January 16, 2022
De parte de CGT Treball
319 puntos de vista

Augment fins al 2.00%, segons preveu la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de PGE
2022 en el seu T铆tol III, Cap铆tol 1 de despesa del personal al servei del
sector p煤blic 

Retribucions del
personal al servei del sector p煤blic per a l鈥檃ny 2022

No podran experimentar un increment global superior al 2,0 per cent respecte a les vigents a 31 de
desembre de 2021, en termes d’homogene茂tat per als dos per铆odes de la comparaci贸,
tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix.

At猫s la falta de concreci贸 que dicta la pr貌pia Llei en quant al percentatge concret
a aplicar, des de la Secci贸 Sindical de la CGT, demanem a l鈥檃juntament
que incrementi el topall m脿xim de pujada salarial establert per a aquest
2022 al personal de la nostra corporaci贸, es a dir el 2,0%. Defensem
aquest increment salarial m脿xim del 2,0% que ens permet la Llei en base a la important
p猫rdua de poder adquisitiu
que patim el personal del sector p煤blic des de
fa molt anys i que nom茅s el darrer any 2021 es situa al 5,6%. Fet sense
precedents i totalment inacceptable.

Les despeses d’acci贸 social

No podran incrementar-se, en termes globals, respecte als de 2021. Referent a
aix貌, es considera que les despeses en concepte de acci贸 social s贸n beneficis,
complements o millores diferents a les contraprestacions pel treball realitzat
que t茅 com a finalitat satisfer determinades necessitats conseq眉猫ncia de
circumst脿ncies personals de l’esmentat personal al servei del sector p煤blic.

Aportacions a plans de pensions

Es podran realitzar aportacions a plans de pensions d’ocupaci贸 o contractes
d’asseguran莽a col路lectius sempre que no se superi l’increment global fixat del 2,0%.

La massa salarial amb el personal laboral

podr脿 incrementar-se en el percentatge m脿xim previst del 2,0%, en termes de homogene茂tat per als dos per铆odes objecte
de comparaci贸, est脿 integrada pel conjunt de les retribucions salarials i
extrasalarials meritades per aquest personal en l’any anterior.

               >>> Acc茅s a taula increments salarials empleats p煤blics 2022 (cgt)

               >>> Acc茅s a LPGE 2022 
Fuente: Cgtajpm.blogspot.com