November 11, 2020
De parte de La Haine
230 puntos de vista


L鈥檕nada de desnonaments a Barcelona no s鈥檃tura. Cada dia el moviment per l鈥檋abitatge est脿 posant el cos per evitar l鈥檈xpulsi贸 de milers de fam铆lies de les seves llars en plena pand猫mia, mentre que els cossos policials de l鈥橢stat i la Generalitat es dediquen a utilitzar instruments tan q眉estionats com la llei mordassa per reprimir a les activistes que fan la feina que els hi pertocaria a l鈥橝dministraci贸: fer complir les lleis que protegeixen el dret a l鈥檋abitatge.

Per aix貌 el Sindicat de Llogateres, la Xarxa d鈥橦abitatge de l鈥橢squerra de l鈥橢ixample, el Sindicat d鈥橦abitatge de l鈥橢ixample Dret i el Grup d鈥橦abitatge de Les Corts signem aquest comunicat dirigit a les diferents forces pol铆tiques per exigir-los que facin complir les lleis que ells mateixos han promulgat i compleixin amb el seu comprom铆s per derogar la Llei de Seguretat Ciutadana, que ha demostrat ser molt lesiva per als drets fonamentals.

El passat 5 d鈥檕ctubre, a Barcelona, els Mossos d鈥橢squadra van desnonar l鈥橢stela. El propietari de tota la finca i de la del costat, amb m茅s de 20 pisos al mateix carrer, 茅s Gustau Garcia Guillamet, reconegut empresari que ha estat president del Consell Regulador del Cava i director territorial del Ministeri d鈥橝gricultura. L鈥橢stela vivia de lloguer des de fa m茅s de 15 anys en aquest pis amb la seva fam铆lia, incl貌s el seu n茅t de 7 anys. Per貌 la seva situaci贸 econ貌mica va empitjorar i no va poder seguir pagant-lo. Una situaci贸 que afecta milers de persones i que, a m茅s a m茅s, est脿 contemplada pel Decret Llei 17/2019 i obliga el propietari a oferir lloguer social per evitar el desnonament de les fam铆lies vulnerables. Gustau Garcia Guillamet per貌, no va oferir el lloguer social a la fam铆lia de l鈥橢stela.

Per aix貌, aquell mat铆 d鈥檕ctubre la gent del Sindicat de Llogateres, la Xarxa d鈥橦abitatge de l鈥橢squerra de l鈥橢ixample i altres col路lectius vam posar el cos per oposar-nos al desnonament. La policia ens va criminalitzar i identificar. Un mes despr茅s, com a m铆nim 30 persones han estat acusades de desobedi猫ncia, amb peticions de multa de 601鈧 que es basen en la llei mordassa. En comptes de fer complir la llei, la Generalitat va enviar als Mossos per desnonar i reprimir.

En plena pand猫mia, milers de fam铆lies segueixen sent desnonades cada setmana. El ministre 脕balos menteix quan assegura al Congr茅s que s鈥檋an prohibit els desnonaments: nom茅s a Barcelona, es van ordenar 443 desnonaments entre el 14 de setembre i el 23 d鈥檕ctubre, que han afectat 1.211 persones, entre les quals 463 menors. 脡s obsc猫 que s鈥檈xigeixi a les fam铆lies m茅s empobrides un confinament nocturn i desnonar-les el mat铆 seg眉ent. 脡s per aix貌 que, mentre la Generalitat no fa complir les seves pr貌pies normes i el govern espanyol no actua per aturar els desnonaments, el moviment per l鈥檋abitatge d贸na resposta

La Llei de Seguretat Ciutadana, la llei mordassa del PP, va generalitzar i ampliar la repressi贸 l鈥檃ny 2015 a tothom qui contest茅s o s鈥檃ixequ茅s. Aquesta llei protegeix els especuladors i trepitja els drets col路lectius de la majoria de la poblaci贸. Els darrers 5 anys, m茅s d鈥檜n mili贸 de multes han estat interposades arbitr脿riament, sense els criteris de necessitat i proporcionalitat que indiquen els est脿ndards internacionals de drets humans, gr脿cies a la discrecionalitat que permet la llei. Cal que el govern de PSOE i Unidas Podemos compleixi el seu acord de govern i derogui la llei mordassa immediatament. Cal tamb茅 que el govern de la Generalitat deixi de criminalitzar a les que ens oposem als desnonaments, mentre assegura d鈥檋aver-los prohibit.

Els col路lectius en defensa de l鈥檋abitatge no retrocedirem davant les amenaces i la repressi贸. No acceptarem les multes i iniciarem una campanya per denunciar la criminalitzaci贸 del nostre moviment: conjuntament presentarem batalla legal fins on faci falta. I, per descomptat, seguirem lluitant perqu猫 l鈥橢stela i les milers de fam铆lies que fons voltors i rendistes volen deixar al carrer es puguin quedar a casa seva.

—————————————————————————————————————

Castellano:

La ola de desahucios en Barcelona no se detiene. Cada d铆a el movimiento por la vivienda est谩 poniendo el cuerpo para evitar la expulsi贸n de miles de familias de sus hogares en plena pandemia, mientras que los cuerpos policiales del Estado y la Generalitat se dedican a utilizar instrumentos tan cuestionados como la llamada ley mordaza para reprimir a las activistas que hacen el trabajo que les corresponder铆a a la Administraci贸n: hacer cumplir las leyes que protegen el derecho a la vivienda.

Por ello el Sindicat de Llogateresla Xarxa d鈥橦abitatge de l鈥橢squerra de l鈥橢ixample, el Sindicat d鈥橦abitatge de l鈥橢ixample Dret y el Grup d鈥橦abitatge de Les Corts firmamos este comunicado dirigido a las diferentes fuerzas pol铆ticas para exigirles que hagan cumplir las leyes que ellos mismos han promulgado y cumplan con su compromiso para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, que ha demostrado ser muy lesiva para los derechos fundamentales.

El pasado 5 de octubre, en Barcelona, los Mossos d鈥橢squadra desahuciaron a Estela. El propietario de toda la finca y de la de al lado, con m谩s de 20 pisos en la misma calle, es Gustavo Garc铆a Guillamet, reconocido empresario que ha sido presidente del Consell Regulador del Cava y director territorial del Ministerio de Agricultura. Estela viv铆a de alquiler desde hace m谩s de 15 a帽os en este piso con su familia, incluido su nieto de 7 a帽os. Pero su situaci贸n econ贸mica empeor贸 y no pudo seguir pag谩ndolo. Algo que ya les ocurre a miles de personas y que, adem谩s, est谩 contemplada por el Decreto Ley 17/2019 y obliga al propietario a ofrecer alquiler social para evitar el desahucio de las familias vulnerables. Gustavo Garc铆a Guillamet, sin embargo, no ofreci贸 el alquiler social a la familia de Estela.

Por eso, aquella ma帽ana de octubre la gente del Sindicat de Llocateres, la Xarxa d鈥橦abitatge de l鈥橢squerra de l鈥橢ixample y otros colectivos pusimos el cuerpo para oponernos al desahucio. La polic铆a nos criminaliz贸 e identific贸. Un mes despu茅s, al menos 30 personas han sido acusadas de desobediencia, con peticiones de multa de 601 鈧 que se basan en la ley mordaza. En vez de hacer cumplir la ley, la Generalitat envi贸 a los Mossos para desahuciar y reprimir.

En plena pandemia, miles de familias siguen siendo desahuciadas cada semana. El ministro 脕balos miente cuando asegura en el Congreso que se han prohibido los desahucios: s贸lo en Barcelona, se ordenaron 443 desahucios entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre, que han afectado 1.211 personas, entre las que 463 menores. Es obsceno que se exija a las familias m谩s empobrecidas un confinamiento nocturno para luego desahuciarlas a la ma帽ana siguiente. Es por ello que, mientras la Generalitat no hace cumplir sus propias normas y el Gobierno no act煤a para detener los desahucios, el movimiento por la vivienda sigue dando respuesta.

La Ley de Seguridad Ciudadana, la ley mordaza del PP, generaliz贸 y ampli贸 la represi贸n en 2015 para todo el que contestara o se alzara contra las pol铆ticas del gobierno. Esta ley protege a los especuladores y pisa los derechos colectivos de la mayor铆a de la poblaci贸n. En los 煤ltimos 5 a帽os, m谩s de un mill贸n de multas han sido interpuestas arbitrariamente, sin los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los est谩ndares internacionales de derechos humanos, todo gracias a la discrecionalidad que permite esta ley. Es necesario que el gobierno de PSOE y Unidas Podemos cumpla su acuerdo de investidura y derogue la ley mordaza inmediatamente. Es necesario tambi茅n que el gobierno de la Generalitat deje de criminalizar a las que nos oponemos a los desahucios mientras asegura haberlos prohibido.

Los colectivos en defensa de la vivienda no retrocederemos ante las amenazas y la represi贸n. No aceptaremos las multas e iniciaremos una campa帽a para denunciar la criminalizaci贸n de nuestro movimiento: conjuntamente presentaremos batalla legal hasta donde haga falta. Y, por supuesto, seguiremos luchando para que Estela y las miles de familias que fondos buitres y rentistas quieren dejar en la calle se puedan quedar en su casa.




Fuente: Lahaine.org