December 29, 2021
De parte de CGT Treball
1,948 puntos de vista

El passat 22 de desembre
el Ple municipal aprov脿 la Plantilla i la Relaci贸 de Llocs de Treball del 2022
del nostre consistori

Plantilla 2022

La darrera plantilla de personal aprovada  en sessi贸 Plen脿ria 茅s la corresponent a l鈥檈xercici
2021. Durant el darrer any s鈥檋a posat de manifest la necessitat de refor莽ar la
plantilla municipal amb la dotaci贸 de noves places, amb la finalitat d鈥檃daptar
l鈥檈structura de personal a la realitat i necessitats de l鈥橝juntament amb l鈥檕bjectiu
de prestar un servei p煤blic de qualitat al nostre municipi. En aquest sentit, detallem els principals canvis que incorpora la plantilla del 2022:

Increments de places

-> 6 places en plantilla escala administraci贸 general, subescala
auxiliar, grup C2, de la plantilla de funcionaris de carrera.

-> 4 places de Titulats superiors A1, comesa especial, administraci贸 especial
de la plantilla de funcionaris de carrera.

-> 2 places de diplomats, A2, comesa especial, administraci贸 especial de
la plantilla de funcionaris de carrera.

-> 2 places de t猫cnic especialista, escala administraci贸 especial,
subescala serveis especials, classe comeses especial, grup C1 de funcionaris de
carrera.

Funcionaritzaci贸:

L’ajuntament reitera el comprom铆s de funcionaritzaci贸 de diferents places de la plantilla. En aquest sentit, s鈥檌ncorporen les plaques
creades a la plantilla del 2020 per a poder materialitzar aquest proc茅s en el transcurs del 2022.

Relaci贸 de Llocs de Treball de 2022

La Relaci贸 de llocs de Treball de 2022 茅s una continu茂tat respecte a la del
2021. No experimenta cap canvi, com tampoc hi ha variacions el la Relaci贸 de
Llocs de Treball del Personal directiu.

Negociaci贸 col路lectiva

En compliment del que disposa l鈥檃rticle 37 del Real Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d鈥檕ctubre, mitjan莽ant el qual s鈥檃prova el Text Ref贸s de l鈥橢statut
B脿sic de l鈥檈mpleat P煤blic (TREBEP), les mat猫ries d鈥櫭璶dole econ貌mica han estat
subjectes a la negociaci贸 amb els sindicats amb representaci贸 a la corporaci贸.

          >>> Acc茅s a Certificat aprovaci贸 Plantilla 2022

         
>>>
Acc茅s a Relaci贸 Llocs de Treball 2022
Fuente: Cgtajpm.blogspot.com