November 24, 2021
De parte de EZLN
296 puntos de vista


Nov242021

Po sedemnajstem (enota militantk Ixchel-Ramona).

<!–

23542

–>

Po sedemnajstem

(enota militantk Ixchel-Ramona).

September 2021.

Del odprave La Extempor谩nea je tudi enota militantk [啪enske 膷lanice zapatisti膷ne civilne milice oziroma rezerve]. Poleg tega, da bo tvorila eno od skupin 芦Poslu拧anja in govorjenja禄, bo tudi odgovorna za varnost med poletom, na evropskem kontinentu pa bo odigrala eno ali ve膷 nogometnih tekem z 啪enskimi ekipami.

Za udele啪bo na potovanju se je prijavilo 196 militantk. Okoli 20 jih je bilo mlaj拧ih od 18 let, zato so se usmerile v priprave na kasnej拧a potovanja po celinah Azije, Oceanije, Afrike in Amerike. Do takrat bodo dovolj stare, da bodo lahko dobile tudi potne liste.

Te啪ave pri pridobivanju dokumentov (vse so v o膷eh mehi拧ke dr啪ave nedokumentirane [extempor谩neas] in nenehno prerekanje z vladnimi 芦uradniki禄 je veliko med njimi prisililo, da so poskus opustile.  Nekatere so matere samohranilke, ki morajo delati, da lahko skrbijo za svoje otroke.  Ve膷ina jih dela zato, da lahko skrbijo za svoje matere ter mlaj拧e brate in sestre. Te啪ava je bila tudi v samih pripravah, saj se je izkazalo, da te niso enostavne, saj delo 芦poslu拧anja in govorjenja禄 terja dolo膷eno usposabljanje.  Zanje se je bilo najte啪je nau膷iti poslu拧anja.

Ostalo jih je 37. Poleg njih sta bili 拧e dve mladoletni punci in sicer Defensa (15 let) in Esperanza (12 let). Skupaj je tako enota militantk 拧tela 39 膷lanic. 沤e tri mesece so nastanjene v Semilleru, kjer se usposabljajo, se u膷ijo, vadijo in 膷akajo, da se jim odpre mo啪nost potovanja: kraj v Evropi, kamor bi lahko od拧le.  Vse imajo majevske korenine in govorijo tzeltal, tzotzil, cho麓ol, tojolabal in kastiljsko [拧pansko].  Nekaj jih je starej拧ih od 25 let, ve膷ina pa je starih med 18 in 21 let.  Njihovo nogometno znanje je dr啪avna skrivnost, je pa njihova pripravljenost za boj o膷itna.

Noben odrasel mo拧ki ni imel vstopa v njihove nastanitvene prostore brez dovoljenja.  膶e se je v njih vendarle na拧el kak izgubljen tip, ga je takoj obkolila skupina militantk in ga z prepri膷ljivimi argumenti v obliki palic in fra膷 芦spodbudila禄, naj nemudoma zapusti prostor.

Prvi dnevi priprav in prilagajanja so bili te啪ki.  Naslednji dnevi so bili 拧e te啪ji. Dale膷 od svojih dru啪in, partnerjev in doma膷e hrane iz svojih vasi so do啪ivljale negotovost, lakoto, bolezen, novo podnebje, zmedo 啪ivljenja z ljudmi, ki so druga膷ni, presene膷enje ob spoznavanju novih stvari in 膷udenje ob spoznanju, da zmorejo tisto, za kar niso vedeli, da zmorejo.  Na primer: poslu拧anje.  In oprostite, 膷e vedno znova vztrajam pri poslu拧anju, toda gledam naokoli in sli拧im, da vsi 啪elijo govoriti 鈥 ali bolje re膷eno kri膷ati 鈥 in nih膷e ali skoraj nih膷e ni pripravljen poslu拧ati.

Te bore膷e se militantke so pustile za seboj svojih prvih 17 let 啪ivljenja, ne glede na to ali so to leto na koledarju pre膷kale 拧ele nedavno ali 啪e dolgo tega. Nobenega dvoma ni o njihovi identiteti: so ZAPATISTKE.

-*-

Izka啪e se, da ne

Na splo拧ni skup拧膷ini odprave La Extempor谩nea med refleksijo o tem, kaj je bilo ali ni bilo dose啪eno na pripravah 芦Poslu拧aj in govori禄, militantka pove:

芦Ni膷 od tega, kar ste opisali vsi, ki ste govorili, nisem vedela. Mislila sem, da je bilo od vedno tako. Da sem lahko hodila v 拧olo. Da sem lahko imela fanta, ne da bi se morala z njim tudi poro膷iti, da sem se lahko poro膷ila, 膷e sem 啪elela in tudi, da se nisem rabila poro膷iti, 膷e sem se tako odlo膷ila. Da sem se lahko obla膷ila, kakor sem 啪elela, da sem lahko sodelovala, da sem se lahko u膷ila, da sem lahko u膷ila. Mislila sem, da je bilo vedno tako, kot je sedaj, ko imamo pravice in ne zgolj odgovornosti. Toda sli拧ala sem compa帽ero, ko je govorila o 啪ivljenju v 膷asu finquerosov [lastnikov planta啪].  Sli拧ala sem, kaj je pomenilo pripraviti se na boj. Sli拧al sem, kaj je terjala odlo膷itev za vojno. Sli拧ala sem, kako je bila zgrajena avtonomija. Zdaj mislim, da se moram pripraviti za obrambo tega, kar smo zgradili. Zato, da se tisti 膷asi nikoli ne vrnejo. Mislila sem, da tako pa膷 je, da se 啪enske rodijo v svobodo. Toda izkazalo se je, da to ne dr啪i, da so se morale boriti, da se morajo 拧e naprej boriti. Zato ni po膷itka.

-*-

V obrambo 17 let

Nisem povsem prepri膷an, a mislim, da je bilo to leta 2018.

Odlo膷itev je bila, da bodo na prvem sre膷anju 啪ensk v boju za varnost skrbele 啪enske militantke.  Pozvane so bile na priprave. Niso korakale z enim korakom. Njihovi koraki so bili neorganizirani in neusklajeni, tako razli膷ni kot jeziki, ki so jih govorile. 艩e naprej so vadile, toda izbolj拧anja ni bilo. V obupu sem se odlo膷il, da bi morda njihove korake uskladil ritem glasbe. Tercias [膷lani in 膷lanice zapatisti膷nih medijev] so preizku拧ali svojo zvo膷no opremo.  Vpra拧al sem jih, ali imajo kaj glasbe.  芦Samo cumbio in reggaeton,禄 so odgovorili.  芦Kaj pa kaj drugega, kaj poleg tega,禄 sem vztrajal. 芦Ni膷esar ni,禄 sta odgovorila v smehu.  Militantke sem vpra拧al, ali ima katera od njih na svojem mobilnem telefonu kak拧no pesemi, ki bi jo lahko uporabil. Smeh in 拧epetanje. Oklevale so.  Na koncu je ena od njih rekla 芦samo cumbia禄.  芦No,禄 sem vdan v usodo rekel, 芦kak拧ne cumbije imate?  In ne recite mi La del Mo帽o Colorado, ker boste vse umrle nesre膷ne smrti.  艩e ve膷 hihitanja in 拧epetanja v 拧tirih razli膷nih majevskih jezikih.  膶ez nekaj 膷asa: 芦samo eno, 17 let禄. 芦Vse imate samo eno in isto cumbio?禄 芦Da, 17 let.禄  芦Dobro, to je torej ta. Dajte jo terciasom in jim povejte, da naj jo dajo na veliko ozvo膷enje. Nato se postavitev v formacijo in ponovno za膷nite z vadbo.禄

Zasli拧ali so se prvi akordi, dvignile in prekri啪ale so svoje palice in eto, za膷ele korakati v ritmu.  Pozneje sem jih vpra拧al, ali je res, da je vsaka od njih imela samo to eno cumbio.  芦Dr啪i,禄 so rekle, 芦ko dobimo mobilni signal ali, ko se nam pridru啪ijo druge tovari拧ice, jih bomo imeli ve膷, recimo C贸mo te voy a olvidar.禄

Nato sem prosil za seznam militantk, organiziran po 拧koljkah in starosti, da bi jih lahko razporedil po jeziku in starosti. Velika ve膷ina je imela med 15 in 17 let.

Zdaj so stare med 18 in 21 let, nih膷e jih ni prisilil v poroko, imajo fante ali ne 鈥 ni jim mar -, zaljubljajo se in razhajajo, lomijo srca ali pa so njihova srca tista, ki se zlomijo. Vedo, da jih nih膷e ne more prisiliti, da naredijo nekaj, 膷esar ne 啪elijo in znajo braniti same sebe.  Nau膷ili so se nekaj o ranljivih delih mo拧kih teles, za primer, da bi se bile primorane fizi膷no za拧膷ititi. Prav tako vedo, katere besede mo拧ke bolijo, 膷e se izka啪e, da je potrebna psiholo拧ka obramba. Ne spra拧ujte me, kdo jih je nau膷il teh mo拧kih 芦skrivnosti禄.

Na vpra拧anje ali imajo fante, jih je ve膷ina odgovorila pritrdilno. Ena je rekla: 芦cheb禄 (芦dva禄 v njenem jeziku), nakar je tovari拧ica zraven nje za膷ela nekaj 拧epetati, pa se je prva popravila: 芦Ne, ocheb禄 (芦tri禄 v njenem jeziku). Druga je rekla: 芦bayal禄 (芦veliko禄). Spet tretja se je nekoliko  obotavljala, saj se je po njenih besedah izgubila pri 拧tetju. Vse so se od srca smejale.

Skratka: imele so 17 let in v tej starosti jih je ta cumbia 鈥 mislim, da od skupine Los 脕ngeles Azules 鈥 spremljala skozi obdobja ljubezni in zlomljenega srca.  Tisti, ki cumbio kritizirajo ali bi jo radi prepovedali, so verjetno pozabili, kaj pomeni biti star 17 let.  Morda so pozabili, da so lahko odnosi v vsaki starosti odnosi med brezsr膷nimi plenilci in njihovimi zaporniki, toda lahko so tudi odnosi med nemirom in svobodo v tem, da se oseba zaljubi ali pa ravno obratno. Je odkritje, da je tvoje srce lahko grenko-sladka ro啪a in rana, ki se ne zaceli. Poleg tega bi bilo potem potrebno prepovedati tudi pesem Violete Parra. Seveda bi morali zahtevati tudi cenzuro Violete Parra in njene pesmi 芦Volver a los 17禄[2].

Zdaj, ko nimajo ve膷 17 let, bodo morda militantke pesem 芦C贸mo te voy a olvidar禄 posvetile svojim preteklim ali sedanjim ljubeznim.

-*-

Nobene Penelope ve膷

Vpra拧al sem jih, kaj so povedale svojim fantom.  Rekle so: 芦膶e me ima res rad in o tem ne la啪e, me bo po膷akal. In 膷e ne, eh, bom pa膷 na拧la drugega.禄.  Z drugimi besedami, ni膷 ve膷 pletenja in ponovnega pletenja ve膷ne tkanine 膷akanja zaman.  艩e en znak, da so se stvari temeljno spremenile.

-*-

Soglasje

Tovari拧ice se u膷i, da se jih nih膷e ne sme dotikati brez njihovega izrecnega soglasja. Nobenega dr啪anja za roko, nobene roke na ramenih, ni膷esar. Pou膷ene so, kako na primer odstraniti mo拧ko roko iz rame, ne glede na to, ali ta morebiti pripada komandantu. Enako velja za njihovo podobo: nih膷e jih ne sme fotografirati ali snemati brez njihovega soglasja. 艩e manj lahko te podobe objavi. Videle so videoposnetek na koncu tega besedila, na sestankih, ki so bili organizirani glede na 拧koljke in jezik, pa so dobile vpra拧anje ali se ga lahko objavi ali ne. O tem so se pogovorile in se soglasno odlo膷ile, da ja, lahko se ga objavi. Tako, da veste.

-*-

Vsaki njeno

Kar se mene osebno ti膷e, sem od leta 2018 啪ivel v la啪i. Verjel sem, da refren cumbie 芦17 let禄 pravi 芦kako 啪alostna je ljubezen, kako 啪alostna je ljubezen禄. Poro膷nice so popravile mojo zmoto in pojasnile: 芦To ni to, Sup. V resnici se ta vrstica glasi 芦膷e je to ljubezen禄, kar tu pomeni, da mlada  拧e ne ve, da se 拧ele u膷i.禄 Smejale so se.

Med vajami korakanja ob spremljavi 芦La Carencia de los Panteones禄, 芦Lago de los Cisnes禄 in 芦Cumbia del Sapito禄 se je pokazalo, da lahko ples, tako kot 啪ivljenje, prese啪e najbolj nepremostljive zidove.

Lahko bi se celo reklo, da so cumbije kot nogometni dresi: s 拧karjami, iglo in nitjo jih lahko popravite tako, da se prilegajo va拧em okusu, da so tesno oprijete ali vre膷asto mlahave.

Skratka, vsakemu svoje: vsakemu svoje cumbia, vsakemu svoj pas de chat (ali skok ma膷ke-psa)鈥 in vsakemu svoj ska. Ajde, idemo!

Za to lahko jam膷im.

El SupGaleano vade膷 svoj Ch煤ntaro Style.鈥.

(No, vsak se po plesi拧膷u vrti pa膷 po svojih najbolj拧ih mo膷eh.)

Mehika, september 501.

M煤sica: ALADEMOSKA 鈥 芦Sembraremos Rebeld铆a禄 / Bersuit Vergarabat 鈥 芦El Baile de la Gambeta禄

Share

No hay comentarios todav铆a.

RSS para comentarios de este art铆culo.
Fuente: Enlacezapatista.ezln.org.mx