October 30, 2020
De parte de La Haine
180 puntos de vista


LA UNIVERSITAT PÚBLICA A JUDICI!

13 estudiants ens enfrontem a 111 anys de presó i 130.000 euros de multa per defensar la rebaixa del 30% de les taxes universitàries. Per poder fer front a les despeses judicials de cara al judici de, des del Grup de Suport de la Pública a Judici et demanem la teva ajuda.

Qui som?
Som 13 estudiants que el 2 de març del 2017 vam participar en una vaga estudiantil per exigir la rebaixa del 30% dels preus universitaris.

Que va passar?
L’any 2016 el Parlament de Catalunya havia aprovat una moció on es contemplava la rebaixa del 30% dels preus universitaris. Davant la manca de voluntat del Govern de la Generalitat per aplicar la rebaixa, el 2 de març de 2017 milers d’estudiants vam buidar les aules i omplir els carrers. El continu immobilisme del Govern ens va portar a convocar una altra vaga l’11 de maig. Tres dies abans d’aquesta, els mossos d’esquadra van detenir a 3 estudiants i van citar-ne a declarar 8 més en referència a la vaga del mes de març. Gràcies a aquesta i altres mobilitzacions l’estiu del 2020 la Generalitat cedia i feia efectiva la rebaixa del 30% dels preus universitaris. Gràcies a la mobilització estudiantil vam aconseguir el que reivindicàvem però hem hagut de patir les conseqüències d’aquesta victòria: la repressió.

Que se’ns demana?
L’informe policial i la instrucció evidencien que hi va haver seguiments previs a diverses militants del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), evidenciant la persecució política i ideològica i amb la voluntat de rastrejar l’activitat militant de les acusades.
Se’ns imputen els delictes de desordres públics i danys, però lluny d’individualitzar els càrrecs com el dret requereix, inclouen a totes les acusades dins d’un mateix grup que suposadament va cometre els delictes dels quals se’ls acusa. Demostrant, així, amb una instrucció ridícula, la inexistència de proves concloents que les encausades fóssim les autores d’aquests delictes.
La Fiscal Maria Pilar Lopez Fondón ens demana unes penes totalment desproporcionades que posen de manifesta la voluntat de desmobilització en un curs de constant lluita.

Perquè la teva aportació és crucial
L’alta petició de penes i la tretzena de persones encausades implica que ens trobem en un procés judicial amb moltes despeses que van des de pagar als advocats a poder tenir la capacitat per poder fer una campanya denunciant el nostre cas. Som 13 estudiants, joves i amb pocs ingressos, que no podem assumir totes aquestes despeses. Estem en risc d’entrar a la presó i és per això que sense la teva aportació no podem fer una defensa ferma de cara al judici que ho eviti.
Malgrat la repressió patida, ens reafirmem en la lluita que hem emprès des de fa anys i emplacem a l’estudiantat a continuar lluitant per fer front a la Crisi Educativa actual. Perquè lluitar contra la privatització i mercantilització de la universitat pública no és un delicte, és una obligació!

L’AUTOR
La Pública a Judici som més d’una trentena d’estudiants encausades per defensar la rebaixa dels preus universitaris. Arran les mobilitzacions estudiantils del 3 de març i 11 de maig del 2017 i del 15 de març del 2018 per exigir l’aplicació de la moció aprovada al Parlament de Catalunya per la rebaixa dels preus universitaris l’any 2016 , ens trobem amb tres casos repressius on, de moment en un d’ells ja se’ns ha condemnat a nou estudiants fins a 1 any de presó pel simple fet d’exigir la rebaixa dels preus universitaris.
Gràcies a la pressió del moviment estudiantil, l’estiu del 2020 el Govern de la Generalitat de Catalunya feia efectiva la rebaixa del 30% dels preus universitaris aprovada pel Parlament, un petit avenç cap a una universitat gratuïta i accessible per la classe treballadora.
Denunciem públicament la ja esmentada i repetida repressió i persecució del moviment estudiantil per part de la Generalitat i de la mà dels mossos d’esquadra. Fiscalia i mossos ens volen tancar a la presó pel simple fet de protestar i exigir l’aplicació d’una demanda legítima aprovada al Parlament de Catalunya.

Si ens toquen la Pública, ens toquen a totes!
Per més informació consulta les nostres xarxes:
Twitter: @PublicaJudici
Instagram: @lapublicaajudici
Facebook: La Pública a Judici
Web: http://publicajudici.cat/


LES RECOMPENSES

Samarreta de la Pública a Judici.

Bossa de tela de la Pública a Judici

Dessuadora de la Pública a Judici.

Samarreta “Let’s burn the prisons” de Quefer.

Samarreta “Rosa Luxemburg” de La Vietnamita Cooperativa

Samarreta “Independència” de La Vietnamita Cooperativa

Samarreta “Logo Vietnamita” de La Vietnamita Cooperativa

Samarreta “Autodefensa Feminista” (color negre) de La Vietnamita Cooperativa

Samarreta “Fora les forces d’ocupació” de La Vietnamita Cooperativa

Llibre “Antígona emmordassada” de Tigre de Paper.

Impressió digital “S’han acabat els lliris” de Roc BlackBlock, en paper Classic Demimatt, estucat mate 250gr 42×59,4 (Din A2)

Impressió digital “Work·ink class” de Roc BlackBlock en paper Classic Demimatt, estucat mate 250gr 42×59,4 (Din A2)

Linogravat “Estimar és un acte revolucionari” de Joan Turú

Fuente

——————————————————————————————————————————————————————————-

Castellano:

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA A JUICIO!

13 estudiantes nos enfrentamos a 111 años de cárcel y 130.000 euros de multa para defender la rebaja del 30% de las tasas universitarias. Para poder hacer frente a los gastos judiciales de cara al juicio de, desde el Grupo de Apoyo de la Pública a Juicio pedimos tu ayuda.

La compañía
Somos 13 estudiantes que el 2 de marzo del 2017 participamos en una huelga estudiantil para exigir la rebaja del 30% de los precios universitarios.

Que pasó?
En el año 2016 el Parlamento de Cataluña había aprobado una moción en la que se contemplaba la rebaja del 30% de los precios universitarios. Ante la falta de voluntad del Gobierno de la Generalitat para aplicar la rebaja, el 2 de marzo de 2017 miles de estudiantes vaciamos las aulas y llenar las calles. El continuo inmovilismo del Gobierno nos llevó a convocar otra huelga el 11 de mayo. Tres días antes de esta, los mozos de escuadra detuvieron a 3 estudiantes y citar a declarar 8 más en referencia a la huelga del mes de marzo. Gracias a esta y otras movilizaciones en el verano de 2020 la Generalitat cedía y hacía efectiva la rebaja del 30% de los precios universitarios. Gracias a la movilización estudiantil conseguimos lo que reivindicábamos pero hemos tenido que sufrir las consecuencias de esta victoria: la represión.

Que se nos pide?
El informe policial y la instrucción evidencian que hubo seguimientos previos a varias militantes del Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC), evidenciando la persecución política e ideológica y con la voluntad de rastrear la actividad militante de las acusadas.
Se nos imputan los delitos de desórdenes públicos y daños, pero lejos de individualizar los cargos como el derecho requiere, incluyen a todas las acusadas dentro de un mismo grupo que supuestamente cometió los delitos de los que se les acusa. Demostrando, así, con una instrucción ridícula, la inexistencia de pruebas concluyentes que las encausadas fuéramos las autoras de estos delitos.
La Fiscal Maria Pilar Lopez Fondón nos pide unas penas totalmente desproporcionadas que ponen de manifiesto la voluntad de desmovilización en un curso de constante lucha.

Para que tu aportación es crucial
La alta petición de penas y la decimotercera de personas encausadas implica que nos encontramos en un proceso judicial con muchos gastos que van desde pagar a los abogados poder tener la capacidad para poder hacer una campaña denunciando nuestro caso . Somos 13 estudiantes, jóvenes y con pocos ingresos, que no podemos asumir todos estos gastos. Estamos en riesgo de entrar en prisión y es por eso que sin tu aportación no podemos hacer una defensa firme de cara al juicio que lo evite.
Pese a la represión sufrida, nos reafirmamos en la lucha que hemos emprendido desde hace años y emplazamos a los estudiantes a continuar luchando para hacer frente a la Crisis Educativa actual. Porque luchar contra la privatización y mercantilización de la universidad pública no es un delito, es una obligación!

EL AUTOR
La Pública a Juicio somos más de una treintena de estudiantes encausadas para defender la rebaja de los precios universitarios. A raíz las movilizaciones estudiantiles del 3 de marzo y 11 de mayo de 2017 y del 15 de marzo de 2018 para exigir la aplicación de la moción aprobada en el Parlamento de Cataluña por la rebaja de los precios universitarios el año 2016, nos encontramos con tres casos represivos donde, de momento en uno de ellos ya se nos ha condenado a nueve estudiantes hasta 1 año de prisión por el simple hecho de exigir la rebaja de los precios universitarios.
Gracias a la presión del movimiento estudiantil, en el verano de 2020 el Gobierno de la Generalidad de Cataluña hacía efectiva la rebaja del 30% de los precios universitarios aprobada por el Parlamento, un pequeño avance hacia una universidad gratuita y accesible para la clase trabajadora.
Denunciamos públicamente la ya mencionada y repetida represión y persecución del movimiento estudiantil por parte de la Generalitat y de la mano de los mozos de escuadra. Fiscalía y mozos nos quieren en la cárcel por el simple hecho de protestar y exigir la aplicación de una demanda legítima aprobada en el Parlamento de Cataluña.

Si nos tocan la Pública, nos tocan a todas!
Para más información consulta nuestras redes:
Twitter: @PublicaJudici
Instagram: @lapublicaajudici
Facebook: La Pública a Juicio
Web: http://publicajudici.cat/
Fuente: Lahaine.org