September 14, 2021
De parte de La Haine
150 puntos de vista


14/09/2021 :: Nacionales E.Herria
x Araba Bizirik
Desde Araba Bizirk queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad.

Elorriagan 2021eko irailaren 14a

Araba cuenta con la mayor extensi贸n de espacio natural protegido del Pa铆s Vasco, en unas condiciones de conservaci贸n que en gran medida se deben al car谩cter p煤blico que poseen estos entornos y a la labor de tutela, conservaci贸n y equilibrio con la actividad rural que han conseguido mantener con 茅xito los pueblos de este territorio.

Sin embargo, este modelo de coexistencia y respeto al entorno natural se ve gravemente amenazado ante el riesgo que suponen grandes infraestructuras que pueden alterar de manera irreversible la biodiversidad, el paisaje y la propia labranza y ganader铆a en muchas de las 谩reas afectadas por estos proyectos.

Grandes empresas han presentado sus proyectos en Concejos de todo el territorio generando una enorme presi贸n sobre ellos ante la inacci贸n de la Administraci贸n y en algunos casos con su connivencia.

Estos proyectos no respectan ni los propios principios rectores de las Directrices de Ordenaci贸n Territorial aprobadas en 2019 por el Departamento de Medio Ambiente, Planificaci贸n Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco ni criterios de sostenibilidad y econom铆a de los recursos, como ocurre en el caso del proyecto de desdoblamiento del TAV.

No se trata exclusivamente de exigir la aplicaci贸n de criterios normativos que la propia Administraci贸n ha aprobado, sino de establecer un verdadero pacto social en el desarrollo de proyectos de infraestructuras o de energ铆as renovables que d茅 cabida tanto a las necesidades de una sociedad cada vez m谩s sensibilizada con el medio ambiente como a su participaci贸n real en su desarrollo.

Ante estos proyectos muchos Concejos se han posicionado rotundamente en contra. Decisi贸n que queremos agradecer y apoyar p煤blicamente. Sabemos que este tipo de proyectos generan una enorme sensaci贸n de indefensi贸n en los pueblos ante el despliegue de medios de las grandes corporaciones y la falta de inter茅s mostrado por la Administraci贸n en la protecci贸n de las entidades locales y del territorio.

Es por ello, que desde ARABA BIZIRIK queremos mostrar nuestro APOYO Y SOLIDARIDAD, as铆 como nuestra disposici贸n a acompa帽ar a estos CONCEJOS y a aquellos que se sumen en contra del abuso y amenaza que suponen este tipo de megaproyectos, para que sus decisiones sean respetadas como entidades soberanas que son.

Asimismo, exigimos a la Administraci贸n p煤blica que no haga dejaci贸n de su labor de defensa ante el acoso y riesgo de expoliaci贸n del que est谩 siendo objeto nuestro entorno y que opte por alternativas que no esquilmen y empobrezcan el entorno natural y las tierras de cultivo de Araba.

Elorriagan 2021eko irailaren 14a

Euskal Autonomia Erkidegoan dauden naturagune babestuek Araban dute hedadurarik handiena; horien kontserbazio baldintza onak, neurri handi batean, ingurune horiek duten izaera publikoagatik mantendu izan dira, eta baita lurraldeko herriek landa jardueraren tutoretza, kontserbazio eta oreka mantentzen arrakastaz egin izan duten lanagatik ere.

Hala ere, ingurune naturalarekiko koexistentzia eta errespetu eredu hau arrisku larrian dago, proiektu horiek eragindako eremu askotan biodibertsitatea, paisaia eta baita nekazaritza eta abeltzaintza ere, modu itzulezinean aldatuak izan baitaitezke azpiegitura handi horien eraginez.

Enpresa handiek lurralde osoko kontzejuetan aurkeztu dituzte beren proiektuak. Horrek presio handia eragin du haiengan, eta Administrazioa, horren aurrean, enpresekin lerrokatu da kasu batzuetan, edota ez du ezertxo ere egin.

Proiektu horiek ez dituzte errespetatzen Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak 2019an onartutako Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen printzipio gidariak, ez eta baliabideen jasangarritasun eta ekonomia irizpideak ere, AHT bikoizteko proiektuaren kasuan gertatzen den bezala.

Kontua ez da soilik Administrazioak berak onartu dituen irizpide arautzaileak aplikatzeko eskatzea, baizik eta benetako itun sozial bat ezartzea azpiegitura edo energia berriztagarrien proiektuen garapenean, ingurumenarekin gero eta sentsibilizatuago dagoen gizarte baten beharrei eta haren garapenean duen benetako parte-hartzeari lekua emango diena.

Proiektu horien aurrean, kontzeju asko erabat kontra agertu dira. Erabaki hori publikoki eskertu eta babestu nahi dugu. Badakigu horrelako proiektuek babesgabetasun sentsazio handia sortzen dutela herrietan, korporazio handiek mahaigaineratzen dituzten baliabideen aurrean eta Administrazioak toki-erakundeak eta lurraldea babesteko erakutsi duen interes faltaren aurrean.

Hori dela eta, ARABA BIZIRIK erakundetik gure LAGUNTZA ETA SOLIDARITATEA erakutsi nahi diegu KONTZEJU horiei, eta jakinarazi nahi diegu horrelako megaproiektuek eragiten duten abusu eta mehatxuaren aurka bat egiten dutenei, laguntzeko prest gaudela, haien erabakiak erakunde subirano gisa errespetatuak izan daitezen.

Era berean, Administrazio Publikoari eskatzen diogu ez dezala alde batera utzi gure ingurunea jasaten ari den jazarpenaren eta espoliazio-arriskuaren aurrean egin behar duen defentsa-lana, eta egin dezala Arabako ingurune naturala eta laborantza lurrak urritzen eta txirotzen ez dituzten alternatiben alde.
Fuente: Eh.lahaine.org