzaci贸 indefinida de qualsevol ampliaci贸 d鈥檃ctivitat o d鈥檌nfraestructures aeroportu脿ries i sumar-nos a les lluites contra les ampliacions dels aeroports de Palma, Madrid, Reus i Girona. Aquesta lluita va molt m茅s enll脿: 茅s el moment d鈥檃bordar d鈥檜na vegada noves pol铆tiques que transformin l鈥檃ctual model econ貌mic especulatiu i injust en un model que cobreixi les necessitats b脿siques del conjunt de la poblaci贸 i respecti el territori i els l铆mits biof铆sics del planeta.

Per aix貌, ens trobarem el pr貌xim diumenge 19 de setembre a les 12:00 h. al carrer Tarragona de Barcelona, per exigir que s鈥檃bordin de forma urgent les 5 demandes (reprodu茂des a continuaci贸) que la concentraci贸 planteja en resposta a la profunda crisi social, econ貌mica i ambiental que estem vivint:

 • La paralitzaci贸 indefinida d鈥檃quest projecte i de qualsevol ampliaci贸 d鈥檌nfraestructures aeroportu脿ries i plans de creixement de l鈥檃viaci贸 (tant l鈥檃mpliaci贸 de pistes com les noves terminals i noves connexions ferrovi脿ries entre aeroports) aix铆 com els projectes immobiliaris associats de ciutats aeroportu脿ries, un model que afavoreix a grans capitals a costa de la poblaci贸 i del planeta.
 • La posada en marxa d鈥檜n pla de redimensionament d鈥橝ENA que inclogui el tancament d鈥檃eroports ja deficitaris abans de la pand猫mia i l鈥檈liminaci贸 dels vols en trajectes curts que tinguin alternativa ferrovi脿ria, amb l鈥檕bjectiu d鈥檈vitar la socialitzaci贸 de les p猫rdues de la companyia a c脿rrec de l鈥檈rari p煤blic i complir els objectius clim脿tics.
 • L鈥檈xecuci贸 de les compensacions pendents de les anteriors ampliacions de l鈥檃eroport del Prat-Barcelona i el port, i pel desviament del riu; aix铆 com les mesures per a frenar el deteriorament dels valors naturals i agraris del Delta del Llobregat en resposta a l鈥檈xpedient d鈥檌nfracci贸 obert per la Comissi贸 Europea.
 • Impulsar pol铆tiques de sobirania aliment脿ria i inversions al Parc Agrari del Baix Llobregat, com les imprescindibles millores de les infraestructures de la xarxa de reg i la xarxa de drenatge; per a donar prioritat a la producci贸 de proximitat, al consum de productes locals i saludables, i a la viabilitat d鈥檃ctivitats productives imprescindibles en un escenari de crisi de les cadenes globals de distribuci贸 d鈥檃liments i crisi clim脿tica, assegurant-ne el relleu generacional.
 • Impulsar pol铆tiques per transformar de forma urgent l鈥檃ctual model econ貌mic injust i especulatiu per tal de: protegir el dret a l鈥檋abitatge, a la salut, a la mobilitat justa i sostenible, i a un treball digne; i enfortir el teixit productiu i econ貌mic intern amb l鈥檕bjectiu de satisfer les necessitats b脿siques del conjunt de la poblaci贸 i respectar els l铆mits biof铆sics del planeta.

Contin煤a con m谩s fuerza el llamamiento a la movilizaci贸n masiva contra la ampliaci贸n del aeropuerto

Las entidades organizadoras de la concentraci贸n del 19S, entre ellas Ecologistas en Acci贸n. consideran que la ciudadan铆a organizada ha dado un paso muy importante en esta lucha, que todav铆a no se ha ganado; por eso, mantenemos y reafirmamos el llamamiento a la convocatoria para decir no a las ampliaciones de los aeropuertos y del tr谩fico a茅reo en general.

Afirmamos que ning煤n anuncio pol铆tico asegura, hoy por hoy, que la ampliaci贸n del aeropuerto del Prat se pare indefinidamente y, por lo tanto, es imperativo seguir luchando para defender el Delta del Llobregat y para revertir el modelo de crecimiento, que se ha demostrado insostenible.

Constatamos que la movilizaci贸n social ha provocado una crisis en el seno de diferentes gobiernos (Barcelona, Generalitat y Estado) y partidos. Y consideramos que el anuncio de ayer del gobierno espa帽ol no deja de ser un movimiento t谩ctico en medio de la total irresponsabilidad de los gobernantes, que, en plena emergencia clim谩tica, social y ambiental, se dedican a jugar con inversiones ecocidas y catastr贸ficas.

Las cinco demandas expuestas por las entidades el pasado 7 de septiembre en rueda de prensa siguen vigentes. Por lo tanto renovamos el llamamiento a movimientos sociales y ecologistas y en las luchas del territorio a salir a la calle el 19S para exigir la paralizaci贸n indefinida de cualquier ampliaci贸n de actividad o de infraestructuras aeroportuarias y sumarnos en las luchas contra las ampliaciones de los aeropuertos de Palma, Madrid, Reus y Girona. Esta lucha va mucho m谩s all谩: es el momento de abordar de una vez nuevas pol铆ticas que transformen el actual modelo econ贸mico especulativo e injusto en un modelo que cubra las necesidades b谩sicas del conjunto de la poblaci贸n y respete el territorio y los l铆mites biof铆sicos del planeta.

Por eso, nos encontraremos el pr贸ximo domingo 19 de septiembre en las 12:00 h. en la calle Tarragona de Barcelona, para exigir que se aborden de forma urgente las 5 demandas (reproducidas a continuaci贸n) que la concentraci贸n plantea en respuesta a la profunda crisis social, econ贸mica y ambiental que estamos viviendo:

 • La paralizaci贸n indefinida de este proyecto y de cualquier ampliaci贸n de infraestructuras aeroportuarias y planes de crecimiento de la aviaci贸n (tanto la ampliaci贸n de pistas como las nuevas terminales y nuevas conexiones ferroviarias entre aeropuertos) as铆 como los proyectos inmobiliarios asociados de ciudades aeroportuarias, un modelo que favorece a grandes capitales a expensas de la poblaci贸n y del planeta.
 • La puesta en marcha de un plan de redimensionado de AENA que incluya el cierre de aeropuertos ya deficitarios antes de la pandemia y la eliminaci贸n de los
  vuelos en trayectos cortos que tengan alternativa ferroviaria, con el objetivo de evitar la socializaci贸n de las p茅rdidas de la compa帽铆a a cargo del erario p煤blico y cumplir
  los objetivos clim谩ticos.
 • La ejecuci贸n de las compensaciones pendientes de las anteriores ampliaciones del aeropuerto del Prat-Barcelona y el puerto, y por el desv铆o del r铆o; as铆 como las medidas para frenar el deterioro de los valores naturales y agrarios del Delta del Llobregat en respuesta al expediente de infracci贸n abierto por la Comisi贸n Europea.
 • Impulsar pol铆ticas de soberan铆a alimentaria e inversiones al Parque Agrario del Baix Llobregat, como las imprescindibles mejoras de las infraestructuras de la red de riego y la red de drenaje; para dar prioridad a la producci贸n de proximidad, al consumo de productos locales y saludables, y a la viabilidad de actividades productivas imprescindibles en un escenario de crisis de las cadenas globales de distribuci贸n de alimentos y crisis clim谩tica, asegurando el relevo generacional.
 • Impulsar pol铆ticas para transformar de forma urgente el actual modelo econ贸mico injusto y especulativo para: proteger el derecho a la vivienda, a la salud, a la movilidad justa y sostenible, y a un trabajo digno; y fortalecer el tejido productivo y econ贸mico interno con el objetivo de satisfacer las necesidades b谩sicas del conjunto de la poblaci贸n y respetar los l铆mites biof铆sicos del planeta.

Fuente: Ecologistasenaccion.org