January 27, 2021
De parte de CGT Treball
115 puntos de vista


Segons preveu la Llei de Pressupostos Generals de Estat
del 2021 en el seu art. 19 i Disposici贸 Addicional 159a

El 2021 es pot incorporar nou personal, tenint sempre en compte les
disponibilitats pressupost脿ries del Cap铆tol I. No computen en el l铆mit m脿xim
de la taxa de reposici贸
:

         Processos
selectius corresponents a ofertes p煤bliques d鈥檕cupaci贸 d鈥檈xercicis anteriors.

        
Promoci贸
interna.

        
Personal
declarat indefinit no fix per sent猫ncia judicial.

Taxes de reposici贸 d鈥檈fectius

110 % per als
sectors prioritaris
a qu猫 es refereix
l鈥檃partat U.3 de l鈥檃rt. 19. Entre ells destaquem el control i lluita contra el
frau fiscal, laboral, de subvencions p煤bliques i en mat猫ria de Seguretat
Social, i de control de l鈥檃ssignaci贸 eficient de recursos p煤blics;
l鈥檃ssessorament jur铆dic i la gesti贸 de recursos p煤blics; l鈥檃ssist猫ncia directa
a usuaris de serveis socials; la gesti贸 de prestacions i pol铆tiques actives en
mat猫ria d鈥檕cupaci贸; seguretat i emerg猫ncies; la prestaci贸 directa als usuaris
del servei de transport p煤blic; l鈥檃tenci贸 als ciutadans en els serveis p煤blics;
i l鈥櫭爎ea de tecnologies de la informaci贸 i la comunicaci贸.

100% per altres
sectors
no inclosos a l鈥檃partat anterior.

110% per a les
administracions local
, sempre i quan es
tingu茅s amortitzat el deute financer a 31 de desembre de l鈥檈xercici anterior. A
m茅s, poden acumular la seva taxa de reposici贸 indistintament a qualsevol sector.

115% per la
policia local
, a m茅s una taxa addicional de reposici贸 determinada pel
nombre de baixes esperades com a conseq眉猫ncia de l鈥檃van莽ament de l鈥檈dat de
jubilaci贸, que s鈥檋a de descomptar d鈥檈xercicis posteriors. Segons dicta la DA
159.

M猫tode de c脿lcul
per determinar la taxa de reposici贸 d鈥檈fectius
. Per als percentatges m脿xims de reposici贸 s鈥檋a de tenir en compte la
difer猫ncia resultant entre el nombre d鈥檈mpleats fixos que durant l鈥檈xercici
pressupostari anterior han deixat de prestar serveis i el nombre d鈥檈mpleats
fixos que s鈥檋aguessin incorporat durant exercici anterior.
Fuente: Cgtajpm.blogspot.com