November 3, 2021
De parte de Males Herbes
164 puntos de vista

 RESUM COMISSI脫 DE SEGUIMENT 

DEL 6 D鈥橭CTUBRE


La proposta pel complement de lloc de treball de  l鈥檈mpresa 茅s molt a la baixa. 86 euros enfront dels 136 euros que cobra un auxiliar.

Tot i que han utilitzat el mateix sistema de valoraci贸 per aquest lloc de treball que per a la resta, tenint en compte que el resultat de la valoraci贸 dels factors d鈥檕perari del Verd 茅s la mateixa o molt semblant a la d鈥橝uxiliar, no s’ent茅n que l’import sigui tan diferent.


L鈥檈xplicaci贸 per part de l鈥檈mpresa 茅s totalment absurd: Com que ara no hi ha uns diners a repartir com quan es va fer la valoraci贸. 


Tot i no est脿 d鈥檃cord amb el sistema, la manera i el moment (sense les funcions definides) en que es va fer la valoraci贸 del llocs de treball de la RLT, entenem, que si la valoraci贸 茅s la mateixa i realitzaran les mateixes funcions, els Operaris del verd han de cobrar el mateix complement que els Auxiliars del Verd. 

 

El personal que tregui la pla莽a de pe贸 i ja estigui a parcs, mantindr脿 la categoria que ja  t茅 i no es veur脿 afectat, pero si entra personal nou, cobraran una quantitat que no els pertoca.


Hem demanat m茅s informaci贸 al respecte. L鈥檈mpresa ha d鈥檃rribar a un acord amb el Comit猫 sobre aquest tema.Les vam debatre (el Comit猫 te paraula per貌 no vot sobre aquest tema). La setmana passada s鈥檋an portat a Comissi贸 de govern per a la seva aprovaci贸.

Amb l鈥檕bjectiu de millorar l鈥檈xercici del lideratge i la gesti贸 del comandament de les persones que ocupen els llocs de treball de Responsables Territorials i d鈥橢ncarregats/des, l鈥橧nstitut ha decidit fer una avaluaci贸 dirigida al col路lectius d鈥橢ncarregats/des i Responsables Territorials de la Direcci贸 de Serveis de Conservaci贸, concretament dels 脿mbits de Manteniment del Verd i d鈥橝rbrat. De moment, no estan integrats els col路lectius de Serveis Auxiliars o Vigil脿ncia.

Les persones avaluadores s贸n les que integren els equips de treball de Manteniment del Verd i Arbrat, aix铆 com els propis encarregats/des i Responsables Territorials. Pel moment, no s鈥檌ncorpora l鈥檃valuaci贸 de les persones T猫cniques d鈥櫭mbit, T猫cniques del Verd, o Administratives.

La persona Encarregada 茅s avaluada per:

o Les persones de l鈥檈quip de treball (del subgrup Auxiliar i Oficialia)

o La persona Responsable Territorial.

La persona Responsable Territorial 茅s avaluada per:

o Les persones de l鈥檈quip de treball (del subgrup Auxiliar i Oficialia)

o La persona Encarregada.

En aquest sentit, en aquesta primera avaluaci贸, les 煤niques dades de segmentaci贸 s贸n la brigada / equip de treball, i el subgrup al que pertany la persona avaluadora.

Tractament i an脿lisi de les dades

Aquests informes s鈥檃dre莽aran a la Direcci贸 de Serveis de Conservaci贸, per la validaci贸 i contextualitzaci贸 de les dades assolides, i a l鈥檈quip de Formaci贸, per tal de dissenyar les actuacions en mat猫ria de formaci贸 i desenvolupament.

Tamb茅 s鈥檈metr脿 un informe a les persones avaluades, que seran coneixedores de l鈥檃valuaci贸 obtinguda, de les seves fortaleses i 脿rees de millora, aix铆 com una comparaci贸 amb la resta de les persones avaluades del mateix col路lectiu de refer猫ncia.

Usos de la informaci贸

La informaci贸 obtinguda s鈥檈mprar脿 per dissenyar accions formatives i de desenvolupament professional a diferents nivells d鈥檌ntervenci贸 i metodologies. 

Tamb茅 poden ajudar a detectar situacions incipients de dificultats de gesti贸 o conflictes, amb els seus plans d鈥檌ntervenci贸 corresponents. Aquesta informaci贸 no s鈥檈mprar脿 per establir cap acci贸 de revisi贸 salarial individual; ni sanci贸; ni mesura d鈥檃comiadament.

Que opina la CGT

En relaci贸 amb els objectius generals del q眉estionari, hem de dir que actualment s鈥檈st脿 realitzant una avaluaci贸 de riscos psicosocials amb el m猫tode CoPsoQ PSQCAT, m猫tode amb est脿ndards de qualitat cient铆fica, el qual ja contempla els objectius assenyalats per la direcci贸. Per tot aix貌, el m茅s correcte seria acabar l鈥檃valuaci贸 de riscos psicosocials abans de fer una avaluaci贸 paral路lela.

Pel que fa al q眉estionari, no sabem qui ha realitzat el q眉estionari ni qui ha dissenyat l鈥檈ina que es vol utilitzar, igual que no sabem quina formaci贸 i experi猫ncia en te en aquests temes.

S鈥檋a donat coneixement del q眉estionari al Comit猫 d鈥;empresa, per貌 aquest no ha participat d鈥檃quest proc茅s. La consulta a la representaci贸 dels treballadors i treballadores s鈥檋auria d鈥檋aver fet pr猫viament al disseny, per tant, no s鈥檃justa a dret.

El q眉estionari no garanteix l鈥檃nonimat de les persones que la realitzen, aquest fet pot induir a futurs riscos psicosocials.

El q眉estionari no ha estat realitzat per professionals especialitzats en el tema, i es basa en percepcions del personal i no en la realitat, en part perqu猫 no estan clars els rols d鈥檃quests comandaments de conservaci贸. Hem de tenir en compte que la direcci贸 s铆 que t茅 les eines per tal de con猫ixer la realitat.

El diagn貌stic o informe d鈥檃valuaci贸 no el realitza cap expert o professional en la mat猫ria.

L鈥檈nquesta A i B s贸n pr脿cticament iguals, quan les funcions d鈥檃quests dos llocs de treball s贸n diferents.

-CONCLUSIONS. La Secci贸 Sindical de la CGT a Parcs i Jardins, I.M., per tot l鈥檃nterior, S’OPOSA a la realitzaci贸 del q眉estionari d’avaluaci贸 de comandament de persones proposta per la direcci贸 de l’empresa.


Hem demanat una relaci贸 del treballadors de Barcelona Activa per tal de veure quin impacte t茅 aquesta empresa en la conservaci贸 del espais verds i quines son les seves condicions de treball.

Cursos Catal脿


La Intersindical, a principis d’any, va fer una proposta a l鈥檈mpresa perqu猫 des del departament de formaci贸, arribant a un acord amb  el consorci de normalitzaci贸, s’impartissin cursos de formaci贸 de catal脿 en horari laboral. La resposta de l鈥檈mpresa a dia d鈥檃vui no va m茅s enll脿 de ho estem estudiant. Una resposta poc convincent per part del Director de Recursos Humans Daniel Carulla.Vam demanar explicacions sobre  aquests processos, ja que ens sembla que  la transpar猫ncia i la bona comunicaci贸 tant dels resultats ( no es comuniquen resultats de la valoraci贸 de les proves, nom茅s l鈥檕rdre definitiu) com el desenvolupament d’aquests no 茅s el correcte. 


Ja fa temps que des de la secci贸 ens venim queixant d鈥檃quests processos 鈥渟el.lectius鈥. Els motius son la falta de regulaci贸 i de redacci贸 concreta i clara dels requisits i proves, la falta  de transpar猫ncia i la manca d鈥檌nformaci贸. No hi ha observadors a les entrevistes i quan demanem els expedients administratius de tot el proc茅s, ens els neguen. 


Un petit exemple clar de la falta de concreci贸 i de posibles鈥漷ejemanejes鈥 la podem trobar a l鈥樏簂tima publicaci贸 de l’empresa per a la cobertura del lloc de treball de T猫cnic/a mitj脿/ana de Comunicaci贸 Interna (n鈥檋i ha m茅s)


Es valorar脿: Experi猫ncia pr猫via en relaci贸 a les funcions del lloc de treball. A aquests efectes, es demana c貌pia del curr铆culum vitae, en el benent猫s que es podr脿 demanar m茅s documentaci贸 per a acreditar el que hi consta. Benent猫s? Es podr脿? Curriculum vitae? 


Amb aquests redactats i l鈥檈xcusa de que les adscripcions provisionals no estan regulades (regulaci贸 a la que s鈥檋i neguen), vesteixen d鈥檌gualtat d鈥檕portunitats uns processos poc transparents, sense concrecions clares o espec铆fiques i amb ambig眉itats  que deixen oberta la porta a decidir sobre aspectes importants d鈥檜n proc茅s selectiu d鈥檜na manera bastant lliure. Hi ha hagut processos en els que no es deixava clar quina seria la manera de valorar l鈥檈xperi猫ncia professional (documental, pr脿ctica鈥). 

 


A la Comissi贸 de Seguiment de finals de juliol, es va comunicar que al setembre es produiria una reuni贸 amb la Ger猫ncia de Recursos Humans de l’Ajuntament per veure com ens afecta o quines solucions es troben per afrontar la llei de reducci贸 de la temporalitat.


Estan esperant a que s鈥檃provi la llei. Fins llavors no tenen posicionament.Aquest 茅s un dels punts que va proposar la secci贸. Al mes de setembre van comen莽ar a moure la borsa d鈥檕ficialia de manteniment i  de poda.


A la de manteniment encara falten 8 brigades sense oficial i l鈥檈mpresa no t茅 intenci贸 de complir el seu comprom铆s d鈥檜n jardiner per brigada. Han mogut la borsa fins a on els ha donat la gana. Totes dues borses estan penjades al blog.


Aprofitem per recordar que tot el personal que va passar el proc茅s hauria d鈥檈star exercint de jardiner i que l鈥橧nstitut  s’hauria de posar a treballar en el lliscament a oficial, passant unes proves, amb el personal que compl铆s amb els requisits.Demanem la pres猫ncia de Toni Navarro a la Comissi贸 de Seguiment perqu猫 expliqui que passa amb la contracta de reparacions dels sistemes de reg. Actualment els temps d鈥檈spera per reparacions dels sistemes de reg 茅s molt elevat i hi ha retards nom茅s justificats per la infra dimensi贸 de la contracta amb molt pocs medis per dur a terme les feines encomanades.  

Aquesta persona porta el seguiment de les contratas i no va est脿 present a la comissi贸.
Fuente: Malesherbes.blogspot.com