October 13, 2020
De parte de Solidaridad Obrera
165 puntos de vista


La Dona que no volia parlar frances

Rosario Dolcet, exiliada a Fran莽a, es va negar a aprendre l鈥檌dioma en protesta pel tracte als refugiats espanyols. Per Eduardo P茅rez per al Salt

A mitjan anys 50, a Carcassona, localitat occitana del sud de Fran莽a, Rosario (o Roser) Dolcet 茅s una petita celebritat. No pel que fa, sin贸 precisament pel que no fa. Absolutament en tota circumst脿ncia, Rosario parla en castell脿 o en catal脿. Ning煤 li ha escoltat una paraula en franc猫s.

Al principi els seus ve茂ns francesos pensaven que potser se li donaven malament els idiomes i estava en proc茅s d鈥檃prendre franc猫s. Impossible, si porta a Fran莽a des de 1939, quan va acabar la guerra a Espanya. Suposant que sigui lenta en un aprenentatge (que tampoc 茅s imprescindible, donada la quantitat d鈥檈spanyols que habiten en la zona), ni tan sols sap dir oui o merci?

Altres persones van deduir que la causa podria estar en la seva timidesa, en qu猫 fora tan summament introvertida com per a rebutjar la integraci贸 al pa铆s fins al punt de no dirigir la paraula a la poblaci贸 local. Aviat ho van descartar. Quan ho necessita, Rosario no t茅 cap problema a comunicar-se amb qualsevol franc貌fon, per貌 sempre, sempre, en les seves lleng眉es natives o mitjan莽ant la m铆mica.

A poc a poc es va anar difonent el veritable motiu per la qual aquesta catalana ja septuagen脿ria, ja coneguda com la femme qui ne parle pas fran莽ais, es comporta d鈥檃questa manera tan estranya. La revelaci贸 solia c贸rrer de part dels incauts i incautes que, peri貌dicament, aborden a Rosario per a fer-li la pregunta. El rostre de la senyora, fins a aquest moment afable, s鈥檈ndureix i la seva boca s鈥檕bre per a desencadenar un discurs que sempre comen莽a amb el mateix exabrupte: 鈥淓ls francesos sou com els feixistes鈥.

LA GRAN PROPAGANDISTA DEL T脠XTIL CATAL脌

Aquesta dona de cos petit i prim i personalitat irresistible va n茅ixer a Vilanova i la Geltr煤 (Barcelona) en 1881. Amb 14 anys va comen莽ar a treballar en una f脿brica local i es va afiliar a la Federaci贸 de les Tres Classes de Vapor, una societat obrera que no estava en els seus millors moments despr茅s de la derrota de la vaga de 1890. Amb 20 anys d鈥檈dat, Dolcet va experimentar en les seves carns l鈥檕pressi贸 sobre les dones. La seva relaci贸 amb Antoni Soler la va convertir en pionera de les 鈥渦nions lliures鈥 en la localitat. El resultat va ser el seu acomiadament de la f脿brica i, davant la impossibilitat de guanyar-se la vida, el desterrament.

Per a una altra persona, haver hagut d鈥檈scapar de tres ciutats durant els primers 36 anys de vida podria convidar a buscar una certa calma i relaxaci贸, per貌 en el seu cas es d贸na l鈥檈fecte contrari

Va recalar a Sabadell, on en aquesta ocasi贸 pagaria per la seva milit脿ncia obrera. La seva participaci贸 en la vaga de teixidores de 1913, sense final feli莽, l鈥檕bligar脿 a exiliar-se per primera vegada a Fran莽a. Dolcet s鈥檋a de marxar des de S猫te a Montpeller. Aquesta vegada el motiu 茅s la propaganda antimilitarista realitzada entre els soldats que sortien cap al front de la I Guerra Mundial (per aquestes dates Rosario encara parlava franc猫s).

En 1917 Rosario Dolcet torna a Barcelona. Per a una altra persona, haver hagut d鈥檈scapar de tres ciutats durant els primers 36 anys de vida podria convidar a buscar una certa calma i relaxaci贸, per貌 en el seu cas es d贸na l鈥檈fecte contrari. Dolcet organitza sindicats t猫xtils, primer independents i despr茅s en la Confederaci贸 Nacional del Treball, segons aquesta es va convertint en el sindicat de refer猫ncia a Catalunya. Parla en centenars de m铆tings i es posa al capdavant dels grups de dones que assalten comer莽os quan hi ha vaga. Per a quan en 1931 arriba la Rep煤blica, ella 茅s una de les m茅s conegudes cenetistas del pa铆s. V铆dua 鈥攅l seu company va morir en els enfrontaments de Maig del 37鈥 i derrotada, en 1939 pren rumb a Fran莽a.

鈥淧ER TOT AIX脪 NO PARLO FRANC脠S鈥

La comparaci贸 que fa Rosario entre francesos i feixistes no sol ser ben rebuda per interlocutors que no perden ocasi贸 de recordar la contribuci贸 francesa a la derrota dels nazis i el feixisme en la II Guerra Mundial de la d猫cada anterior. Molts es van, a vegades despr茅s d鈥檜n intercanvi d鈥檌nsults amb aquesta insolent espanyola que sembla haver perdut la ra贸.

Uns altres es queden amb l鈥檜t貌pic objectiu de conv猫ncer-la de la seva equivocaci贸. Dolcet els porta a la seva casa. Els ensenya les fotografies i retallades de peri貌dic que t茅 emmagatzemats, principalment dels anys 1938 i 1939. L鈥檕rgull dels francesos va cedint a mesura que Dolcet desplega el seu arsenal. Aqu铆 estan les declaracions del Govern franc猫s insultant als 鈥渋ndesitjables鈥 refugiats espanyols, els gestos d鈥檃paivagament cap a Hitler, els acords diplom脿tics amb Franco. Tamb茅 estan les mostres de les condicions de vida en els camps d鈥檌nternament francesos: Gurs, Arg猫les-sud-*Mer, Rivesaltes. En cadascun, desenes de milers d鈥檈spanyols gaudint de la 鈥榟ospitalitat鈥 francesa: fam, falta d鈥檃igua potable, cap resguard davant el vent o la pluja, abusos dels gu脿rdies.

Rosario obre les mans, abastant tot el material. 鈥淧er aix貌, per aix貌 no parlo el teu idioma!鈥, insisteix al franc猫s que ajup el cap davant aquesta senyora que acaba de tirar per terra el seu orgull nacional.

VERSION CASTELLANO:

Rosario Dolcet, exiliada en Francia, se neg贸 a aprender el idioma en protesta por el trato a los refugiados espa帽oles. Por Eduardo P茅rez para El Salto

A mediados de los a帽os 50, en Carcasona, localidad occitana del sur de Francia, Rosario (o Roser) Dolcet es una peque帽a celebridad. No por lo que hace, sino precisamente por lo que no hace. Absolutamente en toda circunstancia, Rosario habla en castellano o en catal谩n. Nadie le ha escuchado una palabra en franc茅s.

Al principio sus vecinos franceses pensaban que quiz谩 se le daban mal los idiomas y estaba en proceso de aprender franc茅s. Imposible, si lleva en Francia desde 1939, cuando acab贸 la guerra en Espa帽a. Suponiendo que sea lenta en un aprendizaje (que tampoco es imprescindible, dada la cantidad de espa帽oles que habitan en la zona), 驴ni siquiera sabe decir oui o merci?

Otras personas dedujeron que la causa podr铆a estar en su timidez, en que fuera tan sumamente introvertida como para rechazar la integraci贸n en el pa铆s hasta el punto de no dirigir la palabra a la poblaci贸n local. Pronto lo descartaron. Cuando lo necesita, Rosario no tiene ning煤n problema en comunicarse con cualquier franc贸fono, pero siempre, siempre, en sus lenguas nativas o mediante la m铆mica.

Poco a poco se fue difundiendo el verdadero motivo por la que esta catalana ya septuagenaria, ya conocida como la femme qui ne parle pas fran莽ais, se comporta de esta forma tan extra帽a. La revelaci贸n sol铆a correr de parte de los incautos e incautas que, peri贸dicamente, abordan a Rosario para hacerle la pregunta. El rostro de la se帽ora, hasta ese momento afable, se endurece y su boca se abre para desencadenar un discurso que siempre empieza con el mismo exabrupto: 鈥淟os franceses sois como los fascistas鈥.

LA GRAN PROPAGANDISTA DEL TEXTIL CATAL脕N

Esta mujer de cuerpo peque帽o y delgado y personalidad arrolladora naci贸 en Vilanova i la Geltr煤 (Barcelona) en 1881. Con 14 a帽os empez贸 a trabajar en una f谩brica local y se afili贸 a la Federaci贸n de las Tres Clases de Vapor, una sociedad obrera que no estaba en sus mejores momentos tras la derrota de la huelga de 1890. Con 20 a帽os de edad, Dolcet experiment贸 en sus carnes la opresi贸n sobre las mujeres. Su relaci贸n con Antoni Soler la convirti贸 en pionera de las 鈥渦niones libres鈥 en la localidad. El resultado fue su despido de la f谩brica y, ante la imposibilidad de ganarse la vida, el destierro.

Para otra persona, haber tenido que escapar de tres ciudades durante los primeros 36 a帽os de vida podr铆a invitar a buscar cierta calma y relajaci贸n, pero en su caso se da el efecto contrario

Recal贸 en Sabadell, donde en esta ocasi贸n pagar铆a por su militancia obrera. Su participaci贸n en la huelga de tejedoras de 1913, sin final feliz, la obligar谩 a exiliarse por primera vez en Francia. Dolcet se tiene que marchar desde S猫te a Montpellier. Esta vez el motivo es la propaganda antimilitarista realizada entre los soldados que sal铆an hacia el frente de la I Guerra Mundial (por estas fechas Rosario a煤n hablaba franc茅s).

En 1917 Rosario Dolcet regresa a Barcelona. Para otra persona, haber tenido que escapar de tres ciudades durante los primeros 36 a帽os de vida podr铆a invitar a buscar cierta calma y relajaci贸n, pero en su caso se da el efecto contrario. Dolcet organiza sindicatos textiles, primero independientes y luego en la Confederaci贸n Nacional del Trabajo, seg煤n esta se va convirtiendo en el sindicato de referencia en Catalunya. Habla en cientos de m铆tines y se pone al frente de los grupos de mujeres que asaltan comercios cuando hay huelga. Para cuando en 1931 llega la Rep煤blica, ella es una de las m谩s conocidas cenetistas del pa铆s. Viuda 鈥攕u compa帽ero muri贸 en los enfrentamientos de Mayo del 37鈥 y derrotada, en 1939 toma rumbo a Francia.

鈥淧OR TODO ESO NO HABLO FRANC脡S鈥

La comparaci贸n que hace Rosario entre franceses y fascistas no suele ser bien recibida por interlocutores que no pierden ocasi贸n de recordar la contribuci贸n francesa a la derrota de los nazis y el fascismo en la II Guerra Mundial de la d茅cada anterior. Muchos se van, a veces tras un intercambio de insultos con esta insolente espa帽ola que parece haber perdido la raz贸n.

Otros se quedan con el ut贸pico objetivo de convencerla de su equivocaci贸n. Dolcet les lleva a su casa. Les ense帽a las fotograf铆as y recortes de peri贸dico que tiene almacenados, principalmente de los a帽os 1938 y 1939. El orgullo de los franceses va cediendo a medida que Dolcet despliega su arsenal. Ah铆 est谩n las declaraciones del Gobierno franc茅s insultando a los 鈥渋ndeseables鈥 refugiados espa帽oles, los gestos de apaciguamiento hacia Hitler, los acuerdos diplom谩ticos con Franco. Tambi茅n est谩n las muestras de las condiciones de vida en los campos de internamiento franceses: Gurs, Arg猫les-sur-Mer, Rivesaltes. En cada uno, decenas de miles de espa帽oles disfrutando de la 鈥榟ospitalidad鈥 francesa: hambre, falta de agua potable, ning煤n resguardo ante el viento o la lluvia, abusos de los guardias.

Rosario abre las manos, abarcando todo el material. 鈥溌or esto, por esto no hablo tu idioma!鈥, insiste al franc茅s que agacha la cabeza ante esta se帽ora que acaba de tirar por tierra su orgullo nacional.
Fuente: Lasoli.cnt.cat