October 13, 2020
De parte de Solidaridad Obrera
178 puntos de vista

[CAT]

CNT procedeix a impugnar l鈥橢RO de l鈥檈mpresa Consultores, Formaci贸n y Evaluaci贸n S.L., denunciant m煤ltiples irregularitats durant les negociacions.

La secci贸 sindical de CNT a l鈥檈mpresa Consultores, Formaci贸n y Evaluaci贸n S.L. ha procedit a iniciar la impugnaci贸 col路lectiva de l鈥橢RO d鈥檃questa empresa, en considerar que no es justifica per al centre de treball al qual pertany la secci贸, i en donar-se m煤ltiples irregularitats durant el proc茅s de negociaci贸.

L鈥檈mpresa, en data de 10 de juliol, comunica a la secci贸 sindical la desafectaci贸 de l鈥橢RTO per for莽a major en el qual les treballadores portaven immerses 3 mesos, per a donar pas de manera imminent a un ERO d鈥檈xtinci贸 total, sobre la base de causes econ貌miques i productives, afectant, per tant, al 100% de la plantilla.

L鈥檈mpresa ha negat a la secci贸 sindical de CNT el dret a participar en la Comissi贸 Representativa dels Treballadors amb veu i vot, atorgant-li nom茅s la facultat de participaci贸, per貌 sense concedir la capacitat de vot, malgrat comptar en aquest proc茅s amb el 45% d鈥檃filiaci贸 de la plantilla en l鈥檈mpresa, i sent el 80% de les treballadores en el centre de treball de la Fundaci贸 CRAM, 鈥 centre on realitzaven activitats d鈥檈ducaci贸 ambiental i formaci贸- i malgrat haver comunicat en reiterades ocasions a l鈥檈mpresa el dret de la secci贸 a la negociaci贸 col路lectiva en tenir la representativitat suficient per a participar-hi amb totes les facultats.

La secci贸 de CNT denuncia m煤ltiples irregularitats durant tot el proc茅s de negociaci贸 com s贸n:

鈥 Ocultaci贸 d鈥檌nformaci贸 sobre l鈥檌nici del Per铆ode de Consultes, aix铆 com de la creaci贸 de la Comissi贸 Representativa.

鈥 Discriminaci贸 de la secci贸 sindical de CNT al no haver estat considerada com a agent participatiu amb car脿cter general, vulnerant el seu leg铆tim dret a participar amb veu i vot.

鈥 Falta de documentaci贸 per part de l鈥檈mpresa que justifiqui l鈥橢RO al projecte d鈥橝ulaCRAM, el projecte d鈥檈ducaci贸 mediambiental que es desenvolupa a la Fundaci贸 CRAM, al qual pertany la secci贸. Es denuncia la desproporcionalitat de la mesura, ja que la causa al路legada per a tals acomiadaments a causa de la disminuci贸 de visites al centre 茅s la Covid19, i que per a aquest sup貌sit, s鈥檋an desplegat mesures per a la protecci贸 de l鈥檕cupaci贸, com ara els ERTO鈥檚 o altres formes de reestructuraci贸 de l鈥檃ctivitat.

鈥 Defecte de forma de l鈥橢RO en iniciar-se el Per铆ode de Consultes abans de la creaci贸 de la Comissi贸 Representativa.

鈥 Mala fe negociadora per part de l鈥檈mpresa, adoptant una postura tancada a la negociaci贸 i aprofitant l鈥檕fec econ貌mic de les treballadores.

鈥 Unitat empresarial patol貌gica entre les diferents empreses dels socis administradors, on es d贸na confusi贸 de plantilles, confusi贸 patrimonial i unitat de caixa. Pel que marca un altre indici d鈥橢RO fraudulent i irregular.

鈥 A m茅s a m茅s, la secci贸 tamb茅 denuncia xantatges i coaccions d鈥檜n dels delegats de CCOO a la resta de la plantilla perqu猫 en una Assemblea de Treballadores votessin a favor de l鈥檃cord final.

La comissi贸 Representativa, amb la condici贸 de donar legitimitat a la signatura d鈥檜n acord final vergony贸s de 23 dies de salari per any treballat, amb un m脿xim de 13 mensualitats, decideix convocar una Assemblea de Treballadores per a que la totalitat de la plantilla es pronunci茂 a favor o en contra de signar l鈥檃cord. El resultat de la votaci贸 surt en CONTRA de signar l鈥檃cord, amb 11 vots en contra i 9 a favor. No obstant aix貌, com el mateix delegat de CCOO reconeix 鈥Hem decidit aprovar l鈥檃cord. La responsabilitat 煤nica decis貌ria referent a aquest aspecte, recau 煤nica i exclusivament en els membres dels representants dels treballadors, els quals, en la seva major part, creiem que la decisi贸 presa 茅s la correcta. Tamb茅 hem tingut en compte que 9 dels vots negatius pertanyen als membres de la Secci贸 Sindical de la CNT d鈥橝ulaCRAM, els interessos de la qual s贸n molt diferents de la resta de treballadors鈥. Resumint, no es t茅 en compte el 80% dels vots d鈥檜n dels centres de treball per votar que NO, per貌 s铆 el del 20% restant del mateix centre que vota S脥 a la signatura de l鈥檃cord. Des de CNT no s鈥檈nt茅n qu猫 茅s el que interpreten aquests delegats per Assemblea de Treballadores, tampoc entenem quins interessos diferents t茅 CNT鈥 Conservar els llocs de treball enfront d鈥檜n ERO fraudulent i injustificat? Llavors s铆, els nostres interessos s贸n molt diferents.

Entenem que la Comissi贸 Representativa (Formada en el seu conjunt pel Comit猫 d鈥橢mpresa ja existent) pot signar el que vulgui sense tenir en compte a la plantilla 鈥 茅s una cosa que portem patint i combatent d猫cades als centres de treball, presentant des de CNT una alternativa horitzontal i independent a aquest model sindical de Comit猫s d鈥橢mpresa 鈥 no obstant aix貌, no entenem (en realitat, s铆) l鈥檃fany de crear una Assemblea de Treballadores si nom茅s es pret茅n comptar els vots que li agraden a l鈥檈mpresa. A qui representa realment aquesta Comissi贸 Representativa dels Treballadors?

Per altra banda, la secci贸 denuncia que l鈥檈mpresa va lliurar al Comit猫 d鈥橢mpresa de CCOO, ipso facto i a l鈥檈squena de la plantilla i la Secci贸 Sindical, la Representaci贸 dels treballadors en aquesta negociaci贸 col路lectiva, ja veient que CNT seria una pedra al seu cam铆. La Comissi贸 Representativa va acabar signant l鈥檃cord d鈥檌ndemnitzaci贸 de 23 dies de salari per any treballat amb un m脿xim de 13 mensualitats, amb un condicionant sobre l鈥檈xtinci贸 de les relacions laborals de les persones treballadores externalitzades per la Fundaci贸 CRAM, on es matisa que s鈥檌ntentaria formalitzar l鈥檈scenari de subrogaci贸 empresarial entre Consultores, Formaci贸n y Evaluaci贸n S.L. i la Fundaci贸 CRAM, on les treballadores prestaven serveis, i que de no produir-se aquesta subrogaci贸 abans del 31 d鈥檃gost, l鈥檈mpresa duria a terme l鈥檈xtinci贸 de les relacions laborals de la mateixa manera que amb la resta de plantilla.

A la secci贸 tamb茅 el va sorprendre el canvi de direcci贸 per part de dues de les tres persones de la Comissi贸 Representativa als 煤ltims dies de negociaci贸, a favor de signar aquest acord aix铆 com la pressi贸 i xantatges a la plantilla per influenciar el vot, i sospita que s鈥檋agi arribat a pactes individuals a esquena de la resta de treballadores. Sobretot en assabentar-se que el delegat de CCOO ja est脿 鈥渃ol路laborant鈥 amb la Fundaci贸 CRAM.

El resultat final per a les treballadores del projecte d鈥橝ulaCRAM ha estat la contractaci贸 directa per part de la Fundaci贸 CRAM. No obstant aix貌, s鈥檋a acomiadat de manera improcedent a la majoria el mateix dia de la subrogaci贸, comunicant-los que quan hi hagi un augment de l鈥檃ctivitat comptaran amb les treballadores acomiadades. Tot aix貌 sense cap mena de garantia ni acord entre la Secci贸 i la Fundaci贸 per a la reincorporaci贸 de les treballadores a mesura que augmenti l鈥檃ctivitat i sigui necessari, cosa que porta demanant la Secci贸 des de l鈥檌nici de les negociacions l鈥橢RO.

Per tant, la secci贸 denuncia que aquesta pugui ser una maniobra de l鈥檈mpresa per a fer desapar猫ixer a la secci贸 sindical de CNT a aquest centre de treball, aprofitant la conjuntura econ貌mica i sanit脿ria actual, ja que el projecte educatiu 茅s exit贸s i seguir脿 actiu quan les circumst脿ncies sanit脿ries ho permetin.

De fet, actualment roman actiu, ja que hi ha visites programades del 19 de setembre de 2020 a l鈥檃gost de 2021, i aix铆 li ho han fet saber a la Secci贸 diferents ens, com la mateixa Fundaci贸 CRAM o el mateix Ajuntament del Prat de Llobregat, el qual no permetria que aquest projecte educatiu desaparegu茅s.

脡s per aix貌 i molt m茅s que la secci贸 est脿 decidida a iniciar aquest conflicte col路lectiu per a protegir els seus llocs de treball, dignificar la seva professi贸 i al cap i a la fi, lluitar pels drets de la classe treballadora en aquests temps d鈥檃bsoluta precarietat laboral.

Que aquesta crisi no la paguin les de sempre!

Confederaci贸 Nacional del Treball 路 Sindicat d鈥橭ficis Varis de Barcelona

[CAST]

CNT procede a impugnar el ERE en la empresa Consultores, Formaci贸n y Evaluaci贸n S.L, denunciando m煤ltiples irregularidades en las negociaciones.

La secci贸n sindical de CNT en la empresa Consultores, Formaci贸n y Evaluaci贸n S.L. ha procedido a iniciar la impugnaci贸n colectiva del ERE en dicha empresa, al considerar que no se justifica para el centro de trabajo al cual pertenece la secci贸n, y al darse m煤ltiples irregularidades en el proceso de negociaci贸n.

La empresa, en fecha de 10 de julio, comunica a la secci贸n sindical la desafectaci贸n del ERTE por fuerza mayor en el cual las trabajadoras llevaban inmersas 3 meses, para dar paso de manera inminente a un ERE de extinci贸n total, en base a causas econ贸micas y productivas, afectando, por tanto, al 100% de la plantilla.

La empresa ha negado a la secci贸n sindical de CNT el derecho a participar en la Comisi贸n Representativa de los Trabajadores con voz y voto, otorg谩ndoles s贸lo la facultad de participaci贸n, en cuanto a trasladar sus pronunciamientos oportunos, sin que se les pudiera otorgar capacidad de votaci贸n, pese a contar en este proceso con el 45 % de afiliaci贸n de la plantilla en la empresa, y siendo el 80% de las trabajadoras en el centro de trabajo de la Fundaci贸n CRAM, 鈥 centro de trabajo donde realizaban actividades de educaci贸n ambiental y formaci贸n- y pese a haber comunicado en reiteradas ocasiones a la empresa el derecho de la secci贸n a la negociaci贸n colectiva por tener representatividad suficiente para ello.

La secci贸n de CNT denuncia m煤ltiples irregularidades durante todo el proceso de negociaci贸n:

  • Ocultaci贸n de informaci贸n sobre el inicio del Per铆odo de Consultas, as铆 como de la creaci贸n de la Comisi贸n Representativa.
  • Discriminaci贸n de la secci贸n sindical de CNT al no haber sido considerada como agente participativo a todos los efectos, vulnerando su leg铆timo derecho a participar con voz y voto.
  • Falta de documentaci贸n por parte de la empresa que justifique el ERE en el proyecto de AulaCRAM, el proyecto de educaci贸n medioambiental que se desarrolla en la Fundaci贸n CRAM, donde la secci贸n est谩 presente. La Secci贸n denuncia la desproporcionalidad de la medida, ya que la causa alegada para tales despidos debido a la disminuci贸n de visitas al centro es la Covid19, y que para este supuesto se han desplegado medidas para la protecci贸n del empleo, tales como los ERTE鈥檚 u otras formas de reestructuraci贸n de la actividad.
  • Defecto de forma del ERE al iniciarse el Per铆odo de Consultas antes de la creaci贸n de la Comisi贸n Representativa.
  • Mala fe negociadora por parte de la empresa, adoptando una postura cerrada a la negociaci贸n y aprovechando el ahogo econ贸mico de las trabajadoras.
  • Unidad empresarial patol贸gica donde se da confusi贸n de plantillas entre las diferentes empresas de los socios administradores, confusi贸n patrimonial y unidad de caja. Por lo que marca otro indicio de ERE fraudulento e irregular.
  • Adem谩s, la secci贸n tambi茅n denuncia chantajes y coacciones de uno de los delegados de CCOO al resto de la plantilla para que en una Asamblea de Trabajadoras votaran a favor del acuerdo final.

La comisi贸n Representativa, con tal de dar legitimidad a la firma de un acuerdo final vergonzoso de 23 d铆as de salario por a帽o trabajado, con un m谩ximo de 13 mensualidades, decide convocar una Asamblea de Trabajadoras para que la totalidad de la plantilla se pronuncie a favor o en contra de firmar el acuerdo. El resultado de la votaci贸n es en CONTRA de firmar el acuerdo, con 11 votos en contra y 9 a favor. Sin embargo, como el propio delegado de CCOO reconoce 鈥hemos decidido aprobar el acuerdo. La responsabilidad 煤nica decisoria a este respecto, recae 煤nica y exclusivamente en los miembros de los representantes de los trabajadores, los cuales, en su mayor parte creemos que la decisi贸n tomada es la correcta. Tambi茅n hemos tenido en cuenta que 9 de los votos negativos pertenecen a los miembros de la Secci贸n Sindical de la CNT de AulaCRAM, cuyos intereses son muy distintos del resto de trabajadores鈥. Resumiendo, no se tiene en cuenta el 80% de los votos de uno de los centros de trabajo por votar que NO, pero s铆 el del 20% restante del mismo centro que vota S脥 a la firma del acuerdo.  Desde CNT no se entiende qu茅 es lo que interpretan estos delegados por Asamblea de Trabajadora, tampoco entendemos qu茅 intereses diferentes tiene CNT鈥 驴Conservar los puestos de trabajo frente a un ERE fraudulento e injustificado? Entonces s铆, nuestros intereses son muy diferentes.

Entendemos que la Comisi贸n Representativa (Formada en su conjunto por el Comit茅 de Empresa ya existente) puede firmar lo que quiera sin tener en cuenta a la plantilla 鈥 es algo que llevamos sufriendo y combatiendo d茅cadas en los centros de trabajo, presentando desde CNT una alternativa horizontal e independiente a ese modelo sindical de Comit茅s de Empresa 鈥 sin embargo, no entendemos (en realidad, s铆) el af谩n de crear una Asamblea de trabajadoras si s贸lo pretendes contar los votos que le gusta a la Empresa. 驴A qui茅n representa realmente dicha Comisi贸n Representativa de los Trabajadores?

La secci贸n denuncia que la empresa entreg贸 al Comit茅 de Empresa de CCOO, ipso facto y a espaldas de la plantilla y la Secci贸n Sindical, la Representaci贸n de los trabajadores en esta negociaci贸n colectiva, ya viendo que CNT ser铆a una piedra en su camino. La Comisi贸n  Representativa termin贸 firmando el acuerdo de indemnizaci贸n de 23 d铆as de salario por a帽o trabajado con un m谩ximo de 13 mensualidades, con un condicionante sobre la extinci贸n de las relaciones laborales de las personas trabajadoras externalizadas por la Fundaci贸n CRAM, donde se matiza que se intentar铆a formalizar  el escenario de subrogaci贸n empresarial entre Consultores, Formaci贸n y Evaluaci贸n S.L y la Fundaci贸n CRAM, donde las trabajadoras prestaban servicios, y que de no producirse esta subrogaci贸n antes del 31 de agosto, la empresa llevar铆a a cabo la extinci贸n de las relaciones laborales del mismo modo que con el resto de plantilla.

Asimismo, a la secci贸n tambi茅n le sorprendi贸 el cambio de rumbo de dos de las tres personas de la Comisi贸n Representativa en los 煤ltimos d铆as de negociaci贸n, a favor de firmar dicho acuerdo, as铆 como la presi贸n y chantajes a la plantilla para influenciar el voto. Es por eso por lo que la secci贸n sospecha que se haya llegado a pactos individuales a espaldas del resto de la plantilla. Sobre todo, al enterarse que el delegado de CCOO ya est谩 鈥渃olaborando鈥 con la Fundaci贸n CRAM.

El resultado final para las trabajadoras del proyecto de AulaCRAM ha sido la contrataci贸n directa por parte de la Fundaci贸n CRAM. Sin embargo, se ha despedido de manera improcedente a la mayor铆a el mismo d铆a de la subrogaci贸n, comunic谩ndoles que en cuanto haya aumento de la actividad contar谩n con las trabajadoras despedidas. Todo esto sin ning煤n tipo de garant铆a ni acuerdo entre la Secci贸n y la Fundaci贸n para ir reincorporando a las trabajadoras a medida que haya aumento de actividad, algo que la Secci贸n lleva pidiendo desde el inicio de las negociaciones del ERE.

La secci贸n denuncia que esta pueda ser una maniobra de la empresa para hacer desaparecer a la secci贸n sindical de CNT en dicho centro de trabajo, aprovechando la coyuntura econ贸mica y sanitaria actual ya que el proyecto educativo es exitoso y seguir谩 activo cuando las circunstancias sanitarias lo permitan.

De hecho, ya permanece activo ya que hay visitas programadas a partir del 19 de septiembre de 2020 a agosto de 2021, y as铆 se lo han hecho saber a la Secci贸n diferentes entes como la misma Fundaci贸n CRAM o el propio Ayuntamiento del Prat de Llobregat, el cual no permitir铆a que dicho proyecto educativo desapareciera.

Es por esto y mucho m谩s que la secci贸n est谩 decidida a iniciar este conflicto colectivo para proteger sus puestos de trabajo, dignificar su profesi贸n y, al fin y al cabo, luchar por los derechos de la clase trabajadora en estos tiempos de absoluta precariedad laboral.

隆Que esta crisis no la paguen las de siempre!

Confederaci贸n Nacional del Trabajo 路  Sindicato de Oficios Varios de Barcelona
Fuente: Lasoli.cnt.cat