December 22, 2020
De parte de CGT Pais Valencia I Murcia
174 puntos de vista


Las XXII Jornadas libertarias de CGT Val猫ncia se han iniciado el lunes 21 de diciembre con una entrevista por videoconferencia al ling眉ista, fil贸sofo y activista Noam Chomsky retransmitida a trav茅s de las redes sociales de la organizaci贸n anarcosindicalista.

Noam Chomsky, ling眉ista, fil贸sofo y activista ha sido el encargado de iniciar las XXII Jornadas libertarias de CGT Val猫ncia con una entrevista realizada por la organizaci贸n anarcosindicalista, en la que ha abordado distintos aspectos de la sociedad actual. El veterano pensador norteam茅ricano ha demostrado que se mantiene lucido a sus 92 a帽os reci茅n cumplidos, sigue dando clases y mantiene reuniones peri贸dicas con otros ling眉istas de diferentes partes del mundo, tal y como el mismo Chomsky explica en la entrevista, a la vez que afirma que 鈥渘unca ha abandonado su activismo social desde que ten铆a 10 u 11 a帽os鈥.

Este a帽o las Jornadas libertarias de CGT Val猫ncia cumplen 22 a帽os y pretenden reflexionar acerca del apoyo mutuo como pilar para edificar una nueva sociedad, cuestionado sobre este punto, Noam Chomsky afirma que 鈥淜ropotkin ten铆a raz贸n鈥 y pone como ejemplo 鈥渓a reacci贸n humana espont谩nea鈥 que se ha dado en diferentes lugares durante la pandemia de COVID19 con 鈥済ente ayud谩ndose mutuamente y trabajando conjuntamente para sobrellevar la situaci贸n鈥, a pesar de 鈥渓as estructuras dise帽adas para socavarla鈥. Chomsky tambi茅n apuesta por los sindicatos como una herramienta para hacer frente al 鈥渟ector min煤sculo de la poblaci贸n鈥 que ha aumentado sus beneficios, mientras 鈥渓a enorme mayor铆a se ha estancado o descendido en sus recursos鈥.

Noam Chomsky califica  como 鈥渃at谩strofe鈥 lo ocurrido este verano en Europa con la pandemia 鈥渜uer铆an disfrutar de las playas espa帽olas o esquiar en los Alpes鈥 se explaya el ling眉ista, adem谩s destaca que 鈥渓a crisis m谩s severa a la que nos enfrentamos es la medioambiental,  mucho m谩s que la pandemia鈥, ya que seg煤n el pensador estadounidense 鈥渘o hay marcha atr谩s, las capas de hielo se est谩n derritiendo, no las podemos arreglar鈥 y opina que 鈥渘os quedan un par de d茅cadas para intentar superarlo y si no aprovechamos la oportunidad la especie humana estar谩 acabada鈥.

El final de la entrevista es un llamamiento a la acci贸n por parte de Noam Chomsky 鈥渆s posible, est谩 a nuestro alcance hacer un mundo mejor, pero tenemos que hacerlo鈥.

Noam Chomsky d贸na el tret d鈥檈ixida a les Jornades llibert脿ries de CGT Val猫ncia

Les XXII Jornades llibert脿ries de CGT Val猫ncia s鈥檋an iniciat el dilluns 21 de desembre amb una entrevista per videoconfer猫ncia al ling眉ista, fil貌sof i activista Noam Chomsky retransmesa a trav茅s de les xarxes socials de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista.

Noam Chomsky, ling眉ista, fil貌sof i activista ha sigut l鈥檈ncarregat d鈥檌niciar les XXII Jornades llibert脿ries de CGT Val猫ncia amb una entrevista realitzada per l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista, en la qual ha abordat diferents aspectes de la societat actual. El veter脿 pensador nord-americ脿 ha demostrat que es mant茅 llu茂t als seus 92 anys recentment complits, continua fent classes i mant茅 reunions peri貌diques amb altres ling眉istes de diferents parts del m贸n, tal com el mateix Chomsky explica en l鈥檈ntrevista, alhora que afirma que 鈥渕ai ha abandonat el seu activisme social des que tenia 10 o 11 anys鈥.

Enguany les Jornades llibert脿ries de CGT Val猫ncia compleixen 22 anys i pretenen reflexionar sobre el suport mutu com a pilar per a edificar una nova societat, q眉estionat sobre aquest punt, Noam Chomsky afirma que 鈥淜ropotkin tenia ra贸鈥 i posa com a exemple 鈥渓a reacci贸 humana espont脿nia鈥 que s鈥檋a donat en diferents llocs durant la pand猫mia de COVID19 amb 鈥済ent ajudant-se m煤tuament i treballant conjuntament per a suportar la situaci贸鈥, malgrat 鈥渓es estructures dissenyades per a soscavar-la鈥. Chomsky tamb茅 aposta pels sindicats com una eina per a fer front al 鈥渟ector min煤scul de la poblaci贸鈥 que ha augmentat els seus beneficis, mentre 鈥渓鈥檈norme majoria s鈥檋a estancat o descendit en els seus recursos鈥.

Noam Chomsky qualifica com a 鈥渃at脿strofe鈥 l鈥檕corregut aquest estiu a Europa amb la pand猫mia 鈥渧olien gaudir de les platges espanyoles o esquiar als Alps鈥 s鈥檈splaia el ling眉ista, a m茅s destaca que 鈥渓a crisi m茅s severa a la qual ens enfrontem 茅s la mediambiental, molt m茅s que la pand猫mia鈥, ja que segons el pensador estatunidenc 鈥渘o hi ha marxa arrere, les capes de gel s鈥檈stan fonent, no les podem arreglar鈥 i opina que 鈥渆ns queden un parell de d猫cades per a intentar superar-lo i si no aprofitem l鈥檕portunitat l鈥檈sp猫cie humana estar脿 acabada鈥.

El final de l鈥檈ntrevista 茅s una crida a l鈥檃cci贸 per part de Noam Chomsky 鈥溍﹕ possible, est脿 al nostre abast fer un m贸n millor, per貌 hem de fer-lo鈥.
Fuente: Cgtpv.org