November 18, 2021
De parte de CGT Pais Valencia I Murcia
427 puntos de vistaDilluns passat 15 de novembre a la 18:00h, des de les plataformes de “Indignats amb Renfe” i “Usuàries del Tren Valencià”, es va convocar una campanya de protesta en la xarxa social Twitter, “Retuita les Cancel·lacions”.

La campanya va comptar amb nombrosa participació de persones i més de 300 missatges com

“Quina classe de #TransiciónEcológica estem fent si ens suprimeixen trens, freqüències, estacions, línies…?”, â€œAposten per la #IntermodalidadBiciTren als seus trens, la #TransiciónEcológica necessita maneres de desplaçament més ecològics”, â€œLes cancel·lacions no se solucionen amb infraestructures, sinó amb bona gestió de les quals ja tenim”, â€œNecessitem trens de Rodalia i MD per a llevar cotxes i avions, respectant escrupolosament la protecció ambiental de l’entorn”, â€œNo més retards ni cancel·lacions!!”, â€œInviable conciliar mobilitat i vida diària amb aquest servei de Rodalia”.

Entre molts altres amb els HASHTAG principals #LuchaPorTrenYClima #AñoEuropeoFerrocarril #COP26 buscant denunciar i visibilitzar davant els diferents governs Central, Autonòmic i institucions Europees, la quantitat de cancel·lacions, retards, excés de passatge i nombroses deficiències que pateixen tots els dies els usuaris del servei de trens de Rodalia València (@CercaniasVLC).

Les organitzadores de l’acte de protesta, agraeixen la participació i animen a les persones usuàries a la participació en les pròximes edicions de “Retuita les Cancel·lacions”.

I CAMPAÑA “Retwittea las Cancelaciones”

El pasado lunes 15 de noviembre a la 18:00h, desde las plataformas de “Indignats amb Renfe” (@Indignats_Renfe) y “Usuàries del Tren Valencià” (@UsuariesDelTren), se convocó una campaña de protesta en la red social Twitter, “Retwittea las Cancelaciones”.

La campaña contó con numerosa participación de personas y más de 300 mensajes como

“¿Qué clase de #TransiciónEcológica estamos haciendo si nos suprimen trenes, frecuencias, estaciones, líneas…?”, “Apuesten por la #IntermodalidadBiciTren en sus trenes, la #TransiciónEcológica necesita modos de desplazamiento más ecológicos”, “Las cancelaciones no se solucionan con infraestructuras, sino con buena gestión de las que ya tenemos”, â€œNecesitamos trenes de Cercanías y MD para quitar coches y aviones, respetando escrupulosamente la protección ambiental del entorno”, â€œNo más retrasos ni cancelaciónes!!”, â€œInviable conciliar mobilitat i vida diària amb este servei de rodalia”

Entre otros muchos con los HASHTAG principales #LuchaPorTrenYClima #AñoEuropeoFerrocarril #COP26 buscando denunciar y visibilizar ante los distintos gobiernos Central, Autonómico e instituciones Europeas, la cantidad de cancelaciones, retrasos, exceso de pasaje y numerosas deficiencias que padecen todos los días los usuarios del servicio de trenes de Cercanías Valencia (@CercaniasVLC).

Las organizadoras del acto de protesta, agradecen la participación y animan a las personas usuarias a la participación en las próximas ediciones de  â€œRetwittea las Cancelaciones”.
Fuente: Cgtpv.org