November 14, 2020
De parte de CGT Treball
141 puntos de vista


El passat 30 de
setembre el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya feia pública la
plantilla i relació de llocs de treball del 2020 de l’ajuntament

Amb aquest darrer tràmit publicitari la plantilla municipal del 2020 és plenament
executiva, recordem que partíem de la del 2018. Així doncs, es podran articular
els mecanismes corresponents per a treure en oferta pública d’ocupació diferents
places vacants de la plantilla. Atès que actualment passem del 30% de
temporalitat/interinatge, per a la CGT aquests processos de consolidació de
plantilla resulten absolutament prioritaris. A tal efecte hem demanat a la
corporació treballar amb l’oferta pública d’ocupació del 2020 per a no perdre
la taxa de reposició d’efectius d’aquest any, incloent-hi el major número de
places possibles.

Destaquem també el procés de funcionarització de personal laboral que
podrem tirar endavant amb la duplicitat de places a la plantilla de funcionaris
de carrera. Procés històricament reclamat per la CGT i acordat finalment en mesa general
de negociació el passat 6 d’octubre del 2017.

Amb la finalitat d’adaptar la plantilla a les necessitats actuals, l’ajuntament
informà als sindicats dels diferents canvis en relació a la plantilla del 2018:

INCREMENTS DE PLACES

-1 plaça en plantilla escala d’administració especial, subescala serveis
especials, comesa especial, Diplomats, grup A2, de plantilla de funcionaris de
carrera.

-1 plaça de personal laboral, de Director/a del Museu, grup A1 de la
plantilla de personal laboral.

-2 places de personal eventual, classe de confiança i assessorament
especial, Assessors/es de Servei, grup A1 de personal eventual.

-1 plaça de diplomats/des, A2, comesa especial, administració especial de
la plantilla de funcionaris de carrera.

-1 plaça de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials,
comesa especial, Tècnic/a Mitjà, grup A2, de la plantilla de funcionaris de
carrera.

-1 plaça de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials,
comesa especial, Tècnic/a Especialista, grup C1, de la plantilla de funcionaris
de carrera.

-1 plaça de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials,
personal d’oficis, Encarregat de Brigada d’Obres i Serveis, grup C1, de la
plantilla de funcionaris de carrera.

 -9 places de l’escala
d’administració especial, subescala serveis especials, personal d’oficis,
Oficial de Brigada d’Obres i Serveis, grup C2, de la plantilla de funcionaris
de carrera.

-2 places de l’escala d’administració especial, subescala serveis
especials, personal d’oficis, Peó de Brigada Serveis, grup AP, de la plantilla
de funcionaris de carrera.

-3 places de l’escala d’administració especial, subescala serveis
especials, personal d’oficis, Oficial de Brigada de Medi Ambient, grup C2, de
la plantilla de funcionaris de carrera.

-1 plaça de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials,
personal d’oficis, Peó Brigada Medi Ambient, grup AP, de la plantilla de
funcionaris de carrera

AMORTITZACIÓ DE PLACES

-1 plaça de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials,
comesa especial, Tècnics Especialista, grup C1, de la plantilla de funcionaris
de carrera.

-1 plaça de personal eventual, classe de confiança i assessorament
especial, Tècnic/a de Comunicació i Transparència, grup A1 de personal
eventual.

-1 plaça de personal eventual,
classe de confiança i assessorament especial, Responsable de Projectes estratègics,
grup A1 de personal eventual.

-1 Plaça personal d’oficis, Oficial Brigada Medi Ambient, grup C2,
plantilla laboral.

-1 plaça personal d’oficis, Oficial d’Obres i Serveis, grup C2, de la
plantilla de personal laboral.

-1 plaça de personal d’oficis, Peó
de Brigada Serveis, grup AP, de la plantilla de personal laboral.

-1 plaça personal d’oficis, Peó de
Brigada Medi Ambient, grup AP, de la plantilla de personal laboral.

              >>> Accés a publicació plantilla i RLT 2020

  
Fuente: Cgtajpm.blogspot.com