August 31, 2021
De parte de La Haine
1,563 puntos de vista
31/08/2021 :: Nacionales E.Herria
x La Haine – Euskal Herria
La Hainetik JARKI antolakundeko emakume militanteekin hitz egin dugu jardunaldi horien edukira hurbiltzeko:

[Euskara]

JARKI antolakunde iraultzaileak klase feminismoari buruzko jardunaldiak deitu ditu irailaren 4rako eta 5erako, Gasteizen, Aldabe gizarte etxean. Jardunaldi hauek joan zen urtean antolakunde iraultzaileak burututakoen jarraipena ditugu. Hala ere, iazko jardunaldiak bertan behera utzi zituen, bigarren egunean Igor Gonzalez Sola preso politikoaren erailketari erantzuna emateko antolatutako mobilizazioetara batzeko. Gauzak horrela, aurtengoak lehengo urtean bertan behera geratutako egitarauari eutsiz planteatzen ditu JARKI antolakunde iraultzaileak.

 La Hainetik JARKI antolakundeko emakume militanteekin hitz egin dugu jardunaldi horien edukira hurbiltzeko:

 Zein helbururekin antolatu dituzue klase feminismoaren inguruko jardunaldiak?

Emakume langileak gaur egun oraindik bizi duen zapalkuntza egoera dela eta, beharrezkoa iruditu zaigu afera hau klase perspektibatik abiatuta ezagutzera ematea eta horretaz jabetzea. Izan ere, JARKI antolakunde iraultzailearen helburu estrategikoen artean kokatzen dugu emakume langileon zapalkuntza forma guztiak gainditzea eta, bide horretan, gai hau lantzea eta kontzientzia garatzea ezinbesteko urratsa dela deritzogu.

Ildo horretatik, antolatutako jardunaldiak eztabaida eta kontzientziaziorako esparruak zabaltzen hasteko abiapuntu interesgarria direla deritzogu. Horregatik, hauetan gaur egun Euskal Herriak bizi duen testuinguruan bai formakuntza zein klase feminismoaren lanketa burutzerako orduan aproposak diren gaiak jasotzen saiatu gara, ahalik eta egitarau osotuena eskainiz, formakuntza eta parte hartzea errazteko formaturik egokienak planteatzeko ahalegina egin dugularik.

 Zertan datza emakume langilearen auzia?

Kapitala, emakumeen eta gizonen arteko dominazio erlazioak sustatuz, emakume langilearen jardun birproduktiboa kontrolatzeaz arduratu da. Gauzak horrela, birprodukzio sozialaz ari garenean, ulertu behar dugu esplotazioa oinarri duen klase gizartearen iraupena bermatzeko lan-indarra uneoro eskuragarri egotera bideratuta dauden emakume langileari esleituriko zereginez ari garela.

Birprodukzio soziala hiru arlotan banatzen da. Lehenik eta behin, zaintza lanak ditugu edo, bestela esanda, ekoizpen prozesuan parte hartzen duten langileek beraien lan-indarra baldintza egokietan saltzeko dituzten beharrizan fisiko zein psikologikoak asetzeko jarduerak, horien artean, janaria prestatzea eta arropa garbitzea. Era berean, emakume langilearen gain geratzen da zuzenean ekoizpen prozesuan parte hartu ez arren langile klasearen parte diren kideen, adinekoen, ezgaitasunen bat dutenen, haurren… biziraupenerako beharrezkoa den zaintzen ardura ere. Azkenik, kapitalak emakume langileak buruturiko zaintza lana ez ezik, honen ugaltzeko gaitasuna edo birprodukzio biologikoa ere baliatzen du etorkizuneko lan-indarraren jarraipena bermatzeko, gogoan eduki behar baitugu ekoizpen prozesua ez gelditzeko lan-indarra etengabe eskuragarri egotea behar duela sistema kapitalistak.

Horrez gain, kapitalak emakume langilea arlo produktiboan parte hartzera ere bultzatzen du, betiere, zaintza lanetatik salbuetsi gabe, ahalik eta etekin maila handiena lortzeko helburuarekin. Era horretan, lan birproduktiboa eta produktiboa uztartzea lortzen du kapitalak.

 Zein da JARKI-rentzat klase feminismoaren definizioa?

Emakume langilea langile klasearen parte denez gero, honek pairatzen duen azpirazioa langile klaseak bizi duen esplotazio eta zapalkuntza egoerarekin era zuzenean lotuta dago. Hala, zapalkuntza zehatz hau klase gatazkatik eratorria den heinean, klase perspektibatik jorratzea bermatzen duen feminismotik landu beharra dago, klase feminismotik, alegia.

Esan bezala, kapitalak interes berezia du emakume langilearengan honek jokatzen duen paper birproduktiboarengatik, honek sistema kapitalistaren pean pairatzen duen azpirazio egoera berezkoa duelarik kapitalak. Egoera horren aurrean, sistema ekonomikoa iraultzea da aukera bakarra, soilik horrela eratuko baitira emakume langilearen zein langile klasearen askatasuna eta berdintasuna lortzeko baldintza materialak.

Zentzu horretan, beharrezkoa ikusten dugu zapalkuntza espezifiko honen aurkako borroka klase ikuspuntua oinarri duen proiektu integral baten baitan lantzea, planteamendu honek beste borroka esparruekin batera prozesu iraultzailean uztartzeko aukera ematen digu eta.

 Hitzaldietako bat XX. mendean zehar emakumeak bizitako zapalkuntzaren eta borrokaren inguruko ikuspegi historikoari buruzkoa da. Zuen ustez, aldatu al dira emakume langilearen zapalkuntzaren baldintzak ordutik gaur egunera arte?

Errealitateak etengabeko mugimendu eta aldaketa ditu oinarri, sexu-genero zapalkuntza era zehatzetan garatzen delarik ekoizpen modu bakoitzean. Hori dela eta, emakume langileak pairatzen duen zapalkuntza sistema kapitalistaren unean uneko beharrizanen arabera aldatuz joan da.

mende hasieran emakume langilearen lana bereziki zaintza esparrura mugatuta bazegoen ere, bai gerrari zein ekoizpenari zegozkien beharrizan ezberdinak zirela eta, honen lan munduratzea eta ekoizpen prozesuko zuzeneko parte hartzea sustatu zen gerora. Izan ere, testuinguru horretan, kapitalak, emakume langilearen lepora etekin ekonomikoa areagotzeko aukeraz jabetuta, hau produkzioan modu masiboan parte hartzera bideratu zuen. Horren ondorioa da etxearen esparruan zaintza lanetan soilik diharduen emakume langilearen ordez, gaur egun, bai ekoizpen prozesuan zein lan birproduktiboan aritzen den emakume langilearen figura nagusitzea. Horrela, kapitalak birprodukzioaren kostuak murriztea eta esplotazio maila areagotzea lortzen du.

 Emakume langileek Euskal Herriko langile borrokari egindako ekarpenaren inguruko mahaingurua egingo duzue. Zuen ustez, nolako garrantzia du ekarpen horrek?

Ezinezkoa da emakume langilearen borroka langile klasearen borrokatik erauztea, honek ezinbesteko papera jokatu baitu langileriak aurrera eramandako edozein borroka zein prozesu iraultzailetan. Euskal Herrian emandako borroka ezberdinak horren adibide ditugu, emakume langileak lehen lerroan egon baitira hauetan. Klase feminismoaren inguruko jardunaldietako mahai ingurua parte hartze aktibo horren erakusgarri dugu. Izan ere, bertan egongo diren emakume langileak 1976ko Martxoaren 3an, garbiketaren sektorean zein adinekoen egoitzetan aurrera eramandako borroketan aritu dira.

 Zergatik uste duzue baliagarria izan daitekeela hiri edo herri baten analisi feminista?

Sexu-genero zapalkuntza hirien antolaketan bertan ere hauteman daitekeen elementua da. Izan ere, hirien planteamendu eta ordenamenduari erreparatuta, sistema kapitalistak emakume langileari gizartean esleitzen dion papera antzeman daiteke era argian. Horregatik, klase feminismoaren ikuspuntutik egindako hirien eta herrien analisia beharrezkotzat jotzen dugu, antolaketa ereduak emakume langilearen egunerokotasunean jokatzen duen papera ikusarazi eta agerian uzteko.

 Zer suposatu zuen emakume sobietarren borrokak garaiko testuinguruan?

Emakume sobietarraren ekarpena Errusiar Iraultzak eta Sobietar Batasunak emandako aurrerapausoen eta egindako ekarpenen baitan kokatu behar dugu. Ekarpen hauek izaera kualitatiboa izan zuten, oraindik ere emakume langileek pairatzen duten sexu-genero zapalketari dagokionez. Bertan koka ditzakegu dibortzioaren eskubidea, bozkatzeko eskubidea, abortu eskubidea…

Hori ikusita eta jardunaldietan gai honi dagokion hitzaldia kontuan hartuta, ez da harritzekoa Sobietar Batasuneko emakume langileek Bigarren Mundu Gerran, erretagoardiaz haratago, gudu-zelaian faxismoari aurre eginez burututako paper aktiboa. Gaueko sorginak, emakume sobietarrek zein Sobietar Batasunak sexu-genero zapalkuntzari aurre egiterako orduan erdietsitako lorpenen beste adierazgarri bat besterik ez direlarik.

 Zer zapalkuntza espezifiko bizi izan dituzte emakumeek espetxeetan?

Espetxe sisteman gutxi dira emakumeentzat espresuki diseinatutako presondegiak. Normalean, gizonezkoentzat diseinatutako espetxeen baitako modulo isolatuak izaten dira emakumeenak. Zer esanik ez, horrek modulo hauek getoaren baitako geto gisa funtzionatzea dakarrela, bertako bizimodua, ordutegiak, ekintzak zein osasun zerbitzuak errealitate horren menpe eta baldintzapean daudelarik. Egoera horrek, aisialdia, protestarako aukera, presondegiarekiko komunikazio kanalak edota ginekoloarengana jotzea bezalako beharrizanak, preso dauden emakumeen kasuan, espetxearen begietan bigarren mailako kontuak izatea dakar.

 Zuen iritziz, zein izan behar da Euskal Herriko emakume langileek bizi duten zapalkuntzari aurre egiteko bidea?

Edozein zapalkuntzari aurre egiteko bide bakarra antolakuntza da. Hori dela eta, Euskal Herrian eman beharreko prozesu iraultzailea eta hau bururaino eraman behar duen alternatiba iraultzaileak, emakume langileak pairatzen duen zapalkuntza orori aurre egiteko markoak eta tresnak eskaini behar ditu, klase feminismoaren lanketa ahalbidetuz, sustatuz eta bere estrategiaren baitan txertatuz. Izan ere, langile klaseak bere osotasunean pairatzen duen zapalkuntza bakoitza, bere kasuistika zehatza aintzakotzat hartuz era espezifikoan landu behar den arren, bere osotasunean planteatu eta borrokatu beharra dago. Borroka baten lanketa isolatuak, hauei klase izaera erauzteko arriskua suposatzeaz gain, gainerako zapalketa formen betikotzea suposa baitezake. Azken finean, sistema kapitalistaren aurreko borrokan arazoei errotik erantzuten dieten izaera integraleko planteamenduak behar dira.

Hori lortzeko bidean, JARKI antolakunde iraultzaileak, Gasteizko Aldabe gizarte etxean irailaren 4an eta 5ean antolatutako klase feminismoaren inguruko jardunaldiak aurrerapauso txiki bat izatea espero du. Borroka ideologikorako antolakunde gisa, egungo Euskal Herriko testuinguru politikoan klase feminismoari dagokionez egin dezakegun ekarpena, alternatiba iraultzailearen baitan hau aurrera eraman behar duten bitartekarien gauzatzea ahalbidetzeko baldintzak errotzen laguntzea da.

  [Castellano]

La organizaci贸n revolucionaria JARKI ha organizado unas jornadas sobre feminismo de clase en el centro c铆vico Aldabe de Gasteiz los dias 4 y 5 de septiembre. Estas jornadas son una continuaci贸n de las realizadas por la organizaci贸n revolucionaria el a帽o anterior. JARKI suspendi贸 las jornadas del a帽o pasado el segundo d铆a para sumarse a las movilizaciones en respuesta al asesinato del preso pol铆tico Igor Gonzalez Sola. Es por eso, que la organizaci贸n revolucionaria plantea las jornadas de este a帽o en un formato para dar continuidad al programa que se suspendi贸 el a帽o pasado.

Desde La Haine hemos hablado con las militantes de JARKI sobre el contenido de dichas jornadas:

 驴Con qu茅 objetivo hab茅is organizado las jornadas sobre feminismo de clase?

Debido a la opresi贸n que padece todav铆a, hoy por hoy, la mujer trabajadora creemos que esta cuesti贸n debe abordarse partiendo de una perspectiva de clase. Ya que, la superaci贸n de toda forma de opresi贸n que sufre la mujer trabajadora esta enmarcada dentro de los objetivos de la organizaci贸n revolucionaria JARKI, esta v茅 que concienciar y trabajar entorno a este tema es algo imprescindible.

En esa linea creemos que las jornadas que hemos organizado son un punto de partida interesante para empezar a abrir espacios para el debate y la concienciaci贸n. Es por eso, que hemos intentado ofrecer un programa lo mas completo posible, haciendo un especial esfuerzo en plantear los formatos mas apropiados para facilitar tanto la formaci贸n como la participaci贸n. Para eso, hemos escogido los temas que creemos mas apropiados a la hora de fomentar la formaci贸n y el feminismo de clase, partiendo del contexto que vive hoy en d铆a Euskal Herria.

驴En qu茅 consiste la cuesti贸n de la mujer trabajadora?

El capital se ha encargado de controlar la actividad reproductiva de la mujer trabajadora, fomentando las relaciones de dominaci贸n entre hombres y mujeres. Es por eso, que debemos entender que cuando nos referimos a reproducci贸n social, estamos hablando de las tareas que se le encomiendan a la mujer trabajadora para garantizar la disponibilidad en todo momento de la fuerza de trabajo necesaria para la continuidad de la sociedad de clases basada en la explotaci贸n.

La reproducci贸n social se divide en tres 谩mbitos. En primer lugar tenemos las actividades como preparar la comida y limpiar la ropa destinadas a satisfacer las necesidades f铆sicas y psicol贸gicas de los trabajadores que forman parte del proceso productivo, para que estos puedan seguir vendiendo su fuerza de trabajo en buenas condiciones, dicho de otra manera los trabajos destinados a los cuidados. De las misma manera, a la mujer trabajadora le corresponde la responsabilidad de los cuidados de todos aquellos que sin formar parte directa en el proceso productivo son miembros de la clase trabajadora, las personas de edad avanzada, las personas que tienen alg煤n tipo de discapacidad, los ni帽os鈥 Por ultimo, el capital no solo se vale de los cuidados desempe帽ados por la mujer trabajadora, sino que tambi茅n instrumentaliza la capacidad reproductiva o de reproducci贸n biol贸gica de la misma para garantizar la renovaci贸n generacional de la fuerza de trabajo, puesto que, hemos de tener en cuenta que el sistema capitalista necesita tener a su disposici贸n de manera constante fuerza de trabajo para que no se detenga el proceso productivo.

Ademas de esto, el capital fomenta la participaci贸n de la mujer trabajadora en el plano productivo, eso si sin dispensarla de los trabajos de cuidado, con el objetivo de maximizar sus beneficios. De esa manera el capital consigue aunar el trabajo productivo y reproductivo.

 驴Cu谩l es la definici贸n de feminismo de clase para JARKI?

Dado que, la mujer trabajadora es parte de la clase trabajadora, la dominaci贸n que padece tiene relaci贸n directa con la situaci贸n de explotaci贸n y opresi贸n en la que vive sumida la clase trabajadora. Es por eso, que esta opresi贸n de car谩cter especifico, al tener su origen en la lucha de clases, ha de trabajarse desde un feminismo que aborde la perspectiva de clase, es decir, ha de trabajarse desde el feminismo de clase.

Como hemos dicho anteriormente, el capital tiene un inter茅s especial en la mujer trabajadora por el papel reproductivo que esta desempe帽a, siendo la situaci贸n de dominaci贸n que padece en el sistema capitalista propia del mismo. Ante esta situaci贸n, la 煤nica opci贸n es dar un vuelco al sistema econ贸mico, ya que unicamente de esta manera se conseguir谩n las condiciones materiales para garantizar la libertad y la igualdad, tanto de la mujer trabajadora como de la clase trabajadora.

En ese sentido, vemos necesario desarrollar la lucha contra esta opresi贸n especifica dentro de un proyecto de car谩cter integral basado en una perspectiva de clase, ya que entendemos que esta es la 煤nica manera de aunar los distintos espacios de lucha dentro del proceso revolucionario.

 Una de las charlas es sobre la perspectiva hist贸rica de la opresi贸n padecida y la lucha realizada por la mujer trabajadora durante el siglo XX 驴Cre茅is que han cambiado las condiciones de la opresi贸n de la mujer trabajadora desde entonces?

La realidad esta sumida en el movimiento y cambio continuo, es por eso que la opresi贸n sexo-genero se desarrolla de forma concreta en los distintos modos de producci贸n. De ah铆 que, la opresi贸n que padece la mujer trabajadora ha ido cambiando a merced de las necesidades que el sistema capitalista ha tenido en cada momento.

Aunque a principios del siglo XX el trabajo de la mujer trabajadora se circunscrib铆a al 谩mbito de los cuidados, a causa de las guerras y de las distintas necesidades productivas, a posteriori se ha ido fomentando su integraci贸n en el mundo laboral y su participaci贸n de forma directa en el proceso productivo. Ya que, en este contexto el capital siendo consciente de la posibilidad de aumentar su beneficio econ贸mico a costa de la mujer trabajadora, ha conducido a esta a participar de forma masiva en la producci贸n. De esa manera, hoy en d铆a se ha impuesto la figura de la mujer trabajadora que se desenvuelve tanto en el 谩mbito productivo como reproductivo, en lugar de la mujer que se ci帽e 煤nica y exclusivamente a las labores de cuidados del 谩mbito domestico. De esa manera el capital ha conseguido reducir los costes de reproducci贸n y aumentar el nivel de explotaci贸n.

 Vais a realizar una tertulia sobre la aportaci贸n que ha realizado la mujer trabajadora a la lucha obrera de Euskal Herria . 驴Cuan importante cre茅is que ha sido dicha aportaci贸n?

La lucha desempe帽ada por la mujer trabajadora va unida a la de la clase obrera, ya que esta ha jugado un papel imprescindible en todas las luchas y procesos revolucionarios desarrollados por el proletariado. Las luchas llevadas a cabo en Euskal Herria son un ejemplo de esto, puesto que la mujer trabajadora ha estado en primera linea en las mismas. El coloquio de las jornadas feministas es un reflejo de esa participaci贸n activa, ya que las mujeres trabajadoras que van a estar en el mismo han participado en la lucha llevada acabo el 3 de marzo de 1976, en el sector de la limpieza y en las residencias.

驴Por qu茅 cre茅is que puede resultar 煤til el an谩lisis feminista de un pueblo o una ciudad?

La opresi贸n de sexo-genero es un elemento que puede percibirse tambi茅n en lo que a la organizaci贸n de las ciudades se refiere. Puesto que, al analizar el planteamiento y ordenamiento de las ciudades podemos percibir de una manera clara el papel que le asigna en la sociedad el sistema capitalista a la mujer trabajadora. Es por eso, que creemos que es necesario realizar un an谩lisis de nuestro pueblo y ciudades desde una perspectiva de feminismo de clase para vislumbrar y dejar al descubierto el papel que juegan en la vida diaria de la mujer trabajadora sus distintos modelos organizativos.

 驴Qu茅 supuso la lucha de la mujer sovi茅tica en el contexto de su 茅poca?

Hemos de enmarcar la aportaci贸n de la mujer sovi茅tica dentro de los avances y aportaciones realizadas por la revoluci贸n rusa y la Uni贸n Sovi茅tica. Esas aportaciones tuvieron car谩cter cualitativo en lo que respecta a la opresi贸n que a煤n, a d铆a de hoy, padece la mujer trabajadora en cuanto a la opresi贸n de sexo-genero. Por mencionar algunas tendr铆amos el derecho al divorcio, el derecho al voto, el derecho al aborto鈥

Es as铆 que, y tomando en cuenta el discurso sobre este tema que se abordara en las jornadas, no es de extra帽ar que en la Segunda Guerra Mundial las mujeres trabajadoras de la Uni贸n Sovi茅tica, mas all谩 de las labores de retaguardia, tuviesen un papel activo frente al fascismo en el campo de batalla. Por lo que, las brujas de la noche no son sino otra muestra mas de los logros tanto de la mujer sovi茅tica como de la Union Sovi茅tica, en lo que a la superaci贸n de la opresi贸n sexo-genero se refiere.

 驴Qu茅 opresi贸n espec铆fica padecen las mujeres en la c谩rcel?

Para empezar, son pocas las prisiones del sistema penitenciario dise帽adas expresamente para mujeres. Normalmente, a las mujeres se las destina a m贸dulos aislados dentro de c谩rceles dise帽adas para hombres. Ni que decir tiene que, eso hace que estos m贸dulos funcionen como ghettos dentro del ghetto, haciendo que tanto la vida diaria, los horarios, las actividades como los servicios sanitarios est茅n a merced y condicionadas por esta realidad. Esa situaci贸n hace que necesidades como el ocio, las protestas, los canales de comunicaci贸n con la c谩rcel o hasta el ginec贸logo queden relegados a un segundo plano a ojos de la prisi贸n.

 驴Cual es en vuestra opini贸n el camino para que la mujeres trabajadoras de Euskal Herria hagan frente a la opresi贸n que padecen?

El 煤nico camino para hacer frente a cualquier tipo de opresi贸n es la organizaci贸n. Es por eso que, tanto el proceso revolucionario que debe desarrollarse en Euskal Herria como la alternativa revolucionaria que debe llevarlo a termino, tienen que ofrecer marcos y medios para hacer frente a cualquier opresi贸n que padezca la mujer trabajadora. Para eso, deben hacer posible abordar un trabajo en par谩metros de feminismo de clase ,fomentando el mismo e integr谩ndolo en su estrategia. Ya que, toda opresi贸n que padece la clase trabajadora en su conjunto, aunque ha de tomarse en cuenta desde su casu铆stica y trabajarse de manera especifica, debe plantearse y abordarse desde una perspectiva integral. Puesto que, el desarrollo de una lucha de una manera aislada, ademas de suponer el riesgo de despojar a esta de su car谩cter de clase, puede suponer la perpetuaci贸n del resto de formas de opresi贸n. A fin de cuentas, la lucha contra el sistema capitalista necesita planteamientos que respondan a los problemas de ra铆z.

En ese sentido, la organizaci贸n revolucionaria JARKI espera que las jornadas sobre feminismo de clase organizadas en el centro c铆vico Aldabe de Gasteiz, el 4 y 5 de septiembre, supongan un peque帽o paso en esa direcci贸n. Como organizaci贸n para la lucha ideol贸gica la aportaci贸n que podemos realizar, en el contexto pol铆tico actual de Euskal Herria, en lo que al feminismo de clase se refiere, es ayudar a asentar las condiciones para la materializaci贸n de los instrumentos que deben desarrollarlo dentro de la alternativa revolucionaria.
Fuente: Eh.lahaine.org