January 25, 2021
De parte de CGT Treball
142 puntos de vista


Hi ha diferents tipus de processos selectius a trav茅s dels quals es pot accedir a la funci贸 p煤blica. Aquestes s贸n les difer猫ncies entre Oposici贸 i Concurs com a processos selectius per a treballar a l’Administraci贸 P煤blica

A continuaci贸 detallem els tres tipus de processos selectius m茅s comuns:

1. Oposici贸

脡s un sistema selectiu en qu猫 es realitzen una o diverses proves de coneixement objectius. Algun dels exercicis pot ser eliminatori de manera que si no ho superes no podr脿s continuar en el proc茅s selectiu. L’obtenci贸 o no de la pla莽a dependr脿 煤nicament de la puntuaci贸 obtinguda en els exercicis. Podem trobar-nos amb diferents tipus de proves. Alguns exemples s贸n:

 • Exercicis de desenvolupament: preguntes a respondre per escrit sobre els temes exigits en la convocat貌ria. La redacci贸, ortografia i forma d’exposici贸 han de cuidar tant com els continguts.
 • Exercicis tipus test: preguntes amb diverses opcions de resposta on, com a regla general, nom茅s una 茅s la correcta.
 • Casos pr脿ctics: poden ser tant per escrit, amb preguntes de desenvolupament o tipus test, per貌 que pretenen avaluar els coneixements pr脿ctics o aptituds dels candidats.
 • Exercicis psicot猫cnics: n’hi ha de diversos tipus: d’aptituds verbals, num猫rics, de personalitat, de mem貌ria, de creativitat, d’aptituds sensorials, psicomotrice … Segons les places a qu猫 es optin seran d’un o altre tipus.
 • Proves f铆siques: en determinades oposicions aquestes proves juguen un paper molt important. Les proves poden ser molt variades: carreres, nataci贸, llan莽ament de pilota, abdominals, enfilada de corda, flexions …
 • Prova d’idioma: tant d’idioma auton貌mic com estranger. Es pot valorar tant la comprensi贸 escrita com oral.
 • Prova inform脿tica: pot ser a desenvolupar un tema, de tipus test o pr脿ctic, utilitzant algun programa inform脿tic, fulls de c脿lcul …
 • Prova de mecanografia: es valoren les pulsacions per minut.
 • Dictat: es valora l’ortografia.

2. Concurs

En aquest sistema selectiu no hi ha proves objectives, 茅s a dir, no hi ha examen te貌ric ni teoricopr脿ctic. L’煤nic que es valora s贸n els m猫rits que presenta cada candidat i que vindran pr猫viament recollits en les bases de la convocat貌ria. En general se sol valorar: 

 • experi猫ncia professional 
 • titulaci贸 
 • cursos de formaci贸

3. Concurs-oposici贸

脡s el m茅s com煤, 茅s el sistema selectiu que conjuga els dos sistemes anteriors: d’una banda es valora la puntuaci贸 obtinguda en una o diverses proves objectives (ex脿mens) i d’altra es valoren els m猫rits personals. La nota final ser脿 la suma dels dos processos en el percentatge que es determini en les bases.

En algunes ocasions la fase d’oposici贸 pot ser eliminat貌ria. En aquest sup貌sit els m猫rits nom茅s es valoraran en aquells candidats que hagin superat el proc茅s d’oposici贸.
Fuente: Cgtajpm.blogspot.com