June 21, 2021
De parte de La Haine
245 puntos de vista


21/06/2021 :: Nafarroa
x Sustrai Erakuntza
El Gobierno de Navarra prepara un nuevo documento para validar y mantener en funcionamiento las obsoletas, poco utilizadas e ilegales centrales t茅rmicas de Castej贸n

[Euskara]

Castejongo zentral termiko ilegalak zuritzeko saiakera berria

Nafarroako Gobernua dokumentu berri bat prestatzen ari da Castejongo zentral termiko zaharkituak, gutxi erabilitakoak eta legez kanpokoak, balioztatu eta martxan mantentzeko. Zentral horietan elektrizitatea ekoizten dute gas naturala erreta. Duela gutxi, jendaurrean jarri du 3 zentralen Ingurumen Baimen Bateratuaren berrikuspena, Teknika Erabilgarri Onenei egokitzen zaizkien egiaztatzeko, Europatik datorren legeriak xedatzen duen bezala.

Hirigintzako pelotazoen eta azpiegitura handien garaian inauguratu ziren instalazioak dira, baina hamarkada bat baino gehiago daramate apenas martxan jarri gabe. Erabilera eskasa horren arrazoi nagusia Espainiako Estatuak elektrizitatearen kontsumoan izan duen beherakada da. Horri gehitu behar zaio gero eta eoliko eta eguzki- poligono gehiago instalatzen direla.

Horrela, gaur egun Nafarroak behar duena baino elektrizitate gehiago ekoizten du, elektrizitate berriztagarriko iturri berriak gehitzen jarraitu baitu, eta ez ditu egun daudenak ezabatu, zentral termiko horien kasuan bezala. Hala, 2019an, Nafarroak ekoitzi zuen elektrizitate guztiaren % 30 esportatu zuen, iturri berriztagarrietatik zein fosiletatik. Eta aurreko urteetan esportatutako kopurua are handiagoa izan zen, ziurrenik gaur egun gertatzen ari den bezala.

Egungo krisi ekonomikoak zentral horiek ia erabilgarritasunik gabe utzi ditu. 2019an ekoizpena handitu ondoren, 2020an eta 2021etik aurrera ordu gutxi batzuk baino ez dira hasi, Elektrizitatearen Merkatu Iberiarreko Operadorearen (OMIE) datuen arabera.

Gauzak horrela, Nafarroako Gobernuko Ingurumen Departamentua instalazio horien Ingurumen Baimen Bateratuak berritzeko izapideak egiten ari da gaur egun. Dokumentu horiek instalazio horien funtzionamendu-baldintzak arautzen dituzte. Kanporatu ditzaketen kutsatzaileen kantitateak zehazten dituzte, bai eta ingurumenean eta pertsonen osasunean izan ditzaketen inpaktuekin zerikusia duten beste baldintzatzaile batzuk ere. Oraingo berritzearen helburua da egiaztatzea ea betetzen dituzten horretarako dauden Teknika Onenen Baldintzak, legeriak adierazten duenaren arabera.

Eta bi enpresek, Iberdrolak eta EDPk (nahiz eta azken horrek duela gutxi bere bi zentralak Totali saldu) ematen duten erantzuna da, jakina, zorrotz betetzen dituztela baldintza guztiak. Eta ez hori bakarrik, oso ondo betetzen dituztela. Zentralek atmosferara botatzen duten kutsatzaile kopurua neurtzen dute, eta euren txostenetan sufre-dioxidoa eta partikulak ere neurtzen dituztela argudiatzen dute, nahiz eta, enpresen arabera, lege-baldintzek ez dute horrelakorik ezartzen. Horrela, “parametro horien neurketatik salbuesteko” eskatu diote Gobernuari.

Legeriak zentral horientzat ezartzen duen beste baldintzatzaileetako bat da inguruan bizi diren biztanleengan osasun-arazoak eragiten dituzten zaratak ezabatzea. Zentralak Castejongo hirigunean daude, etxebizitzetatik 500 metrora. Enpresa jabeek berek aitortzen dute “lehendik dagoen instalazio bat denez, ezin dela eraikinen kokapena aldatu, eta [dagokion instalazioak] ez duela teknika hori betetzen“, instalazioak jarriz sortzen diren zaratak pantailaratzeko moduan ezabatzeko beharrari dagokionez. Enpresek inplizituki onartzen dute kutsadura akustikoa sortzen jarraituko dutela, eta ezin dutela ezer egin hori saihesteko.

Horrela, enpresek onartzen dute instantzia judizialek arrazoi dutela, eta Castejongo zentral termikoak legez kanpokoak direla. Kasu honen jatorria Castejongo hirigunean zentral kutsaitzaile horiek instalatzea delako, etxebizitzetatik 2.000 metro baino gutxiagora. Horrek inpaktu larriak eragiten ditu inguruan bizi diren pertsonen osasunean, beste ingurumen-inpaktu askorekin batera.

Horrela, bost epaik baino gehiagok arrazoia eman diete dagoeneko herri honetako bizilagunei, zentralek ezin dutela egungo kokalekuan jarraitu adieraziz. Horietatik bi Auzitegi Gorenak eman ditu, eta, beraz, ezin dira errekurritu; beraz, betearazi egin behar dira. Eta epai horien exekuzio posible bakarra zentralen desegitea da, Sustrai Erakuntza fundazioak behin eta berriz eskatu duen bezala, eta espediente horiei egin dizkiegun alegazioak errepikatu ditugu.

Hala ere, Nafarroako eta Estatuko gobernuek ez dituzte arrazoi horiek aintzat hartu. Prozesua luzatzen dute, instalazioek legez kanpo funtzionatzen jarrai dezaten. Orain ingurumen-baimenak berritzen saiatzen ari dira, eta nork daki enpresei amen esan eta atmosferara kutsatzaileen neurgailu batzuk desinstalatzen utziko dieten!

Bada garaia gas naturaleko zentral zaharkitu horiek desegiteko, erregai fosilak erretzen baitituzte behar ez dugun elektrizitatea sortzeko, atmosferara CO2 isuriz. Aldaketa klimatikoa agerikoa da, eta iraganeko eskemak mantentzen saiatzen gara. Elektrizitatea ekoizteko instalazio handi eta inpaktu handikoekin jarraitzen dugu, jatorri fosilekoak izan (Castejongo zentral hauek bezala) edo berriztagarriak izan (gure zelai eta baso guztietan ezartzen ari diren poligono eoliko eta orube handiak bezala).

Benetako trantsizio energetikoa beharrezkoa da. Eredu energetiko eta ekonomikoak errotik aldatuko dituena, eta banatutako sorkuntza elektrikora eta energia-kontsumoa murriztera eraman behar gaituena. Eta Sustrai Erakuntza fundazioak horretan lagundu nahi du.

Nafarroan, 2021ko ekainaren 21a.

Sustrai Erakuntza Fundazioa

Web orrialdeak: www.sustraierakuntza.org eta www.fundacionsustrai.org

Posta elektronikoa: sustrai@sustraierakuntza.org

[Castellano]

Nuevo intento de blanquear las ilegales centrales t茅rmicas de Castej贸n

El Gobierno de Navarra prepara un nuevo documento para validar y mantener en funcionamiento las obsoletas, poco utilizadas e ilegales centrales t茅rmicas de Castej贸n, que producen electricidad quemando gas natural. Recientemente ha puesto a exposici贸n p煤blica la revisi贸n de la Autorizaci贸n Ambiental Integrada de las 3 centrales, para comprobar si se adec煤an a las Mejores T茅cnicas Disponibles, tal y como estipula la legislaci贸n que emana de Europa.

Nos encontramos ante unas instalaciones que fueron inauguradas en los tiempos de los pelotazos urban铆sticos y de grandes infraestructuras, pero que desde hace m谩s de una d茅cada apenas han sido puestas en marcha. La causa mas importante para esta falta de necesidad es la bajada en el consumo el茅ctrico que ha sufrido el Estado Espa帽ol. A ello hay que a帽adirle que cada vez se instalan m谩s pol铆gonos para captar energ铆as renovables del sol y del viento.

De este modo, en la actualidad Navarra produce m谩s electricidad de la que necesita, dado que ha seguido a帽adiendo nuevas fuentes de producci贸n el茅ctrica renovable, y no ha eliminado ninguna de las existentes, como es el caso de estas centrales t茅rmicas. As铆, en 2019 Navarra lleg贸 a exportar un 30% de toda la electricidad que produjo, tanto de fuentes renovables como f贸siles. Y en a帽os anteriores la cantidad exportada ha sido a煤n mayor, como lo estar谩 siendo, probablemente, en la actualidad.

La actual crisis econ贸mica ha vuelto a dejar estas centrales pr谩cticamente en la inutilidad. Despu茅s de un aumento de su producci贸n en el a帽o 2019, en 2020 y lo que llevamos de 2021 apenas se han vuelto a arrancar algunas horas, seg煤n los datos de OMIE, el Operador del Mercado Ib茅rico de la Electricidad.

En estas circunstancias, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra est谩 tramitando actualmente la renovaci贸n de las Autorizaciones Ambientales Integradas de estas instalaciones. Estos documentos regulan las condiciones de funcionamiento de estas plantas. Determinan las cantidades de contaminantes que pueden expulsar y otros condicionantes que tienen que ver con los impactos en el medio ambiente y la salud de las personas. El objetivo de la actual renovaci贸n es comprobar si cumplen con los requisitos de las mejores t茅cnicas existentes para ello, seg煤n indica la legislaci贸n.

Y la respuesta que dan ambas empresas, Iberdrola y EDP (aunque esta 煤ltima ha vendido recientemente sus dos centrales a Total), es que cumplen escrupulosamente con todos los requisitos. Y no s贸lo eso, sino que adem谩s los cumplen con creces. Las centrales miden la cantidad de contaminantes que expulsan a la atm贸sfera, y en sus informes aducen que tambi茅n miden el di贸xido de azufre y las part铆culas, algo que los requisitos legislativos no estipulan, seg煤n las empresas. De este modo, han pedido al Gobierno que 鈥eximan a la instalaci贸n de la medici贸n de estos par谩metros鈥.

Otro de los condicionantes que la legislaci贸n establece para este tipo de plantas es la eliminaci贸n de los ruidos que generan, que causan problemas de salud en la poblaci贸n que vive cerca. Hay que recordar que las centrales se encuentran ubicadas dentro del casco urbano de Castej贸n, a apenas 500 metros de las viviendas. Las propias empresas propietarias reconocen que 鈥por ser una instalaci贸n existente, no se puede alterar la ubicaci贸n de edificios y se considera que [la instalaci贸n correspondiente] no cumple con esta t茅cnica鈥, en referencia a la necesidad de eliminar los ruidos producidos mediante la colocaci贸n de las instalaciones de forma que los apantallen. Las empresas reconocen impl铆citamente que van a seguir produciendo contaminaci贸n ac煤stica, y que no pueden hacer nada por evitarlo.

Reconocen, de este modo, que las diversas instancias judiciales tienen raz贸n, y las centrales t茅rmicas de Castej贸n son ilegales. Porque el origen de este caso es la instalaci贸n de estas contaminantes centrales en el casco urbano de Castej贸n, a menos de 2000 metros de las viviendas. Esto produce graves impactos en la salud de las personas que viven en sus inmediaciones, junto con un gran n煤mero de otros impactos ambientales.

De este modo, mas de cinco sentencias han dado ya la raz贸n a los vecinos y vecinas de esta localidad, declarando que las centrales no pueden permanecer en su actual emplazamiento. De ellas, dos sentencias han sido emitidas por el Tribunal Supremo, y son por lo tanto irrecurribles, por lo que han de ser ejecutadas. Y la 煤nica ejecuci贸n posible a estas sentencias es el desmantelamiento de las centrales, tal y como ha pedido en reiteradas ocasiones la fundaci贸n Sustrai Erakuntza, y hemos vuelto a reiterar en las alegaciones que hemos realizado a estos expedientes.

Sin embargo, ni el gobierno de Navarra ni el del Estado est谩n atendiendo a estas evidentes razones. Alargan el proceso, de manera que las instalaciones sigan funcionando de manera ilegal. Ahora tratan de renovar sus autorizaciones ambientales, 隆y quien sabe si incluso atender谩n a las empresas y les permitir谩n desinstalar algunos de los medidores de contaminantes a la atm贸sfera!

Es hora de que se desmantelen estas obsoletas centrales de gas natural, que queman combustibles f贸siles para producir electricidad que no necesitamos, y contribuyen aun mas a la emisi贸n de CO2 a la atm贸sfera. El cambio clim谩tico es ya evidente, y nos empe帽amos en mantener los esquemas del pasado. Seguimos con grandes e impactantes instalaciones para la producci贸n de electricidad, sea de origen f贸sil, como estas centrales de Castej贸n, o sean renovables, como los grandes pol铆gonos e贸licos y solares que est谩n implantando en todos nuestros campos y bosques.

Se hace necesaria una verdadera transici贸n energ茅tica. Una que modifique de ra铆z los modelos energ茅ticos y econ贸micos, y nos lleve a una generaci贸n el茅ctrica distribuida y a una disminuci贸n en el consumo energ茅tico. Y la fundaci贸n Sustrai Erakuntza quiere contribuir a ello.

En Navarra, a 21 de junio de 2021.

Fundaci贸n Sustrai Erakuntza
Fuente: Eh.lahaine.org