October 11, 2021
De parte de CGT Treball
318 puntos de vista

Respectant els principis constitucionals d鈥檌gualtat,
m猫rit, capacitat i publicitat

Des de la CGT reclamem la provisi贸 de places vacants d鈥檌nterinatge a
l鈥檃juntament
sota d鈥檌mperatiu de transpar猫ncia i concurr猫ncia en els
processos selectius de personal, afavorint la cobertura entre el personal de la
corporaci贸 que reuneixi el requisits per a poder participar en el corresponent
proc茅s de cobertura sota els principis rectors d鈥檌gualtat, m猫rit, capacitat i
publicitat.

Informem, en aquest sentit, sobre la negociaci贸 entre sindicats i corporaci贸 que
s鈥檈st脿 duent a terme en aquest moments de les
BASES ESPEC脥FIQUES
REGULADORES DEL PROC脡S SELECTIU PER GENERAR UNA LLISTA D鈥橢SPERA INTERNA
DESTINADA A
COBRIR INTERINAMENT DETERMINADES NECESSITATS TEMPORALS DE L鈥橝JUNTAMENT DE
PREMI脌 DE MAR MITJAN脟ANT PERSONAL FIX DE PLANTILLA.
Des de la CGT v脿rem fer arribar a l鈥檃dministraci贸, el passat divendres 8 d鈥檕ctubre en
sessi贸 de la Mesa General de Negociaci贸,
els aspectes
a considerar
pr猫viament a la negociaci贸 d鈥檃questes BASES que defensar脿 el nostre sindicat. >>>
Acc茅s
 

  
Fuente: Cgtajpm.blogspot.com