December 12, 2020
De parte de La Haine
2,114 puntos de vista
12/12/2020 :: Barcelona
x Alerta Solidaria
Nos pretenden lejos de las calles pero estas seguir谩n siendo nuestras!

[Catal脿]

Presentat recurs d鈥檃pel路laci贸 contra la sent猫ncia del tall de la Ronda de Dalt

La defensa va presentar ahir, dia 10 de desembre, un recurs d鈥檃pel路laci贸 contra la sent猫ncia de l鈥橝udi猫ncia Provincial de Barcelona, secci贸 21a, que imposa 3 anys i mig de pres贸 per desordres p煤blics al membre del Secretariat Municipal de la CUP de Barcelona, Francisco Garrobo. Tamb茅 condemna l鈥檌ndependentista Mois猫s Fern谩ndez pels mateixos fets a un any de pres贸. Dos altres investigats van ser absolts de tota acusaci贸.

 L鈥橝udi猫ncia Provincial utilitza la famosa sent猫ncia del Suprem contra el Proc茅s (STS 459/2019, de 14 d鈥檕ctubre) per aplicar de manera for莽ada el nou concepte de viol猫ncia-xiclet. Com ja hav铆em avisat des d鈥橝lerta Solid脿ria, aix铆 com des de moltes veus de la judicatura i la doctrina, la sent猫ncia del Suprem comen莽a ja a fer el seu cam铆 en la persecuci贸 i repressi贸 de la dissid猫ncia i les mobilitzacions populars.

 En aquesta perillosa l貌gica, la sent猫ncia ara recorreguda en apel路laci贸, equipara de facto el concepte de manifestaci贸 amb el delicte d鈥檃lteraci贸 de l鈥檕rdre p煤blic, tot desatenent la jurisprud猫ncia, estatal i internacional, que en proclama una atenci贸 especial per tal de protegir i emparar el dret dels ciutadans a la lliure protesta. Obvia, l鈥橝udi猫ncia Provincial, la inevitable conseq眉猫ncia de la pertorbaci贸 de l鈥檕rdre p煤blic en tota mobilitzaci贸 al carrer considerant que si hi havia cotxes aturats de resultes del tall a la Ronda, ho eren per la coacci贸 exercida pels manifestants, 茅s a dir, per la viol猫ncia ambiental, i no pas per l鈥檈vident fet de tenir davant 200 o 300 vides humanes corejant proclames i sostenint pancartes pol铆tiques.

Aix铆, quan els nombrosos testimonis dels mossos afirmen que gr脿cies a la mediaci贸 d鈥檈n Garrobo, s鈥檕bria intermitentment una via de pas per descongestionar el tap circulatori, els magistrats perceben el contrari: atribueixen al nostre company tota la culpa per no obrir del tot la Ronda de Dalt. La sent猫ncia per tant, oblidant el context de vaga general, declarada legal per sent猫ncia del TSJC, es disposa a identificar en el company Garrobo el cap de turc necessari per a colperjar durament el dret leg铆tim a la mobilitzaci贸 i a la protesta.

 El pas jur铆dic que pertocava ha estat fet. La sent猫ncia ha estat recorreguda. Ara toca per貌 seguir enfortint la xarxa solid脿ria cap al company Garrobo, seriosament amena莽at d鈥檈ntrar a la pres贸. La resposta nom茅s podr脿 venir de la gent i sobretot, del carrer.

 Per la lliure absoluci贸 dels companys i per la recuperaci贸 de tantes llibertats robades:

Ens pretenen lluny dels carrers per貌 aquests seguiran sent nostres!

________________

[Castellano]

Presentado recurso de apelaci贸n contra la sentencia del corte de la Ronda de Dalt

La defensa present贸 ayer, d铆a 10 de diciembre, un recurso de apelaci贸n contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, secci贸n 21陋, que impone 3 a帽os y medio de prisi贸n por des贸rdenes p煤blicos al miembro del Secretariado Municipal de la CUP de Barcelona, Francisco Garrobo. Tambi茅n condena el independentista Mois茅s Fern谩ndez por los mismos hechos a un a帽o de prisi贸n. Los otros dos investigados fueron absueltos de toda acusaci贸n.

 La Audiencia Provincial utiliza la famosa sentencia del Supremo contra el Proceso (STS 459/2019, de 14 de octubre) para aplicar de manera forzada el nuevo concepto de violencia-chicle. Como ya hab铆amos avisado desde Alerta Solidaria, as铆 como desde muchas voces de la judicatura y la doctrina, la sentencia del Supremo empieza ya a hacer su camino en la persecuci贸n y represi贸n de la disidencia y las movilizaciones populares.

 En esta peligrosa l贸gica , la sentencia ahora recurrida en apelaci贸n, equipara de facto el concepto de manifestaci贸n con el delito de alteraci贸n del orden p煤blico, todo desatendiendo la jurisprudencia, estatal e internacional, que proclama una atenci贸n especial a fin de proteger y amparar el derecho de los ciudadanos a la libre protesta. Obvia, la Audiencia Provincial, la inevitable consecuencia de la alteraci贸n del orden p煤blico en toda movilizaci贸n en la calle considerando que si hab铆a coches parados de resultas del corte en la Ronda, lo eran por la coacci贸n ejercida por los manifestantes, es decir, por la violencia ambiental, y no por la evidente hecho de tener ante 200 o 300 vidas humanas coreando proclamas y sosteniendo pancartas pol铆ticas .

As铆, cuando los numerosos testimonios de los mossos afirman que gracias a la mediaci贸n de Garrobo, se abri贸 intermitentemente una v铆a de paso para descongestionar el tap贸n circulatorio , los magistrados perciben lo contrario: atribuyen a nuestro compa帽ero toda la culpa por no abrir del todo la Ronda de Dalt. La sentencia por tanto, olvidando el contexto de huelga general, declarada legal por sentencia del TSJC, se dispone a identificar en el compa帽ero Garrobo como cabeza de turco necesario para golpear duramente el derecho leg铆timo a la movilizaci贸n y a la protesta.

 El paso jur铆dico que correspond铆a ha sido hecho. La sentencia ha sido recurrida. Ahora toca seguir fortaleciendo la red solidaria hacia el compa帽ero Garrobo, seriamente amenazado de entrar en prisi贸n. La respuesta s贸lo podr谩 venir de la gente y sobre todo, de la calle.

 Por la libre absoluci贸n de los compa帽eros y por la recuperaci贸n de tantas libertades robadas:

Nos pretenden lejos de las calles pero estas seguir谩n siendo nuestras!
Fuente: Ppcc.lahaine.org