December 15, 2020
De parte de La Haine
2,366 puntos de vista
15/12/2020 :: Nafarroa
x Pablo Lorente Zapater铆a eta Mirian Uhalte Esteban
Exponemos una serie de reflexiones en torno a cuestiones del anteproyecto planteado, urgidas por el oscurantismo y el silencio que lo envuelve

[Euskara]

Zer lege behar dugu Nafarroan Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruz?

 Nafarroako Parlamentuan egindako 2020ko Erkidegoko Egoerari buruzko azken eztabaidan, ebazpen bat onartu zen Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Legearen izapidetzea premiatzeko. Berebiziko eragina izango duen legea da: nola egingo diogu aurre klima-aldaketari? Nola ordeztuko da erregai fosilen erabilera? Nola egokitu beharko lirateke sistema ekonomikoa, sanitarioa, gure mugikortasuna, dauzkagun azpiegiturak aurkituko ditugun arriskuen aurrean? Gure bizitzetan hainbesteko garrantzia eta eragina duten gai hauen aurrean, Nafarroa Bizirik osatzen dugun ingurumen-, gizarte- eta sindikatu-erakundeok gogoeta kritiko batzuk azaldu nahi ditugu planteatutako aurreproiektuaren inguruan.

Lege bat presio politiko eta enpresarialen menpean. Beharrezkoa den lege-proposamen baten aurrean gaude, aspaldi eztabaidatu behar zena. Baina gure kezka adierazi behar dugu eztabaida, onarpena eta erregelamendu-garapena gertatuko diren testuinguruagatik. Berdearen mozorropean, azpiegitura handiak mantentzen eta ugaltzen ari dira (AHT, Esako urtegia, Nafarroako ubidea, eoliko- eta eguzki industrialdeak, hondakinak tratatzeko megainstalazioak, Castejongo zentralak, meatzaritza estraktibista, hidrogenoa ekoizteko energia-premia handia eta 5G garatzea). Eta horrekin batera, enegarrenez, multinazionalen asaltoa jasaten ari gara, orain Berreraikuntzarako Europako Funtsen bila.

Klimaren eta energiaren arazo nagusia gizarte kapitalista da. Eta gero eta gehiago dira zientziaren alorretik hori agerian uzten duten analisiak. Planetaren egoera globala lazgarria da (biodibertsitatea galtzea, ekosistemak aldatzea…) Berotegi-efektuko gasen isurketek maila jasanezinetan jarraitzen dute. Klima-aldaketa/kaosa, ingurumenean eta gizartean dituen ondorioekin, azkar eta intentsitate basatiz gertatzen ari da. Horren atzealdean, ekoizpen- eta kontsumo-sistema global asezin bat dago, nekazaritza eta abeltzaintza industrialekoa, petrolioa eta gasa euskarri energetiko gisa dituena, eta hazkunde mugagabea eta etekina helburu bakarrak dituena. Ondorioz, CO2 eta berotegi-efektuko beste gas batzuen isurketak nabarmen murrizteaz gain, beharrezkoa da zalantzan jartzea egungo gizarte-eredua: kontsumo gutxiagoarekin, tokikoagoa, banatzaileagoa eta desmerkantilizatuagoa. Zalantzan jarri behar dugu Nafarroak nazioarteko merkatuan duen posizioa bera multinazionalen eskuetan, eta hurbileko ekonomia berri bat sortu behar dugu, gizarte soilagoa antolatuz eta munduko eskualde pobretuekiko solidarioagoa izango dena.

Parte-hartze prozesua galerazi dute. Eta ez dugu esaten esateagatik. Hona hemen froga: aurreproiektua ekainean jarri zen jendaurrean, 15 egunez bakarrik, pandemia egoeran eta epeak luzatzeko eta azterketa-foroak sortzeko eskakizunei jaramonik egin gabe. Makinaria instituzional eta administratiboa larderiaz aritu da, arrazoizko epeak eta eztabaidatzeko aukerak ukatuz. Seinale txarra da, eta hasieratik zalantzan jartzen du aurreproiektuan jasotako gobernantza partekatuaren eredua.

Burujabetza energetikorako plangintza. Aurreproiektuan faltan sumatzen da energia, uraren antzera, ondasun komun, urri eta lehen premiazkotzat hartzea. Erabaki energetikoak oligopolio energetikoen esku geratzea saihestu behar da. Denak ez du balio deskarbonizazio-prozesuan. Plangintza demokratiko bat behar da, behar dugun eta eskuragarri dugun energia-kopurua identifikatzeko; energia hori lehentasunezko erabileretatik nola egokitu eta nola banatu behar den ezartzeko; diseinu deszentralizatua izateko, udal-jardueraren ahalmen handiagoa izateko eta kudeaketan herritarren kontrolpean jartzeko. Plangintza bat behar dugu subiranotasun eta justizia energetikoa bermatzeko, eta ez negozio energetikoaren beste engranaje bat bihurtzeko. Gai horietan ez sakontzeak dakar gure erkidegoan diren energia ekoizteko eta banatzeko tokiko esperientzia baliagarriak anekdota gisa bihurtzea, eta enpresa handien esku uztea energia-merkatuaren kontrola, Iparraldeko herrialdeetan hazkunde-ereduari eusteko asmoz, Hegoaldeko herrialdeetako baliabideen kontura.

Helburu eta konpromiso argi eta anbiziorik gabe. Aurreproiektuak ez du anbiziorik, eta ez da nahikoa ezarritako helburuei dagokienez. Zenbait adibide. 1) Hala, 2030erako berotegi-efektuko gasen isurketak % 45 murriztea eta 2050erako % 80 murriztea adierazten du testuak (2005ekoekin alderatuta, urte horretan izan baitziren isurketa gehien); Europako Parlamentuak, berriz, 2030ean % 60ko murrizketa eskatu du, gutxienez, 1990ekoarekin alderatuta. 2) Aurreproiektuak ez du karbono-aurrekonturik, ezarritako mugak ez gainditzeko urtero zenbat isurketa erabilgarri dauden adierazten duenik, Katalunian eta Balear Uharteetan egiten duten bezala. 3) Helburuak ez dira zehaztu, ez nekazaritza-sektorean berotegi-efektuko gasak murrizteko, ez nekazaritza ekologikoa sustatzeko, ez pestiziden eta ongarri sintetikoen erabilera murrizteko, ez eta lurzoruaren erabilera-aldaketak murrizteko ere (adibidez: Nafarroako Ubidean proposatutako ureztatze berriak) 4). Ez da energia-kontsumoa murriztearekin lotutako helbururik tasatzen, eta ez dira bete beharreko beharrak zehazten. 5) Ez dira inoiz adierazten CO2 murrizteko helburu horiek lortzeko energia-kontsumoan eman beharko liratekeen eraldaketak, Emisioei eta kontsumoei dagokienez helburu zehazgabeak mantentzeak erantzunkide egiten gaitu gure eta gizateriaren etorkizunerako dakartzaten ondorio lazgarrietan.

Trenbiderik gabe, ez da serioa mugikortasun iraunkorraz hitz egitea. Aurreproiektuak mugikortasun jasangarria bultzatzeko beharra planteatzen du, ibilgailu elektrikorako trantsizioa nabarmenduz (partikularrak, publikoak, errepideko garraioa…), baina trenbidea aipatu gabe, mugikortasun kolektiborako modurik errazena eta elektrifikatzeko eta deskarbonizatzeko errazena. Bidaiariak eta salgaiak garraiatzeko modalitate horri uko egiteak, eta horren onuradun izan daitezkeen milaka pertsonaren eguneroko jokabidetan ez integratzeak arduragabekeria handia adierazten du. Ibilgailu elektrikoa alternatiba bakar gisa pentsatzeak ikuspen laburra adierazten du, eta horiei lotutako arazo eta muga berriak ezkutatzen ditu (material finituen eskuragarritasuna, energia-kontsumo handiak eta lotutako prozesu kutsatzaileak, ibilgailu astunetan sartzeko zailtasunak, hala nola makinerian, kamioietan).

Alarma: nekazaritzako lurra arriskuan dago. Nekazaritzako lurzoruan plaka fotovoltaikoak jartzea debekatuta egon behar da. Ez da nahikoa hiri-lurzoruaren edo lurzoru urbanizagarriaren lehentasunezko erabilera gomendatzea. Beharrezkoa da nekazaritza-lurra babestea, kantitateari eta kalitateari dagokienez; izan ere, lurzoru urria da, berriztaezina eta funtsezkoa gure elikadurarako. Eguzki-poligonoak, berdez jantzita badaude ere, landa-ingurunearen heriotza dira.

Gehiengoaren sakrifizioa dakarren trantsizio energetikorik ez!. Datozen hamarkadetan aldaketa sakonak eta egoera mingarriak izango dira, desberdintasunaren eta monopolioen boterearen eskemak mantentzen ditugun neurrian. Dagoeneko ikusten ari gara: milaka lanpostu mehatxatuta, deslokalizazioak, lurzorua suntsitzea eta nekazaritza-jarduera arriskuan, pobretzea, eta milioika euroko makroproiektuak, jendearen ongizatearen bizkar.

Une honetan ez dakigu noiz eztabaidatuko den Legebiltzarrean aurreproiektu hau, baina bada garaia gehiengo sozialari entzuteko. Ez dugu nahikoa lege bat gure eredu energetikoa birplanteatzeko eta energiaren ekoizpena despribatizatzeko. Horrekin batera, hainbat neurri hartu beharko dira: lanaren eta aberastasunaren banaketa, eragindako pertsonei eta eskualdeei arreta emateko planak, ongizatea birplanteatzea muga naturalak kontuan hartuta, autoeustearen eta alferrikako kontsumoak murriztearen kultura berria, eta antolaketa deszentralizatua eta demokratizatua. Aldaketa Klimatikoaren aurrean, trantsizio energetikoa berriztagarriak soilik jartzea baino zerbait serioagoa da.

Pablo Lorente Zapater铆a eta Mirian Uhalte Esteban sinaturiko iritzi artikulua, Nafarroa Bizirik Nahi Dugu talde sozial eta sindikal koordinakunde izenean.

________________

[Castellano]

驴Qu茅 Ley de Cambio Clim谩tico y Transici贸n Energ茅tica necesitamos en Navarra?

 En el 煤ltimo Debate sobre el Estado de la Comunidad de 2020 realizado en el Parlamento navarro, se col贸 una resoluci贸n para apremiar la tramitaci贸n de la Ley de Cambio Clim谩tico y Transici贸n Energ茅tica. Se trata de una Ley que va a afectar a cuestiones vitales: 驴C贸mo vamos a hacer frente al Cambio Clim谩tico? 驴C贸mo se va a sustituir el uso de los combustible f贸siles? 驴C贸mo deber铆an adaptarse el sistema econ贸mico, sanitario, nuestra movilidad, las infraestructuras frente a los riesgos que nos vamos a encontrar? Ante unas cuestiones de tanta trascendencia e impacto en nuestras vidas y en la del plantea, las organizaciones medioambientales, sociales y sindicales que conformamos Nafarroa Bizirik Nahi Dugu, queremos exponer una serie de reflexiones cr铆ticas en torno a algunas cuestiones relevantes del anteproyecto planteado, urgidas m谩s si cabe por el oscurantismo y el silencio que lo envuelve.

Una Ley bajo presiones pol铆ticas y empresariales. Estamos ante una propuesta legislativa necesaria, que hace tiempo deber铆a haber sido debatida. Pero no podemos dejar de mostrar nuestra preocupaci贸n por el contexto en que va a producirse su debate, aprobaci贸n y desarrollo reglamentario. Bajo la justificaci贸n de lo verde, estamos asistiendo al mantenimiento y multiplicaci贸n de grandes infraestructuras (TAV, embalse de Yesa, Canal de Navarra, pol铆gonos e贸licos y solares, plantas de tratamiento de residuos, centrales de Castej贸n, miner铆a extractivista, la ingente necesidad de energ铆a para la producci贸n del hidr贸geno y el desarrollo del 5G que se nos anuncia鈥) y a un aut茅ntico asalto de multinacionales a la caza y captura de los Fondos Europeos para la Reconstrucci贸n.

El principal problema clim谩tico y energ茅tico es la sociedad capitalista. Y cada vez son m谩s los an谩lisis que desde el campo cient铆fico lo ponen en evidencia. La situaci贸n global del planeta es calamitosa (p茅rdida de biodiversidad, alteraci贸n de ecosistemas鈥). Las emisiones de los gases de efecto invernadero siguen en niveles insostenibles. El cambio/caos clim谩tico, con sus consecuencias medioambientales y sociales, se est谩 produciendo con rapidez e intensidad brutal. Tras ello, hay un sistema global productivo y de consumo desaforado, de agricultura y ganader铆a industrial, con el petr贸leo y gas como soporte energ茅tico, y el crecimiento indefinido y del beneficio como 煤nico norte. En consecuencia, no s贸lo hay que reducir significativamente las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, sino que adem谩s es necesario cuestionar el actual modelo social, con menos consumo, m谩s local, m谩s distributivo y desmercantilizado. Debemos poner en cuesti贸n la propia posici贸n de Navarra en el mercado internacional en manos de multinacionales y crear una nueva econom铆a de lo cercano, del intercambio imprescindible, con una sociedad m谩s austera, m谩s igualitaria, y m谩s solidaria con las regiones empobrecidas del mundo.

Un proceso participativo ninguneado. Y no lo decimos como un 鈥渓atiguillo鈥 utilizado habitualmente en este tipo de valoraciones. Para muestra un bot贸n: el anteproyecto se someti贸 a exposici贸n p煤blica en junio, tan solo durante 15 d铆as, en situaci贸n de pandemia y sin atender a los requerimientos para prorrogar plazos y crear foros de an谩lisis. Un aut茅ntico rodillo institucional y administrativo, que ha negado a las organizaciones sociales, plataformas populares y ciudadan铆a preocupadas por nuestro futuro socio-ambiental, cuanto menos, divulgaci贸n, informaci贸n, participaci贸n y plazos razonables. Mala se帽al, y que cuestiona ya desde el comienzo el modelo de gobernanza compartido que se incluye en el anteproyecto.

Planificaci贸n para la soberan铆a energ茅tica. Se echa en falta en el anteproyecto la consideraci贸n de la energ铆a, al igual que el agua, como un bien com煤n, escaso y de primera necesidad, tal y como distintas organizaciones sociales est谩n preconizando. Hay que evitar que las decisiones energ茅ticas queden en manos de los oligopolios energ茅ticos. No todo vale en el proceso de descarbonizaci贸n. Hace falta una planificaci贸n democr谩tica que identifique la cantidad de energ铆a que necesitamos y tenemos disponible; que establezca c贸mo adecuarla y distribuirla desde los usos prioritarios; que cuente con un dise帽o descentralizado, con mayor capacidad de la actuaci贸n municipal y sometido al control ciudadano en su gesti贸n. Necesitamos una planificaci贸n para garantizar la soberan铆a y justicia energ茅tica, y no para convertirnos en un engranaje m谩s del negocio energ茅tico. No profundizar en estas cuestiones es reducir a an茅cdota las experiencias comunitarias de producci贸n y distribuci贸n de energ铆a, dejando en manos de las grandes empresas el control del mercado energ茅tico con el fin de sostener el modelo de crecimiento del Norte a costa de expoliar los recursos de los pa铆ses del Sur.

Sin objetivos ni compromisos claros y ambiciosos. El anteproyecto adolece de ambici贸n y es claramente insuficiente en cuanto a los objetivos establecidos. Varios ejemplos. 1) As铆, el texto marca reducir en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y del 80% en 2050 (respecto a las de 2005, a帽o con m谩s emisiones), mientras el Parlamento europeo recientemente ha exigido al menos un 60% de reducci贸n en 2030 respecto a 1990. 2) El anteproyecto carece de presupuestos de carbono que indiquen la cantidad de emisiones disponibles cada a帽o para no sobrepasar los l铆mites establecidos, tal y como hacen en Catalu帽a y Baleares. 3) Falta concreci贸n en objetivos tanto para la reducci贸n de GEI en el sector agr铆cola, como de fomento de la agricultura ecol贸gica y reducci贸n del uso de plaguicidas y fertilizantes sint茅ticos, disminuci贸n de los cambios de uso del suelo (ejemplo: los nuevos regad铆os propuestos en el Canal de Navarra)鈥 4) No se tasan objetivos relacionados con la disminuci贸n del consumo de energ铆a, ni se plantean la definici贸n de las necesidades a cubrir. 5) En ning煤n momento se indican las transformaciones que se deber铆an dar en el consumo energ茅tico para conseguir esos objetivos de reducci贸n de CO2 y si estas son posibles, todo parece un 鈥渂rindis al sol鈥, o abrir la puerta a la deslocalizaci贸n de actividades鈥 Mantener objetivos laxos en materia de emisiones y consumos nos hace corresponsables de las terribles consecuencias que implican para nuestro futuro y el de la humanidad.

Sin ferrocarril, no es serio hablar de movilidad sostenible. El anteproyecto plantea la necesidad de impulsar la movilidad sostenible, poniendo el acento en la transici贸n al veh铆culo el茅ctrico (particulares, p煤blicos, transporte en carretera,…), sin hacer referencia al ferrocarril, el modo de movilidad colectiva m谩s sencillo y f谩cil de electrificar y descarbonizar. Renunciar a esta modalidad de transporte de viajeros y mercanc铆as, rechazar su mejora y alternativa al transporte por carretera, negar su uso e integraci贸n en las necesidades cotidianas de millares de personas que podr铆an beneficiarse de ello denota una gran irresponsabilidad. Pensar en el veh铆culo el茅ctrico como 煤nica alternativa denota una visi贸n cortoplacista y ocultar nuevos problemas y l铆mites asociados a ellos (disponibilidad de materiales finitos, los elevados consumo de energ铆a y procesos contaminantes asociados, sus dificultades para incorporarlo a los veh铆culos pesados como maquinaria, camiones鈥).

Alarma: el suelo agr铆cola est谩 en peligro. La colocaci贸n de placas fotovoltaicas y los cultivos energ茅ticos debe estar prohibida en suelo agr铆cola. No basta con recomendar la utilizaci贸n preferente de suelo urbano o urbanizable. Es necesario proteger, en cantidad y calidad, el suelo agr铆cola, ya que es un suelo escaso, no renovable y fundamental para nuestra alimentaci贸n. Los pol铆gonos solares, aunque vistan de verde, son la muerte del medio rural.

No a una transici贸n energ茅tica que implique el sacrificio de la mayor铆a. Las pr贸ximas d茅cadas van a venir marcadas por profundos cambios y situaciones dolorosas en la medida en que mantengamos esquemas de desigualdad y poder de los monopolios. Lo estamos viendo ya: miles de puestos de trabajo amenazados, deslocalizaciones, destrucci贸n de suelo y actividad agr铆cola, reconversiones, empobrecimiento, macroproyectos鈥 Miles de millones de euros que se est谩n dirimiendo en despachos, a espaldas de la gente.

En este momento no sabemos cu谩ndo se debatir谩 en el Parlamento este anteproyecto, pero es preciso que nos hagamos o铆r ya. No nos basta con una Ley para replantear nuestro modelo energ茅tico y desprivatizar la producci贸n de energ铆a. Esta debe venir acompa帽ada de medidas que impliquen reparto del trabajo y de la riqueza, planes para atender a las personas y comarcas afectadas, replantear el bienestar considerando los l铆mites naturales, una nueva cultura de la autocontenci贸n y de la reducci贸n de consumos superfluos, y una organizaci贸n y poder descentralizado y democratizado. Ante el Cambio Clim谩tico, la transici贸n energ茅tica es algo m谩s serio que instalar simplemente renovables.

Pablo Lorente Zapater铆a,  Mirian Uhalte Esteban en representaci贸n de la coordinaci贸n de grupos sociales y sindicales Nafarroa Bizirik Nahi Dugu.
Fuente: Eh.lahaine.org