November 24, 2020
De parte de La Haine
2,656 puntos de vista

En només 5 dies el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha redactat dues sentències que declaren nul de ple dret el Pla Director Urbanístic (PDU) Gran Via – Llobregat a l’Hospitalet de Llobregat, la ciutat amb més gran densitat de població de tota la Unió Europea.

Amb aquest projecte, el govern municipal del PSC i el Departament de Territori de la Generalitat, pretenien urbanitzar els últims terrenys agrícoles del terme municipal, situats entre l’Hospital Universitari de Bellvitge i el Riu Llobregat, amb la construcció de 26 gratacels per ús comercial i residencial no permanent (hotels, oficines i locals comercials).

És una gran victòria per la lluita veïnal i ecologista de No Més Blocs després de 12 anys de reivindicació, entitat nascuda l’any 2014 amb l’objectiu d’aturar aquest PDU.

Els dos contenciosos van ser presentats per grups ecologistes i grups polítics de l’oposició en l’Ajuntament argumentant, entre altres raons, que aquest PDU suposava la destrucció de la masia de Cal Trabal i una saturació encara més gran d’una ciutat que pateix l’extenuació dels seus serveis. En aquest sentit la segona sentència indica que les zones verdes del pla s’ubiquen en enllaços viaris i rotondes de difícil accés contravenint la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

Aquestes sentències també indiquen que aquest PDU «vulnera el principi de jerarquia normativa», és a dir, intenta passar per sobre d’altres planejaments d’ordre superior. Aquest argument, que ara forma part de la jurisprudència, és una eina que pot ser molt útil pels múltiples conflictes ambientals provocats per diferents especulacions urbanístiques al Baix Llobregat, on s’abusa d’aquestes figures urbanístiques com els Plans Directors Urbanístics (PDU) per tenir llibertat de modificaciò del planejament existent passant per sobre de, per exemple, el PDU Metropolità (actualment en redacció).

Totes aquestes lluites ecologistes d’aquesta comarca es van agrupar fa poc en la Plataforma SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet. La seva presentació es va recollir a Poder Popular al març en un article contra l’especulació urbanística a l’àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha dubte que aquesta victòria farà més forta la lluita ecologista en el Baix Llobregat i en tota Catalunya.

Versió en castellá:

 En tan solo 5 días el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha redactado dos sentencias que declaran nulo de pleno derecho el Plan Director Urbanístico (PDU) Gran Via – Llobregat en l’Hospitalet de Llobregat, la ciudad con mayor densidad de población de toda la Unión Europea.

Con este proyecto, el gobierno municipal del PSC y el Departamento de Territorio de la Generalitat, pretendían urbanizar los últimos terrenos agrícolas del término municipal, situados entre el Hospital Universitario de Bellvitge y el Río Llobregat con la construcción de 26 rascacielos para uso comercial y residencial no permanente (hoteles, oficinas y locales comerciales).

Es una gran victoria para la lucha vecinal y ecologista de No Més Blocs después de 12 años de reivindicación, entidad nacida el año 2014 con el objetivo de parar este PDU.

Los dos contenciosos fueron presentados por grupos ecologistas y grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento argumentando, entre otras razones, que este PDU suponía la destrucción de la masia de Cal Trabal y una saturación todavía mayor de una ciudad que sufre una extenuación de sus servicios. En este sentido la segunda sentencia indica que las zonas verdes del plan se ubican en enlaces viarios y rotondas de difícil acceso contraviniendo la Ley de Urbanismo de Catalunya.

Estas sentencias también indican que este PDU «vulnera el principio de jerarquia normativa», es decir, intenta pasar por encima de otros planeamientos de orden superior. Este argumento, que ahora forma parte de la jurisprudencia, es una herramienta que puede ser muy útil para los múltiples conflictos ambientales provocados por diferentes especulaciones urbanísticas en el Baix Llobregat donde se abusa del uso de estas figuras urbanísticas como los Planes Directores Urbanísticos (PDU) para tener libertad de modificación del planeamiento existente pasando por encima de, por ejemplo, el PDU Metropolitano (actualmente en redacción).

Todas estas luchas ecologistas de esta comarca se agruparon hace poco en la Plataforma SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet cuya presentación recogió Poder Popular en marzo en un artículo contra la especulación urbanística en el área metropolitana de Barcelona. Sin duda esta victoria servirá para fortalecer la lucha ecologista en el Baix Llobregat y en toda Catalunya.

Fuente
Fuente: Lahaine.org