February 24, 2021
De parte de La Haine
306 puntos de vista


24/02/2021 :: Nacionales E.Herria
x Alogerekoak etxebizitza sindikatua,AZET etxebizitza sindikatua,Batu elkarlaguntza S,Galdakaoko ES
驴Medidas para salvar a laclase trabajadora o para reactivar la especulaci贸n?

[Euskara]

Etxegabetzeen aurkako dekretuaren eta etxebizitza arazoaren gaineko hausnarketak: langile klasea salbatzeko ala espekulazioa berraktibatzeko neurriak?

Iragan urteko abenduaren azkenetara onartu zen 鈥渆txegabetzeen aurkako dekretu鈥 izenez ezagutzen dena Espainiako Estatuan,langile klasea salbatzeko neurria bailitzan emanez beronen berri, zalaparta handiz. Alabaina, patxadaz aztertuz gero, eta halakoetan gertatu ohi den legez, urrutiko intxaurra gerturatu eta lau. Testu honen asmoa ez da puntuz puntu aztertzea dekretuaren arau bakoitza, hainbat agente sozialek mahaigaineratu baitituzte dagoeneko askotariko kritikak: puntu askoren erredakzioaren gaineko anbiguotasunetik hasi (adibidez, zaurgarritasun kriterioei, jabetza publikoari edota okupazioari dagokionez), eta epe-laburrera begirako partxe izaeraraino -aldi batez bertan behera uzten ditu zenbait etxegabetze, baina ez du proposatzen inolako neurri zehatzik etxebizitzari dagokionez bizi dugun pobretze egoerari aurre egiteko-. Kontrara, aterabiderik proposatu ez eta sinpleki arazoa denboran atzeratzen duen dekretua denez, nahi dugu hemen azpimarratu zein direnkezkagarrienak iruditzen zaizkigun neurriak eta zergatik uste dugun arrazoi bat gehiago direla gure auzo eta herrietan etxebizitzaren aldeko borroka aktibo mantentzeko.

Dekretuaren neurrien artean, bereziki kezkagarriak dira etxejabeentzako konpentsazioak -etxejabe txikiei eta handiei, izan horiek pertsona fisikoak edo juridikoak (enpresa, banketxe eta funts putre, alegia)-. Dekretuan aurreikusten da etxegabetze bat bertan behera utziz gero, fondo publikoekin konpentsatuko direla etxejabeen 鈥済alerak鈥, horiei alokairua ordainduz merkatuko prezioan. Esan nahi da: neurri hori, ordaindu ezin duten maizterrentzako laguntza gisa mozorroturik, berez esku publikoetatik pribatuetara egiten den diru traspasea da. Beste behin ere, galeren sozializazioaren eta onuren pribatizazioaren mekanismo klasikoaren aurrean aurkitzen gara.

Agente politiko eta sozial hainbatek jada salatu dute neurri hori, baina xehetasun interesgarrienaz gutxi hitz egiten da, eta da nondik ateratzen den diru publiko hori: azken Estatuko Aurrekontu Orokorretan aurreikusitako Etxebizitza Planetik. Etxebizitza alorrean, aurrekontu horiek inbertsio material handia aurreikusten dute sektorean, etxebizitzen birgaitzeen eta 20.000 etxebizitza berriren eraikuntzarekin (Plan 20.000 deitua). Plan horren arazo nagusia da bere zimenduak oinarritzen direla leunki hitz eginez 鈥渒olaborazio publiko-pribatu鈥 bezala ezagutzen den horretan, zeinak praktikan esan nahi duen finantziazioa izango dela publikoa eta egitea (eta irabaziak) pribatuak. Alde batetik, aurekontuak barne hartuko du eraikin pribatuen birgaitzea -energetikoki efiziente bilakatu daitezen-, eta horrek ziurrenik eragingo du beren merkatu-prezioa igotzea; bestalde, Plan 20.000-k aurreikusten du Estatuak doako lur publikoak eskainiko dituela eta abala emango diola 20.000 etxebizitzaren eraikuntzarako finantziazioari. Eraikuntza horietaz kargutuko liratezke enpresa eraikitzaileak eta sustatzaile pribatuak, eta azken horiek konpromisoa hartuko lukete etxebizitzen alokairuak kudeatzeko, prezio murriztuekin lehen 75 urteetan, eta hala ere irabaziak ateraz.

Etxegabetzeen aurkako dekretuaren eta etxebizitzaarazoaren gaineko hausnarketak: langile klaseasalbatzeko ala espekulazioa berraktibatzeko neurriak

Krisi sistemiko eta langile klasearen txirotze momentuak ari gara bizitzen, eta etxebizitza arazoa biziraupenerako eHau da:etxebizitza alorrean plan iraultzaile gisa saltzen dena, ustez klase apalenek etxebizitza eskuratzeko daukaten arazoari erantzuteko diseinatua dagoena, egiatan higiezinen eta eraikuntzaren sektoreak erreskatatzeko plana besterik ez da.

Are,erreskate plan horri gehitzen badizkiogu 鈥渆txegabetze dekretuak鈥 aurreikusten dituen konpentsazioak banketxe, enpresa eta funts putreentzat, bere osotasunean ulertu dezakegu gobernuaren estrategia etxebizitzari dagokionez: higiezinen espekulazioa indartzea eta burgesiaren jabetza handia defendatzea.guneroko borroka ari da bilakatzen desjabetuontzat.

Horren aurrean, etxebizitza desmerkantilizatzearen alde apustu egin eta etxebizitza eskubidea unibertsala izan dadin aldaketa erradikalak bultzatu ordez, azken neurriekin -bai estrukturalekin (etxebizitza aurrekontuak, adibidez) zein koiunturalekin (鈥渆txegabetzeen aurkako dekretua鈥, kasu)- badirudi gobernu 鈥減rogresista鈥 kontrako norabidean ari dela: higiezinen burbuilaren eta bizitzaren merkantilizazioaren erantzule diren higiezinen eta eraikuntzaren sektoreak indartuz, eta jabeen klaseari botere ekonomiko eta sozial gehiago emanez.

Guzti honen aurrean, berresten gara herri eta auzoetako borroken aldeko apustuan, jakinik etxebizitza duin batera sarbidea ez digula oparituko ezein gobernuk, ezta inolako instituziok. Badakigu desjabetuok geure bitarteko propioekin konkistatu beharreko eskubidea dela, elkartasunaren eta klase borrokaten bitartez.

[Castellano]

Reflexiones sobre el decreto antidesahucios y el problema de la vivienda: 驴Medidas para salvar a la clase trabajadora o para reactivar la especulaci贸n?

A finales de diciembre del a帽o pasado se aprob贸 en el Estado Espa帽ol el conocido como 鈥渄ecreto antidesahucios鈥, anunciado a bombo y platillo como una medida de salvaci贸n para la clase trabajadora. Sin embargo, analiz谩ndolo con calma, y como suele ocurrir en estos casos, vemos que no es oro todo lo que reluce. La intenci贸n de este texto no es la de analizar punto por punto cada de norma del decreto, puesto que, desde diferentes agentes sociales, ya se han puesto sobre la mesa diversas cr铆ticas:desde la ambig眉edad en la redacci贸n de diferentes puntos (por ejemplo respecto a los criterios de vulnerabilidad, propiedad p煤blica u okupaci贸n) a su car谩cter de parche corto-placista -que suspende temporalmente algunos desahucios, pero no propone ninguna medida concreta para hacer frente a la situaci贸n de pauperizaci贸n que estamos viviendo respecto a la vivienda-. Por contra, y puesto que se trata de un decreto que no propone soluciones, sino que simplemente aplaza el problema, s铆 pretendemos remarcar aqu铆 cu谩les son las medidas que encontramos m谩s preocupantes y por qu茅 creemos que son un motivom谩s para mantener activa la lucha por la vivienda en nuestros barrios y pueblos.

Entre las medidas concretas del decreto, resultan especialmente preocupantes las compensaciones a propietarios -compensaciones a peque帽os y grandes tenedores, sean estos personas f铆sicas o personas jur铆dicas (es decir, empresas, bancos y fondos buitres)-. En el decreto est谩 previsto que, en caso de suspensi贸n de un desahucio, se compense con fondos p煤blicos las 鈥減茅rdidas鈥 de los propietarios, pag谩ndoles un alquiler a precio de mercado. Es decir, en realidad esta medida, disfrazada de ayuda a las inquilinas que no pueden pagar, es un traspase de dinero p煤blico a manos privadas. Una vez m谩s, nos encontramos ante el cl谩sico mecanismo de socializaci贸n de las p茅rdidas y privatizaci贸n de los beneficios.

Diferentes agentes pol铆ticos y sociales ya han denunciado esta medida, pero el detalle m谩s interesante, y del que se habla poco,es de d贸nde saldr谩 este dinero p煤blico: del Plan de Vivienda previsto por los 煤ltimos Presupuestos Generales del Estado. En materia de vivienda, dichos presupuestos prev茅n una gran inversi贸n material en el sector por medio de la rehabilitaci贸n y de la construcci贸n de 20.000 viviendas nuevas (el llamado Plan 20.000). El principal problema de este plan es que sus cimientos se fundamentan en lo que eufem铆sticamente se suele conocer como 鈥渃olaboraci贸n p煤blico-privada鈥, y que, en la pr谩ctica, quiere decir financiaci贸n p煤blica y ejecuci贸n (y beneficio) privada. Por un lado, el presupuesto cubrir谩 la rehabilitaci贸n de edificios privados -para que se conviertan en eficientes a nivel energ茅tico-, cosa que seguramente har谩 subir su precio de mercado; por otro lado, el Plan 20.000 prev茅 que el Estado ofrezca suelo p煤blico gratuito y avale la financiaci贸n para la construcci贸n de 20.000 viviendas. De dichas construcciones se har铆an cargo constructoras y promotoras privadas, y estas 煤ltimas se comprometer铆an a gestionar el alquiler de las viviendas a precios reducidos durante los primeros 75 a帽os, sacando, a煤n as铆,beneficio de ellas.

Es decir, lo que se vende como un plan revolucionario en materia de vivienda, como un plan dise帽ado para responder al problema de las clases populares para acceder a una vivienda digna, en realidad no es m谩s que un plan de rescate para el sector inmobiliario y de la construcci贸n. Si adem谩s a este plan de rescate le sumamos las compensaciones a bancos, empresas y fondos buitres previstas por el nuevo 鈥渄ecreto antidesahucios鈥, podemos entender en su totalidad la estrategia del gobierno respecto a la vivienda: reforzar la especulaci贸n inmobiliaria y defender a la gran propiedad de la burgues铆a.

Estamos viviendo un momento de crisis sist茅mica y de pauperizaci贸n de la clase trabajadora, en el que el problema de la vivienda se est谩 convirtiendo en una lucha cotidiana por la supervivencia de las despose铆das. Frente a esto, en lugar de apostar por desmercantilizar la vivienda e impulsar cambios radicales para que el acceso a esta sea universal para todas, con las 煤ltimas medidas -tanto con las estructurales (como los presupuestos sobre vivienda) como con las coyunturales (como el 鈥渄ecreto anti-desahucios鈥)- parece que el gobierno 鈥減rogresista鈥 est谩 caminando en la direcci贸n contraria: reforzar el sector de la construcci贸n y el inmobiliario, responsables de la burbuja inmobiliaria y de la mercantilizaci贸n de la vivienda, y ceder m谩s poder econ贸mico y social a las clases propietarias.

Por tanto y frente a todo esto, renovamos nuestra apuesta por la lucha en los barrios y en los pueblos, conscientes de que el acceso a una vivienda digna no nos vendr谩 regalado desde ning煤n gobierno, ni desde ninguna instituci贸n, sino que es un derecho que tenemos que conquistar las despose铆das por nuestros propios medios, por medio de la solidaridad y la lucha de clases.
Fuente: Eh.lahaine.org