November 24, 2020
De parte de La Haine
2,574 puntos de vista
24/11/2020 :: Barcelona
x David Bou / Directa.cat
La Audiencia de Barcelona estima el recurso de apelaci贸n de los j贸venes antifascistas, que fueron condenados por un delito de ultraje a la bandera espa帽ola

[Catal脿]

L’absoluci贸 de tres estudiants de la UAB suposa un nou rev茅s judicial al fiscal de delictes d’odi de Barcelona

L’Audi猫ncia de Barcelona estima el recurs d’apel路laci贸 dels joves antifeixistes, que van ser condemnats per un delicte d’ultratge a la bandera espanyola despr茅s de ser denunciats per Societat Civil Catalana i acusats pel fiscal coordinador del servei de delictes d’odi, Miguel 脕ngel Aguilar. L’absoluci贸 queda fonamentada en la jurisprud猫ncia establerta pel Tribunal d’Estrasburg en relaci贸 amb la crema de fotografies dels borbons

Cinc de sis. Aquest 茅s el balan莽 d鈥檃bsolucions del moviment antifeixista de la Universitat Aut貌noma de Barcelona (UAB) en els casos repressius que ha hagut d鈥檃frontar els darrers cursos. La darrera en arribar, la relativa a la condemna pel delicte d鈥檜ltratge a la bandera contra tres estudiants que, el 19 d鈥檃bril de 2016, van acostar-se a la carpa que els Joves de Societat Civil Catalana havien muntat a la pla莽a C铆vica del campus de Bellaterra (Vall猫s Occidental) i van estripar la bandera espanyola que la presidia.

Mesos m茅s tard dels fets, els tres joves van rebre sengles notificacions per declarar com a investigats en un procediment penal per la presumpta comissi贸 dels delictes de coaccions amb agreujant d鈥檕di ideol貌gic i ultratge a la bandera, pels quals van ser jutjats l鈥檕ctubre de 2019. L鈥檈scrit d鈥檃cusaci贸 de la fiscalia, representada pel fiscal especial per delictes d鈥檕di i discriminaci贸, Miguel 脕ngel Aguilar, demanava una pena de pres贸 de tres anys i mig per a cadascun dels processats, aix铆 com un total de 16.500 鈧 d鈥檌ndemnitzaci贸 per 鈥渞eparar els danys morals鈥 que haurien patit els joves de Societat Civil Catalana (SCC) per l鈥檃cci贸 dels activistes.

Despr茅s de la vista oral, el jutjat penal n煤mero 2 de Sabadell va absoldre els joves del delicte de coaccions, per貌 els va condemnar pel d鈥檜ltratge a la bandera amb penes-multa d鈥檈ntre 1.920 i 2.160 euros per a cadascun, que en cas d鈥檌mpagament havien de ser substitu茂des per penes privatives de llibertat d鈥檈ntre quatre i quatre mesos i mig. Finalment, la secci贸 7 de l鈥橝udi猫ncia de Barcelona ha estimat el recurs d鈥檃pel路laci贸 presentat per la defensa dels nois i ha revocat la sent猫ncia condemnat貌ria, malgrat els vots particulars contraris de dues de les cinc magistrades encarregades de revisar el cas.


De les inj煤ries a la corona a l鈥檜ltratge a la bandera

La resoluci贸 absolut貌ria emesa per l鈥橝udi猫ncia de Barcelona basa la seva decisi贸 en el desenlla莽 final del cas de Jaume Roura Capellera i Enric Stern Taulats, condemnats a quinze mesos de pres贸 per l鈥橝udi猫ncia Nacional espanyola l鈥檃ny 2008, despr茅s de ser declarats culpables d鈥檜n delicte d鈥檌nj煤ries a la corona per cremar una foto de l鈥檃leshores rei Joan Carles I i la seva esposa a la pla莽a del Vi de Girona en acabar una marxa contra la pres猫ncia dels borbons a la ciutat el 13 de setembre de 2007.

Posteriorment, el Tribunal Constitucional va confirmar la sent猫ncia en entendre que la crema de retrats mon脿rquics suposava 鈥渦na manifestaci贸 de discurs d鈥檕di鈥 i els dos independentistes van rec贸rrer al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) representats pel lletrat Benet Salellas. Finalment, l鈥檃ny 2018, el tribunal internacional amb seu a Estrasburg va condemnar de forma un脿nime l鈥橢stat espanyol i va ordenar que s鈥檌ndemnitz茅s els activistes, despr茅s de considerar que s鈥檋avia vulnerat el seu dret a la llibertat d鈥檈xpressi贸 amb una condemna desproporcionada.

Ara, les magistrades de la secci贸 7 encarregades de resoldre el recurs dels tres estudiants de la UAB afirmen, en l鈥檃rgumentari absolutori, que tots dos casos tenen la semblan莽a que 鈥渆ls acusats van atacar p煤blicament contra un s铆mbol que identifica el r猫gim pol铆tic instaurat per la Constituci贸 espanyola鈥. Consideren que l鈥檈stripada de la bandera en cap moment va venir acompanyada d鈥檃ltres conductes violentes ni d鈥檃lteracions a l鈥檕rdre p煤blic, motiu pel qual dif铆cilment es pot argumentar que l鈥檃cci贸, per si sola, incit茅s a l鈥檕di o la viol猫ncia.

En el seu escrit, constaten: 鈥淎 la vista de la jurisprud猫ncia del TEDH, dif铆cilment podem afirmar que esquin莽ar una bandera espanyola 茅s un acte que (per si sol) incita a l鈥櫭簊 de la viol猫ncia o constitueix un discurs d鈥檕di. Ens resulta incongruent afirmar que la crema de la imatge del Rei 茅s un acte emparat per la llibertat d鈥檈xpressi贸 i, alhora, sostenir que l鈥檃cci贸 d鈥檈squin莽ar la bandera espanyola, per si sola, ja ha d鈥檌ncardinar-se en el discurs de l鈥檕di鈥.

Sis casos i l鈥檃mena莽a de l鈥檕rganitzaci贸 criminal

Dani Tubau, un dels tres absolts per aquest cas, valora que la resoluci贸 de l鈥橝udi猫ncia de Barcelona 鈥渄emostra que la nostra campanya tenia ra贸: estripar una bandera espanyola no 茅s cap delicte. Despr茅s de quatre anys i mig, s鈥檋a pogut demostrar鈥. Tanmateix, lamenta que el fiscal Miguel 脕ngel Aguilar inst茅s els Mossos d鈥橢squadra a dur a terme una investigaci贸 per organitzaci贸 criminal contra el moviment antifeixista de la UAB. 鈥淢algrat que ens hagin intentat criminalitzar i perseguir per ser antifeixistes, el que est脿vem fent no nom茅s era l铆cit des d鈥檜n punt de vista pol铆tic sin贸 que, a m茅s, era legal, com s鈥檋a acabat demostrant鈥, conclou.

I 茅s que aquesta 茅s la cinquena absoluci贸 que acumulen les estudiants antifeixistes de l鈥橝ut貌noma per fets succe茂ts durant els darrers cursos acad猫mics. Les tres primeres, per sengles furts de banderes espanyoles de paradetes d鈥檈ntitats espanyolistes al campus de Bellaterra; una quarta, per uns incidents contra un grup de feixistes durant una festa del Sindicat d鈥橢studiants dels Pa茂sos Catalans (SEPC), i la que avui es dona a con猫ixer.

Un sis猫 cas est脿 pendent de judici amb cinc estudiants encausades, a qui demanen dos anys i deu mesos de pres贸 amb l鈥檃cci贸 del Ministeri fiscal tamb茅 representada per Aguilar, que ha exercit d鈥檃cusaci贸 en tres dels sis casos anteriorment referits. Aquesta darrera causa que queda per resoldre va ser utilitzada per Aguilar per intentar atribuir la categoria d鈥檕rganitzaci贸 criminal a la Plataforma Antifeixista de la UAB. Tot i que finalment va quedar descartat, Tubau afirma que els 鈥渧a comportar llistes negres, persecuci贸 policial i un espionatge pol铆tic molt fort鈥 per part de la Comissaria General d鈥橧nformaci贸 (CGI) dels Mossos d鈥橢squadra.

[Castellano]

La absoluci贸n de tres estudiantes de la UAB supone un nuevo rev茅s judicial al fiscal de delitos de odio de Barcelona

La Audiencia de Barcelona estima el recurso de apelaci贸n de los j贸venes antifascistas, que fueron condenados por un delito de ultraje a la bandera espa帽ola tras ser denunciados por Sociedad Civil Catalana y acusados por el fiscal coordinador del servicio de delitos de odio, Miguel 脕ngel Aguilar. La absoluci贸n queda fundamentada en la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Estrasburgo en relaci贸n con la quema de fotograf铆as de los borbones

Campa帽a solidaria por la absoluci贸n de los tres estudiantes de la UAB / ARCHIVO

Cinco de seis. Este es el balance de absoluciones del movimiento antifascista de la Universidad Aut贸noma de Barcelona (UAB) en los casos represivos que ha tenido que afrontar los 煤ltimos cursos. La 煤ltima en llegar, la relativa a la condena por el delito de ultraje a la bandera contra tres estudiantes que, el 19 de abril de 2016, se acercaron a la carpa que los J贸venes de Sociedad Civil Catalana hab铆an montado en la plaza c铆vica del campus de Bellaterra (Barcelona) y desgarraron la bandera espa帽ola que la presid铆a.

Meses m谩s tarde de los hechos, los tres j贸venes recibieron sendas notificaciones para declarar como investigados en un procedimiento penal por la presunta comisi贸n de los delitos de coacciones con agravante de odio ideol贸gico y ultraje a la bandera, los que fueron juzgados en octubre de 2019. El escrito de acusaci贸n de la fiscal铆a, representada por el fiscal especial para delitos de odio y discriminaci贸n, Miguel 脕ngel Aguilar, ped铆a una pena de prisi贸n de tres a帽os y medio para cada uno de los procesados, as铆 como un total de 16.500 鈧 de indemnizaci贸n por “reparar los da帽os morales” que habr铆an sufrido los j贸venes de Sociedad Civil Catalana (SCC) por la acci贸n de los activistas.

Tras la vista oral, el juzgado penal n煤mero 2 de Sabadell absolvi贸 a los j贸venes del delito de coacciones, pero los conden贸 por el de ultraje a la bandera con penas-multa de entre 1.920 y 2.160 euros para cada uno, que en caso de impago deb铆an ser sustituidas por penas privativas de libertad de entre cuatro y cuatro meses y medio. Finalmente, la secci贸n 7 de la Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso de apelaci贸n presentado por la defensa de los chicos y ha revocado la sentencia condenatoria, a pesar de los votos particulares contrarios de dos de las cinco magistradas encargadas de revisar el caso.


De las injurias a la corona en el ultraje a la bandera

La resoluci贸n absolutoria emitida por la Audiencia de Barcelona basa su decisi贸n en el desenlace final del caso de Jaume Roura Capellera y Enric Stern Taulats, condenados a quince meses de prisi贸n por la Audiencia Nacional espa帽ola en 2008, despu茅s de ser declarados culpables de un delito de injurias a la corona por quemar una foto del entonces rey Juan Carlos I y su esposa en la plaza del Vi de Girona al terminar una marcha contra la presencia de los borbones en la ciudad el 13 de septiembre de 2007.

Posteriormente, el Tribunal Constitucional confirm贸 la sentencia al entender que la quema de retratos mon谩rquicos supon铆a “una manifestaci贸n de discurso de odio” y los dos independentistas recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) representados por el letrado Benet Salellas. Finalmente, en 2018, el tribunal internacional con sede en Estrasburgo conden贸 de forma un谩nime Espa帽a y orden贸 que se indemnizara los activistas, tras considerar que se hab铆a vulnerado su derecho a la libertad de expresi贸n con una condena desproporcionada.

Ahora, las magistradas de la secci贸n 7 encargadas de resolver el recurso de los tres estudiantes de la UAB afirman, en el argumentario absolutorio, que ambos casos tienen la semejanza que “los acusados atacaron p煤blicamente contra un s铆mbolo que identifica el r茅gimen pol铆tico instaurado por la Constituci贸n espa帽ola “. Consideran que al rasgado de la bandera en ning煤n momento vino acompa帽ada de otras conductas violentas ni de alteraciones al orden p煤blico, por lo que dif铆cilmente se puede argumentar que la acci贸n, por s铆 sola, incitara al odio o la violencia.

En su escrito, constatan: “A la vista de la jurisprudencia del TEDH, dif铆cilmente podemos afirmar que rasgar una bandera espa帽ola es un acto que (por s铆 solo) incita al uso de la violencia o constituye un discurso de odio. Nos resulta incongruente afirmar que la quema de la imagen del Rey es un acto amparado por la libertad de expresi贸n y, al mismo tiempo, sostener que la acci贸n de rasgar la bandera espa帽ola, por s铆 sola, ya debe incardinarse en el discurso del odio “.

Seis casos y la amenaza de la organizaci贸n criminal

Dani Tubau, uno de los tres absueltos por este caso, valora que la resoluci贸n de la Audiencia de Barcelona “demuestra que nuestra campa帽a ten铆a raz贸n: desgarrar una bandera espa帽ola no es ning煤n delito. Despu茅s de cuatro a帽os y medio, se ha podido demostrar “. Sin embargo, lamenta que el fiscal Miguel 脕ngel Aguilar instara a los Mossos a llevar a cabo una investigaci贸n para organizaci贸n criminal contra el movimiento antifascista de la UAB. “A pesar de que nos hayan intentado criminalizar y perseguir por ser antifascistas, lo que est谩bamos haciendo no s贸lo era l铆cito desde un punto de vista pol铆tico sino que, adem谩s, era legal, como se ha acabado demostrando”, concluye.

Y es que esta es la quinta absoluci贸n que acumulan las estudiantes antifascistas de la Aut贸noma por hechos acaecidos durante los 煤ltimos cursos acad茅micos. Las tres primeras, por sendos hurtos de banderas espa帽olas de puestos de entidades espa帽olistas en el campus de Bellaterra; una cuarta, por unos incidentes contra un grupo de fascistas durante una fiesta del Sindicato de Estudiantes de los Pa铆ses Catalanes (SEPC), y la que hoy se da a conocer.

Un sexto caso est谩 pendiente de juicio con cinco estudiantes encausadas, a quien piden dos a帽os y diez meses de prisi贸n con la acci贸n del Ministerio fiscal tambi茅n representada por Aguilar, que ha ejercido de acusaci贸n en tres de los seis casos anteriormente referidos. Esta 煤ltima causa que queda por resolver fue utilizada por Aguilar para intentar atribuir la categor铆a de organizaci贸n criminal a la Plataforma Antifascista de la UAB. Aunque finalmente qued贸 descartado, Tubau afirma que los “comport贸 listas negras, persecuci贸n policial y un espionaje pol铆tico muy fuerte” por parte de la Comisar铆a General de Informaci贸n (CGI) de los Mossos.

https://directa.cat/labsolucio-de-tres-estudiants-de-la-uab-suposa-un-nou-reves-judicial-al-fiscal-de-delictes-dodi-de-barcelona/
Fuente: Ppcc.lahaine.org