May 3, 2021
De parte de A Las Barricadas
328 puntos de vista


  Contra el macro proyecto especulativo en Arozteguia (Nafarroa, euskal herria)

El proyecto contempla la rehabilitaci贸n del Palacio de Arozteguia que se convertir谩 en un hotel de marca internacional con 135 habitaciones, un restaurante de alta cocina y centro termal y de tratamiento terap茅utico, un campo de golf de nueve hoyos (par 72, a doble vuelta), una escuela de golf y una escuela de jardiner铆a, y una urbanizaci贸n de 226 viviendas de lujo, todo ello en un espacio de 448.650,40 metros cuadrados.

Esto abomino capitalista se quiere construir en un medio ambiente natural que comprende una relaci贸n 煤nica entre los seres vivientes y no vivientes que all铆 viven: las plantas, los y las habitantes, los animales, el agua, la tierra, el aire, el fuego y su simbi贸tica relaci贸n. Relaci贸n que se desarrolla en la lengua propia, el euskera y en sus usos y costumbres: decisiones colectivas, apoyo mutuo, comunidad que proviene de lo com煤n. Una relaci贸n paritaria y de com煤n acuerdo. Querer construir una urbanizaci贸n de casas de lujo y un campo de golf donde no hay agua suficiente es de una temeridad absoluta, es romper esta relaci贸n que ha existido por decenas, centenares, miles de a帽os.

Los lugares naturales est谩n desapareciendo, los pocos lugares que quedan son sometidos a la l贸gica del beneficio, beneficio que se traduce en dinero, claro est谩, para los de siempre. Ellos lo llaman progreso, pero lo que no dicen es que ese progreso es para las empresas que explotan los recursos naturales y, las migajas que dan para repartirse: puestos de trabajo, terrenos que se venden por pocos euros nunca compensaran las hordas de turistas dispuestos a ara帽ar y terminar de acabar con la poca naturaleza que quede. As铆 pues beneficio y progreso van de la mano, son el verbo hecho carne, el primer motor del mundo, o al menos eso es lo que nos quieren hacer creer los patrones del cemento, los due帽os del dinero. Y quien est谩 en contra de ese credo est谩 en contra del progreso. Y lo peor de todo no es que haya gente 谩vida de dinero sino que haya quien se lo crea.

EL turismo, bien lo sabe quien lo padece, va en contra de la sostenibilidad, el turismo de masa simplemente destruye cualquier ambiente natural. Ahora que tanto se habla de sostenibilidad y de transici贸n ecol贸gica, una propuesta de especulaci贸n anti naturaleza como la de Aroztegui simplemente es impracticable. Por todo ello, por la defensa de la poca naturaleza que nos queda, por nuestro presente y futuro, nos vemos en Elizondo el 15 de mayo, a las 17.30 horas en la Plaza de los Fueros.

AMA LURRA DEFENDA DEZAGUN

MANIFESTACION 15 DE MAYO, A LAS 17.30 EN ELIZONDO

Colectivo Garraxi Irratia, Altsasu.

Euskera

Aroztegiako espekulazio makro proiektuaren kontra (Nafarroa,

Euskal Herria)

Proiektuaren arabera, Aroztegia jauregia zaharberrituko da. 135 logela

dituen nazioarteko markako hotela izango da, sukalde handiko jatetxea,

bainuetxea eta tratamendu terapeutikoko zentroa, bederatzi zuloko golf-

zelaia (72. parea, bi bueltan), golf-eskola eta lorezaintza-eskola, eta

luxuzko 226 etxebizitzako urbanizazioa, 448.650,40 metro koadroko

espazio batean.

Abomino kapitalista hori ingurune natural batean eraiki nahi da, bertan

bizi diren izaki bizidun eta bizigabeen arteko harreman bakar batean:

landareak, biztanleak, animaliak, ura, lurra, airea, sua eta haien arteko

harreman sinbiotikoa. Norberaren hizkuntzan, euskaraz eta haren

erabilera eta ohituretan garatzen den harremana: erabaki kolektiboak,

elkarrekiko laguntza, komunetik datorren komunitatea. Harreman

paritario eta adostua. Luxuzko etxeen urbanizazio bat eta behar adina ur

ez duen golf zelai bat eraiki nahi izatea erabateko ausarkeria da, dozenaka,

ehunka, milaka urtetan izan den harreman hori haustea.

Leku naturalak desagertzen ari dira, geratzen diren leku gutxi horiek

onuraren logikaren mende daude, eta onura hori dirua da, jakina,

betikoentzat. Haiek aurrerapena deitzen diote, baina ez dute esaten

aurrerapen hori baliabide naturalak ustiatzen dituzten enpresentzat dela,

eta banatzeko ematen dituzten apurrak: lanpostuak, euro gutxiren truke

saltzen diren lursailak, ez dituzte inoiz konpentsatuko harramutzeko eta

geratzen den natura urriarekin amaitzeko prest dauden turista-sortak.

Horrela, bada, etekina eta aurrerapena eskutik doaz, haragiz egindako

aditza da, munduko lehen motorra, edo horixe sinetsarazi nahi digute

zementuaren ereduek, diruaren jabeek.

Kredo horren aurka dagoena aurrerapenaren aurka dago. Eta okerrena ez

da dirua gainezka duten pertsonak egotea, beste edozeinek sinestea

baizik.

Turismoa, pairatzen duenak ondo daki, jasangarritasunaren aurka doa,

masa-turismoak edozein giro natural suntsitzen dakar. Iraunkortasunaz

eta trantsizio ekologikoaz hainbeste hitz egiten den honetan, naturaren

aurkako espekulazio-proposamen bat, Aroztegikoa bezalakoa, ezinezkoa

da.

Horregatik guztiagatik, gure orainagatik eta etorkizunagatik, Elizondon

izango gara maiatzaren 15ean, 17:30ean, Foruen Plazan.

AMA LURRA DEFENDA DEZAGUN

MANIFESTAZIOA MAIATZAREN 15ean, 17:30tan, ELIZONDON.

Garraxi-Irratia kolektiboa, Altsasu.
Fuente: Alasbarricadas.org