March 17, 2021
De parte de Antagonistas
1,097 puntos de vista

Arnau Llopis

El moment actual que travessa el moviment obrer internacional no presenta el millor dels escenaris possibles. La confusi贸, la fragmentaci贸, la desesperan莽a i l鈥檃van莽 de les pol铆tiques d鈥檃tac indiscriminat als treballadors (amb fort contingut feixista) s贸n alguns dels aspectes que coronen el context actual. Darrere van quedar aquells embats en qu猫 el proletariat s鈥檃l莽ava en la hist貌ria i reclamava un lloc propi, una porta oberta des d鈥檕n eixir a la utopia de la societat emancipada; oblidats en la mem貌ria estan els cap铆tols celebres dels revolucionaris que lluitaven conscientment per la dignitat i la renovaci贸 humana, substituint l鈥檃ctual cercle de mis猫ria i degradaci贸 per un espai social lliure de les calamitats a qu猫 estem acostumats. Sembla evident la derrota de la classe obrera durant el segle XX, despr茅s de tot un cicle de combats, de lluites i empentes per acabar amb un sistema que es presenta com l鈥檕rigen mateix de l鈥檕pressi贸 cr貌nica que experimenta la humanitat. Tanmateix, no sembla tan evident que el rellan莽ament del moviment obrer revolucionari implica necess脿riament una reformulaci贸, un canvi de paradigma, una revisi贸 total de les seues bases mateixes, en definitiva, una reestructuraci贸 total de les seues motivacions, de les seues idees.

脡s ac铆 on entra en escena el moviment llibertari. Des de fa segles, l鈥檃narquisme ha impr猫s un innovador sentit de la lluita obrera i de la construcci贸 socialista. Negar el impacte que la teoria 脿crata ha tingut en el si de les diverses organitzacions obreres arreu del m贸n seria caure en la difamaci贸, en la mentida, en vergonyoses calumnies. Dogmatisme que, pel futur de la humanitat, no estem disposats a tolerar. En el si del socialisme internacional, l鈥檃narquisme ha tingut una posici贸 privilegiada (paradoxalment als seus postulats), doncs ha comptat amb adeptes de primera l铆nia que han sabut mostrar amb certesa els horrors de l鈥檃ctual ordre social, assenyalar l鈥檃rrel socioecon貌mica de la postraci贸 material i espiritual de milers de persones i il路luminar en les seues consci猫ncies el sentit d鈥檜na vida millor, d鈥檜na exist猫ncia m茅s real, on les conductes d鈥檈xplotaci贸 i destrucci贸 siguen sols un horrible malson del passat. Eixa confian莽a en la voluntat humana, eixa defensa de la sociabilitat que ens caracteritza, eixes 脿nsies per trobar una condici贸 on estiguen representats els valors d鈥檌gualtat, llibertat i just铆cia social, han anat progressant al llarg de segles fins consolidar-se en el pensament 脿crata, on la denuncia cr铆tica de l鈥檈stat en qu猫 es troba la societat va aparellada amb la dissecci贸, cada vegada m茅s precisa, del nou m贸n que ha d鈥檃lliberar-nos.

Bakunin hablando a miembros de la AIT en el Congreso de Basilea (1869). Rafael Farga i Pellicer 鈥 Trabajo propio, Dominio p煤blico, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4950272

Ara b茅, les idees constitutives de l鈥檃narquisme no s贸n un regal del cel, no s贸n una aparici贸 celestial preparades per a que la humanitat no hi haja de fer res m茅s que adoptar-les i seguir-les amb obcecaci贸. Els sistemes de pensament s贸n una conseq眉猫ncia de la pr脿ctica humana, s贸n un producte de determinades circumst脿ncies, la comprensi贸 mental d鈥檜na s猫rie de relacions socials hist貌ricament determinades. Aquest text resultaria infinit si hagu茅rem de nomenar la gran quantitat de persones que han contribu茂t, amb les seues paraules i la seua acci贸, a la formaci贸 del pensament llibertari com a ferramenta d鈥檃lliberament fonamental. Tanmateix, resumirem aquesta part aclarint que les idees s贸n el resultat de certa condici贸 de vida, i avancen i retrocedeixen respecte a ella, a banda d鈥檈ntrar i determinar rec铆procament eixa transformaci贸.

Les formes mitjan莽ant les quals ens relacionem han variat al llarg dels anys. 脡s indubtable que les estructures socioecon貌miques de producci贸 de mercaderies romanen intactes, i continua existint l鈥檃cumulaci贸 de capital per un costat i l鈥檃cumulaci贸 de mis猫ria per l鈥檃ltre. Les investigacions dels intel路lectuals cl脿ssics ens han dotat d鈥檜n excel路lent material per comprendre les bases mateixes del mode capitalista de producci贸. Tenim un ampl铆ssim repertori que mostra detalladament com interactuen totes les categories econ貌miques i socials i el seu efecte en la vida dels habitants, de totes les classes socials. Valor, mercaderia, treball, intercanvi, tot ha passat pel rigor贸s examen dels estudiosos a fi d鈥檃nar fins al fons de l鈥檃ssumpte, fins trobar l鈥檈xplicaci贸 cient铆fica de l鈥檃ctual problema social. Aquells estudiosos, revolucionaris que passaren a la posteritat com a herois de classe, tamb茅 eren productes de les circumstancies i, m茅s concretament, productes d鈥檜na necessitat; la necessitat d鈥檈xposar la veritat del seu temps per a formar part del moviment de la hist貌ria cap a formes superiors de vida. Mentre el m贸n entrava en crisi i destrucci贸, el moviment obrer aspirava a crear altres maneres d鈥檈ntendre鈥檚 a si mateix i a la realitat, i la seua independ猫ncia com a classe depenia de l鈥檃ssumpci贸 d鈥檜nes idees que negaren radicalment la seua miserable exist猫ncia.

Ara b茅, no sols els intel路lectuals formen part de la creaci贸 de doctrines. Sent sincers, sols representen una xicoteta part de tot el moviment hist貌ric de creaci贸 de modalitats de pensament. Al costat del grup redu茂t d鈥檌l路lustrats, tenim a l鈥檈norme massa de desconeguts, militants an貌nims que posaren tot el seu empeny, la seua abnegaci贸 i el seu esperit de sacrifici per dur endavant les aspiracions de tota una classe social. La hist貌ria sols avan莽a socialment, 茅s a dir, amb la for莽a de milers de persones apuntant cap a una direcci贸 com煤, superant els obstacles que es presenten, superant-se i adaptant-se a nous desafiaments, tractant de combatre a la reacci贸 sense perdre de vista l鈥檕bra de construcci贸 revolucion脿ria que tot progr茅s social implica. Herois sense nom els hem trobat en totes les 猫poques, escrivint peri貌dics, dinamitzant assemblees, organitzant congressos, realitzant formacions, impulsant societats obreres, duent a terme tot tipus d鈥檃ccions que, en conjunt, formen el centre mateix de les reivindicacions revolucion脿ries. Les relacions entre els intel路lectuals i els militants de base donen lloc a l鈥檈speran莽a, sentiment que actualment il路lumina per la seua abs猫ncia.

Eixe 茅s el motiu d鈥檃quest article, l鈥檈speran莽a, eixe esperit que alimenta la nostra passivitat i la nostra resignaci贸 cap a una situaci贸 donada i que sembla impenetrable. No podem perdre m茅s temps, m茅s encara quan apareix amena莽adora l鈥檕mbra del feixisme i la reacci贸 pol铆tica. El temps ens ha demostrat que totes les conquestes en mat猫ria de llibertat i just铆cia no han arribat per la confian莽a en el poder establert, ni en la participaci贸 en les cambres institucionals, sin贸 per la lluita aferrissada dels oprimits per la seua pr貌pia dignitat. 脡s la lluita de classes l鈥檈scenari idoni per avan莽ar pel cam铆 correcte, i no esperar beneficis d鈥檜na vida pol铆tica aliena i corrupta, plena de bur貌crates deshumanitzats encarregats de restringir tot salt social qualitatiu. Som nosaltres, amb les nostres pr貌pies ferramentes, els que arribarem a la gl貌ria. 芦L鈥檈mancipaci贸 dels treballadors ha de ser obra dels propis treballadors禄, mai es remarcar脿 suficient aquesta m脿xima, per貌 per assolir tan grans objectius, hem de crear els mecanismes necessaris per arribar-hi, un d鈥檈lls, el del pensament. 

L鈥檕bjectiu d鈥檃quest article no 茅s un altre que motivar la uni贸 entre anarquistes, lliure i solid脿ria, amb la intenci贸 de dur a terme una pr脿ctica pedag貌gica que siga capa莽 de mostrar a tota la poblaci贸 l鈥檃lternativa llibert脿ria. Aquesta opci贸 substitutiva del capitalisme sols pot n脿ixer en el transcurs de l鈥檈nteniment entre els diferents nuclis llibertaris, tant a escala nacional com internacional. Com b茅 sabem, la idea anarquista est脿 carregada de continguts 猫tics, s贸n un conjunt de normes de comportament que ens mostren el cam铆 a les relacions lliures entre 茅ssers humans. Si seguim aquesta idea, la realitzaci贸 m茅s efectiva de les idees-for莽a de l鈥檃narquisme no podem trobar-la en altre lloc que en la comunitat, en la federaci贸 entre tots els militants anarquistes que pretenen mostrar al m贸n una perspectiva particular del medi social. El moviment revolucionari necessita un rearmament de les seues doctrines de pensament, necessita un rebuig taxatiu de totes les categories b脿siques del capitalisme i la seua substituci贸 per la cooperaci贸 solid脿ria de forces humanes, i l鈥檃narquisme ha d鈥檈star a l鈥檃ltura de les exig猫ncies del moment. La conclusi贸 que subjau a aquest raonament 茅s que urgeix l鈥檃proximaci贸 i la reorganitzaci贸 del moviment llibertari, una nova forma de presentaci贸 que puga elevar a tot el moviment obrer fins a les seues aspiracions m茅s 铆ntimes.

Entenc l鈥檃narquisme com un fonament 猫tic, una forma d鈥檈ntendre la vida humana, basada en la sociabilitat i el suport mutu, que necess脿riament trenca amb les normes establertes de l鈥檕rdre social vigent, que 茅s la m脿xima expressi贸 de la desigualtat social. Tots aquests atributs no naixen de consideracions filos貌fiques cristianes ni d鈥檜na percepci贸 individualista de la societat que sols veu a persones separades entre s铆 i responsables del seu comportament; contr脿riament, els seus conceptes 猫tics sorgeixen del principi de sociabilitat, de l鈥檌mpuls natural que habita en la nostra esp猫cie i que ens motiva a cooperar entre nosaltres, tant per assegurar la superviv猫ncia com per garantir el desenvolupament en formes de vida cada vegada m茅s complexes. El suport mutu, la solidaritat i la col路laboraci贸 en projectes comuns estan integrats en tots nosaltres, per貌 el capitalisme ens impedeix posar-ho en pr脿ctica en totes les seues conseq眉猫ncies, sols podem exercir de manera unida sempre que eixa uni贸 funcione en inter猫s del capital. En aquestes circumst脿ncies, els anarquistes tenen l鈥檕bligaci贸 de demostrar que aquestes idees no s贸n simples termes, sin贸 conceptes innegociables en l鈥檈voluci贸 socialista; tenen l鈥檕bligaci贸 de crear exemples pr脿ctics, de manera conjunta, que ensenyen que, mitjan莽ant aquests valors, les paraules de llibertat i just铆cia s贸n objectius ben reals i no utopies inaccessibles. 

Repetisc, la finalitat anarquista ens imposa una s猫rie de tasques de cara a la societat i de cara al moviment obrer, que no s贸n f脿cilment realitzables per貌 no podem esperar m茅s temps. Bakunin afirmava que els revolucionaris no han de dirigir la revoluci贸, sin贸 provocar-la en el seu s铆, expandir entre les masses idees corresponents als seus instints, per貌 aquesta noble labor 茅s impossible sense organitzaci贸, 茅s del tot improbable sense la coordinaci贸 de tots els anarquistes, sense la seua federaci贸, sense estructures que puguen dividir les tasques per a dur a terme una missi贸 divulgativa i educadora a l鈥檃ltura dels objectius. Per aix貌, aquest article 茅s una crida a l鈥檃propament del moviment llibertari, a la nostra neteja des del punt de vista individual i col路lectiu, a retrobar-nos amb eixe car脿cter renovador caracter铆stic de l鈥檃narquisme que l鈥檋a fet ser el bressol de noves persones, llavor de nova societat. 

Tenim el precedent de d猫cades de tradici贸 obrera que perfilen un full de ruta molt atractiu per a la reorganitzaci贸 del pensament i l鈥檃cci贸 llibert脿ria. En 猫poques en qu猫 el moviment obrer ha perdut la seua frescor, la seua unitat, el seu car脿cter massiu, ha coincidit amb un aflorament de les disputes te貌riques, de creaci贸 de plataformes de producci贸 liter脿ria, tals com peri貌dics, llibres, revistes, etc. Aquestes manifestacions no eren simples capritxos de te貌rics, sin贸 que eren els mateixos cercles obrers qui volien trobar una soluci贸 per al moment de regressi贸 que vivien; reconeixien que era necessari buscar noves idees que pogueren dinamitzar a la classe obrera en la constituci贸 d鈥檜n moviment obrer conscient i organitzat. Eren plenament sabedors que els seus escrits els posarien en contacte amb totes les associacions del pa铆s i del m贸n, que mitjan莽ant la cr铆tica, l鈥檃utocr铆tica i el consens, es podria tornar a l鈥檕fensiva contra el sistema. Actualment, ens trobem en un espai de temps similar. Veiem lluites dignes i jornades on som capa莽os de posar al poder contra les cordes, veiem explosions de r脿bia i impot猫ncia que el sistema no arriba ni a controlar, veiem demostracions de for莽a que superen totes les nostres expectatives. No 茅s la meua intenci贸 menysprear tots els fronts de lluita que confronten al proletariat amb el sistema vigent, no m鈥檃gradaria que se鈥檓 malinterpretara. De fet, el potencial que ostenta actualment la lluita dels treballadors 茅s digna d鈥檃dmirar, les afirmacions espont脿nies que veiem a diari ens demostren que vertaderament tenim un nou m贸n en els nostres cors. Per貌 tots aquests actes de voluntat no s贸n insuficients si no ampliem les nostres mires i superem les reivindicacions sectorials, la lluita de resist猫ncia i el localisme. Els anarquistes tenen la missi贸 imperiosa de provocar eixa superaci贸, no de guiar a les masses, sin贸 de desenvolupar en el seu interior els trets revolucionaris que faran de les lluites obreres el pitjor malson de la burgesia.

La necessitat d鈥檜na organitzaci贸 revolucion脿ria deuria ser l鈥檕bjectiu a assumir de manera immediata per tots els anarquistes, per tant, hem de comen莽ar a crear teixit: escrivim, critiquem-nos, realitzem projectes en com煤, siguem solidaris i honestos amb pensament obert i sincer, eixe 茅s el cam铆 que sens dubte ens portar脿 a les grans cites de la hist貌ria. Est脿 a les nostres mans.
Fuente: Antagonistas.org